Chuyên đề Hoạt động tín dụng trung và dài hạn ở ngân hàng thương mại

một cách tốt nhất yêu cầu của khách hàng (người gửi tiền và người vay tiền) trong quan hệ tín dụng, đảm bảo an toàn hay hạn chế rủi ro về vốn, tăng lợi nhuận của ngân hàng, phù hợp và phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội.

* Xét trên góc độ hoạt động kinh doanh của ngân hàng thì chất lượng tín dụng là khoản tín dụng được bảo đảm an toàn, sử dụng đúng mục đích, phù hợp với chính sách tín dụng của ngân hàng, hoàn trả gốc và lãi đúng thời hạn, đem lại lợi nhuận cho ngân hàng với chi phí nghiệp vụ thấp, tăng khả năng cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường, làm lành mạnh các quan hệ kinh tế, phục vụ tăng trưởng và phát triển.

* Xét trên góc độ lợi ích của khách hàng thì khoản tín dụng có chất lượng là phù hợp với mục đích sử dụng của khách hàng với lãi suất và kỳ hạn hợp lý, thủ tục tín dụng đơn giản, thuận tiện, thu hút được nhiều khách hàng nhưng vẫn đảm bảo được nguyên tắc tín dụng.

 

doc80 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Lượt xem: 920 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Hoạt động tín dụng trung và dài hạn ở ngân hàng thương mại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c hoạt động như thu đổi ngoại tệ USD, EUR, thanh toán thẻ Visa, Master Card... Công tác kho quỹ luôn cung ứng đầy đủ, kịp thời tiền mặt cho nhu cầu khách hàng; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn kho quỹ, công tác giao nhận vận chuyển tiền; đã trả lại 155 triệu đồng và 6.089 USD tiền thừa cho khách hàng, phát hiện và thu giữ 30 triệu đồng tiền giả, đảm bảo công tác xuất nhập khẩu tiền mặt ngoại tệ, nhiệm vụ đơn vị đầu mối, chi tiền mặt cho các chi nhánh tại khu vực phía bắc. Công nghệ ngân hàng cũng không ngừng được nâng cao, tiếp tục hoàn thiện và mở rộng dịch vụ HomeBanking, ATM đến các khách hàng, đưa Website của SGD đi vào thử nghiệm, xây dựng chương trình trả lương tự động cho các công ty, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý một số quy trình nghiệp vụ cơ bản trong các phòng nghiệp vụ. 2.3 Thực trạng tín dụng trung và dài hạn của sở I NHĐT&PTVN. 2.3.1 Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại sở I NHĐT&PTVN. Sở I NHĐT&PTVN có truyền thống trong phục vụ lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, các khoản tín dụng sẽ góp phần vào việc hình thành lên nhiều tài sản cố định của đất nước, sản phẩm từ quá trình xây dựng cơ bản hoàn thành chứa đựng cả một hệ thống những quan hệ kinh tế, quan hệ hành hoá tiền tệ. Sở I NHĐT&PTVN với đặc trưng riêng của ngân hàng đầu tư và phát triển, hoạt động kinh doanh quan trọng nhất là cho vay đầu tư phát triển, cho vay các khoản tín dụng trung và dài hạn đồng thời cũng là thế mạnh của ngân hàng so với các ngân hàng thương mại quốc doanh khác. Ngân hàng xác định mục đích cho vay đầu tư phát triển theo kế hoạch nhà nước nhằm phát triển kinh tế từng ngành, từng địa phương để đi lên cùng với sự tăng trưởng chung của đất nước, thực hiện công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, đưa nước ta từng bứơc hoà nhập về mọi mặt với các nước trong khu vực và trên thế giới. Vốn dầu tư trung và dài hạn của ngân hàng chủ yếu tập trung cho các dự án mua máy móc thiết bị kỹ thuật, công nghệ tiên tiến hiện đại, xây dựng cơ sở sản xuất, phát triển các ngành công nghiệp mới .. có tính chất quyết định cơ cấu phát triển kinh tế, tập trung các chương trình trọng điểm của nhà nước, tông công