Chuyên đề Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án tại công ty Kinh đô

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 3

1.1 Dự án 3

1.1.1 Khái niệm dự án. 3

1.1.2 Vai trò của dự án. 3

1.1.2.1 Đối với nhà đầu tư. 4

1.1.2.2 Đối với Nhà nước. 5

1.1.2.3 Đối với các tổ chức tài trợ vốn. 5

1.1.3 Phân loại dự án. 5

1.1.4 Các giai đoạn của dự án. 7

1.1.4.1 Xác định dự án. 7

1.1.4.2 Phân tích và lập dự án. 8

1.1.4.3 Duyệt dự án. 9

1.1.4.4 Triển khai thực hiện. 9

1.1.4.5 Nghiệm thu, tổng kết và giải thể. 11

1.2 Thẩm định dự án. 11

1.2.1 Khái niệm 11

1.2.2 Nội dung thẩm định dự án. 12

1.2.2.1 Thẩm định thị trường. 12

1.2.2.2 Thẩm định kỹ thuật 13

1.2.2.3 Thẩm định tổ chức, quản lý dự án. 15

1.2.2.4 Thẩm định kinh tế - xã hội dự án. 16

1.2.2.5 Thẩm định tài chính dự án 17

1.3 Thẩm định tài chính dự án. 18

1.3.1 Mục đích, ý nghĩa của thẩm định tài chính dự án. 18

1.3.2 Nội dung thẩm định. 20

1.3.2.1 Dự tính số vốn đầu tư cần cho dự án trong từng giai đoạn thực hiện cho dự án. 20

1.3.2.2 Xem xét các nguồn tài trợ cho dự án, khả năng đảm bảo vốn từ mỗi nguồn về mặt số lượng và tiến độ. 21

1.3.2.3 Lập các báo cáo tài chính dự kiến cho từng năm hoặc từng giai đoạn của chu trình dự án: 21

1.3.2.4 Phân tích các chỉ tiêu phản ánh mặt tài chính của dự án 22

1.3.3 Các nhân tố tác động tới chất lượng thẩm định tài chính dự án. 31

1.3.3.1 Các nhân tố chủ quan. 31

1.3.3.1.1 Tư duy, nhận thức của lãnh đạo, cán bộ công ty 31

1.3.3.1.2 Trình độ của cán bộ thẩm định. 31

1.3.3.1.3 Điều kiện cơ sở vật chất. 33

1.3.3.2 Các nhân tố khách quan. 33

1.3.3.2.1 Sự phát triển của nền kinh tế. 33

1.3.3.2.2 Hiệu quả đầu tư , kinh doanh của các doanh nghiệp. 34

1.3.3.2.3 Các quy định của Nhà nước. 34

PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH

DỰ ÁN TẠI CÔNG TY KINH ĐÔ. 36

2.1 Tổng quan về công ty Kinh Đô. 36

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 36

2.1.2 Nhiệm vụ kinh doanh của công ty Kinh Đô. 37

2.1.3 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 38

2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Kinh Đô. 38

2.2 Công tác thẩm định tài chính dự án tại công ty. 39

2.2.1 Tổng hợp các dự án của công ty. 39

2.2.2.1 Giai đoạn từ khi thành lập đến năm 2002. 40

2.2.2.2 Từ năm 2002 đến nay. 40

2.2.3 Công tác thẩm định tài chính dự án tại Kinh Đô. 41

2.2.4 Đánh giá hiệu quả hoạt động của công tác thẩm định tài chính dự án tại công ty. 58

2.2.4.1 Những kết quả đạt được. 58

2.2.4.2 Một số hạn chế. 60

2.2.4.3 Một số nguyên nhân dẫn đến những kết quả trên. 62

2.2.4.3.1 Nguyên nhân chủ quan. 62

2.2.4.3.2 Nguyên nhân khách quan. 63

PHẦN 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI CÔNG TY KINH ĐÔ. 65

3.1 Phương hướng sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới. 65

3.2 Giải pháp nâng cao công tác thẩm định tài chính dự án tại công ty Kinh Đô. 65

3.2.1 Đối với ban lãnh đạo công ty. 67

3.2.2 Đối với cán bộ thực hiện thẩm định tài chính dự án. 67

3.2.2.1 Đối với bộ phận nghiên cứu thị trường. 67

3.2.2.2 Đối với cán bộ thực hiện thẩm định. 68

3.2.3 Về quy trình thẩm định . 69

3.2.3.1 Công tác huy động vốn cho dự án. 69

3.2.3.2 Các chỉ tiêu sử dụng 70

3.3 Một số kiến nghị. 73

3.3.1 Đối với ngân hàng. 73

3.3.2 Đối với cơ quan cấp trên có thẩm quyền. 74

KẾT LUẬN. 75

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 76

 

doc80 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1754 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án tại công ty Kinh đô, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án tại công ty Kinh đô.Doc
Tài liệu liên quan