ty, các doanh nghiệp nhà nước, giúp các doanh nghiệp phát huy vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc doanh. Sau đây chúng ta khái quát một số điểm nổi bật trong hoạt động tín dụng trung và dài hạn của sở I trong ba năm qua: * Năm 2000: Đây là năm có nhiều diễn biến khó khăn cho nền kinh tế trong nước và kinh tế thế giới nói chung, vì vây hoạt động của ngành ngân hàng có phần chậm lại, nhiều vụ bê bối kinh tế liên quan đến tín dụng ngân hàng xây ra làm họat động tín dụng rất khó khăn. Tuy nhiên sở I ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam vẫn phát huy tốt truyền thống và có mức tăng trưởng khá cao. Dư nợ tín dụng đạt 10.004 tỷ đồng trong đó cho vay trung và dài hạn là 4.945 tỷ đồng, vay ngắn hạn đạt 3.261 tỷ đồng, cho vay uỷ thác tài trợ phát triển là 1.798 tỷ. Trong năm này ngân hàng cũng tập trung đầu tư cho 26 dự án, tài trợ cho hoạt động XNK đạt 200 tỷ đồng . Trong hoạt động tín dụng của mình ngân hàng tập trung đầu tư cho các ngành kinh tế mũi nhọn, các dự án trọng điểm của nền kinh tế: + Chương trình VLXD chiếm 31% vào khỏang 2.543 tỷ đồng . + Chương trình dệt may chiếm chiếm 2,54% khoảng 197 tỷ đồng. + Chương trình điện lực chiếm khoảng 24,8% chiếm 2.035 tỷ đồng. + Chương trình mía đường chiếm 3,24% khoảng 266 tỷ đồng. Và một số chương trình khác. * Năm 2001: Năm 2001 tiếp tục đánh dấu những thành công của ngân hàng trong hoạt động tín dụng, đặc biệt là tín dụng trung và dài hạn, trong năm này dư nợ tín dụng nói chung (gồm tín dụng ngắn, trung và dài và cho vay uỷ thác) đều tăng, dư nợ tín dụng là 11.812 tỷ đồng bằng 118,07% so với năm 2000, trong đó tín dụng ngắn hạn là 4.038 tỷ đồng bằng123,82% so với tín dụng năm trước, tín dụng trung và dài hạn tăng với mức độ lớn, số dư là 5.861 tỷ đồng bằng 118,52% so với năm 2000, tín dụng uỷ thác trong năm 2001 cũng tăng, đạt 1.913 tỷ đồng bằng 106,39% so với năm 2000. Cơ cấu cho vay năm 2001 phân theo ngành kinh tế như sau: + Ngành công nghiệp và xây dựng là 69%. + Nông lâm ngư nghiệp là khoảng 14%. + ngành dầu khí khoảng 12%. + Các ngành khác chiếm khoảng 5%. Qua cơ cấu trên ta thấy rằng vón tín dụng của ngân hàng chủ yếu tập trung vào tài trợ cho các ngàng công nghiệp và xây dựng chiếm khoảng 69%, đây là tỷ lệ cao trong các ngân hàng, các ngành khác chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng vốn tín dụng mà ngân hàng cho vay. Điều này cũng thể hiện rõ nét đặc thù của sở I ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đó là ngân hàng chuyên phục vụ lĩnh vực đầu tư phát triển. Trong hoạt động tín dụng của mình ngân hàng vẫn tập trung vốn đầu tư cho các ngành kinh tế mũi nhọn, những dự án trọng điểm trong phát triển kinh tế của đất nước như các ngành xi măng, dầu khí, điện lực, đánh bắt cá xa bờ,dư nợ cho vay của ngân hàng với các doanh nghiệp, các ngành kinh tế này chiếm khoảng 80%-85% trong tổng dư nợ của ngân hàng. + Chương trình công nghiệp và xây dựng cơ bản chiếm khoảng 69,5% + Nông lâm ngư nghiệp chiếm khoảng 13,5%. + Dầu khí chiếm khoảng 12,5%. + Các ngành khác chiếm khoảng 4,5%. Đối với hoạt động tài trợ XNK ngân hàng cũng đã ký hợp đồng tín dụng trong năm là 45 hợp đồng với số vốn lên tới 2015 tỷ đồng. Sở đã cẩn trọng hơn khi xem xét quyết định cho vay, thông qua việc phân tích tài chính doanh nghiệp phân tích dự án, đánh giá năng lực khách hàng, phân tích các tiềm ẩn rủi ro. Đã từ chối cho vay các dự án không đủ khả năng vay trả, 32 dự án với số vốn gần 80 tỷ đồng. Song song với công tác cho vay, Ngân hàng đã tích cực chủ động thu nợ để có nguồn vay; doanh số thu nợ ngắn hạn đạt 13.578 tỷ đồng, doanh số thu nợ đầu tư phát triển theo kế hoạch là 345 tỷ đồng, doanh số thu nợ cho vay trung dài hạn là 1.896 tỷ đồng. Bên cạnh đó hoạt động tín dụng trong năm vẫn còn một số tồn tại ở các vấn đề như: các hình thức tín dụng còn nghèo nàn chưa kết hợp chặt chẽ mở rộng giữa tín dụng và dịch vụ ngân hàng, rủi ro tín dụng vẫn còn tiềm ẩn. Nhiều dự án cho vay xong chưa phân tích kết quả đầu tư, hiệu quả đầu tư và từ đó tổng kết để rút ra những thông số kỹ thuật tiêu biểu giúp cho công tác tham gia thẩm định các dự án cần đầu tư sau này. Công tác quản lý tín dụng, quản lý rủi ro còn bộc lộ một số yếu kém không đáng có. * Năm 2002: Bước vào năm 2002, sở I ngân hàng đầu tư và phát triển Việt nam đã có nhiều bước đi ban đầu quan trọng, đầu tiên là xây dựng kế hoạch kinh doanh cho ngân hàng mình trong năm 2002, trên cơ sở xem xét các điều kiện thuận lợi và không thuận lợi của các yếu tố biến động và ảnh hưởng của các yếu tố đó đến nền kinh tế. Ngân hàng đã đề ra phương hướng và các giải pháp hoạt động của mình. Theo đó ngân hàng tiếp tục phát huy nội lực và truyền thống, với trách nhiệm nỗ lực cao nhất phục vụ đầu tư và phát triển. Đẩy mạnh đổi mới toàn diện trong tăng trưởng, lấy hiệu quả và tiết kiệm chi phí làm phương châm hành động. Tập trung xây dựng nguồn lực và đổi mới công tác quản trị điều hành, giữ vững vị thế uy tín và vai trò chủ đạo của sở I ngân hàng đầu tư và phát triển Việt nam. Thực hiện phương châm trên, trong năm 2002 hoạt động tín dụng của sở I ngân hàng đàu tư và phát triển việt nam đạt những kết quả sau: Tổng dư nợ tín dụng trong năm nay đạt 15.033 tỷ đồng, bằng 127,27% so với năm 2001, Trong đó tín dụng trung và dài hạn tăng khá mạnh đạt 7.791 tỷ đồng bằng 132,92% so với tín dụng trung và dài hạn năm 2001, đây là mức tăng trưởng rất lớn, chứng tỏ tín dụng trung và dài hạn của sở I ngày càng có cơ hội phát triển. Bên cạnh tín dụng trung và dài hạn tín dụng ngắn hạn và cho vay uỷ thác cũng tăng trưởng khá mạnh, tín dụng ngắn hạn năm 2002 là 5.063 tỷ đồng, tín dụng uỷ thác là 2.179 tỷ đồng. Trong năm này vốn của ngân hàng tập trung vào một số dự án lớn như: + Điện lực 1.200 tỷ đồng . + Tài trợ XNK khoảng 1.300 tỷ đồng. + Đánh cá xa bờ 120 tỷ đồng. + Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khoảng 72 tỷ đồng. Cũng trong năm ngân hàng đã ký với khách 5 hợp đồng tín dụng với số vốn là 2.850 tỷ đồng. Thực hiện giải ngân số vốn là 4.600 tỷ đồng. đồng thời ngân hàng cũng đã từ chối cho vay đối với 50 dự án kém hiệu quả, không đủ điều kiện, không đủ hồ sơ thủ tục theo quy định với tổng số tiền là 420 tỷ đồng. Bên cạnh những mặt được trong hoạt động tín dụng, nhất là tín dụng trung và dài hạn.Ngân hàng cũng còn có những điểm chưa tốt cần được khác phục trong thời gian tới như: rủi ro tín dụng vẫn là yếu tố tiềm ẩn, công nghệ ngân hàng chưa đáp ứng được với yêu cầu hiện đại hoá ngân hàng, quản lý rủi ro còn có những bất cập.. Trong những năm vừa qua sở I ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đã đạt được những kết quả trong công tác tín dụng trung và dài hạn như sau: Bảng 3 : Tình hình dư nợ các loại trong giai đoạn 2000 - 2002 Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2000 2001 Bằng (%) 2002 Bằng (%) Tổng tài sản có 1. Cho vay các loại. trung,dài hạn. 1.2 Ngắn hạn. 2. Cho vay uỷ thác phát triển 12.285 8.206 4.945 3.261 1.798 15.320 9.899 5.861 4.038 1.913 124,7 120,6 118,5 123,8 106,4 19.000 12.854 7.791 5.063 2.179 124,0 129,8 132,9 125,4 113,9 (Nguồn: Trích báo cáo thường niên của sở I NHĐT&PTVN giai đoạn 2000 - 2002) Từ bảng trên ta thấy rằng dư nợ tín dụng nói chung đều tăng qua các năm từ 8.206 tỷ năm 2000 đã lên 9.899 tỷ đồng năm 2001 bằng 120,6% so với năm 2000, và đến năm 2002 tăng lên 12.854 tỷ đồng bằng 129,8% so với năm 2001. Bên cạnh đó cho vay uỷ thác cũng tăng khá nhanh từ năm 2000 chỉ là 1.798 tỷ đồng, sang năm 2001 đã tăng lên là 1.913 tỷ đồng tăng ( 1.913 - 1791) tỷ đồng, bằng 106,4% so với năm 2000, năm 2002 con số này là 2.179 tỷ đồng tăng (2.179 - 1.913) tỷ đồng, bằng 113,9% so với năm 2001. Sự tăng trưởng doanh số tiền uỷ thác phục vụ đầu tư và phát triển của ngân hàng tăng lên chứng tỏ ngân hàng đã không những phát huy được thế mạnh của mình, truyền thống hoạt động mà còn giữ vững và tạo ra lòng tin đối với các khách hàng. Hoạt động cho vay uỷ thác của ngân hàng đã góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước và tạo ra cầu nối giúp các nhà đầu tư đưa vốn đến dự án của họ dễ dàng hơn. Nếu đi phân tích cơ cấu dư nợ tín dụng trung và dài hạn trên tổng dư nợ tín dụng các loại của ngân hàng ta thấy như sau: Trong các năm, dư nợ tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng trên tổng dư nợ các loại luôn chiếm tỷ trọng lớn, năm 2000 là 49,4% so với tổng dư nợ các loại, và năm 2001 là 49,6%, năm 2002 tăng lên là 49,6% so với tổng dư nợ các loại. Bảng 4 Dư nợ tín dụng trung và dài hạn trên tổng dư nợ Chỉ tiêu 2000 Tỷ lệ % 20001 Tỷ lệ % 2001 Tỷ lệ % Tổng dư nợ 1.0004 11.812 15.033 Dư nợ tín dụng trung và dài hạn. Dư nợ tín dụng ngắn hạn 4.945 3.261 49,4 32,6 5.861 4.038 49,6 34,2 7.791 5.061 51,8 33,7 (Nguồn: Trích báo cáo thường niên của sở I NHĐT&PTVN giai đoạn 2000-2002) Tín dụng trung và dài hạn chiếm đa phần và cũng liên tục tăng qua các năm từ năm 2000 chỉ là 4.945 tỷ đồng, đến năm 2001 tăng lên là 5.861 tỷ đồng bằng 118,5% so với năm 2000, năm 2002 tăng lên là 7.791 tỷ đồng . Nếu xét về cơ cấu tín dụng trung và dài hạn trong tổng dư nợ tín dụng trung và dài hạn và ngắn hạn ta cũng thấy tỷ trọng tín dụng trung và dài hạn cũng chiếm phần lớn và hàng năm đều tăng cụ thể: năm 2000 chiếm 60,26% còn lại 39,74% là tín dụng ngắn hạn, năm 2001 tỷ lệ này lần lượt là 59,20% và 40,8%, đến năm 2002 là 60,61% và 39,39%. Điều đó chứng tỏ sở I NHĐT&PTVN có truyền thống trong cho vay trung và dài hạn, mức độ phát triển nghiệp vụ ngày càng được nâng cao, mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng là tốt, uy tín ngân hàng ngày càng được nâng cao. Xét về cơ cấu cho vay phân theo ngành kinh tế ta thấy ràng : Bảng 5: Dư nợ tín dụng phân theo ngành kinh tế Chỉ tiêu Năm 2000 Năm 2001 01/00 Năm 2002 02/01 Số tiền % Số tiền % Tăng% Số tiền % Tăng % Dư nợ cho vay 8.206 100 9.899 100 120,63 12.854 100 129,85 1.TD ngắn hạn 3.261 4.038 123,82 5.063 125,38 KTQD 2.250 27,4 2.544 25,69 113,06 3.190 24,81 125,39 KTNQD 1.011 12,3 1.494 15,09 147,47 1.873 14,57 125,62 2. TD trung và dài hạn 4.945 5.861 118,52 7.791 132,92 KTQD 3.659 44,58 4.513 45,59 123,33 6.155 47,88 136,38 KTNQD 1.286 15,72 1.348 13,63 104,82 1.636 12,74 121,36 (Nguồn: Trích báo cáo thường niên của sở I NHĐT&PTVN giai đoạn 2000-2002) Bảng số liệu trên cho ta thấy dư nợ cho vay đối với thành phần kinh tế là khác nhau, dư nợ tín dụng đối với các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế quốc doanh luôn cao và thường xuyên tăng trong giai đoạn này trong cả tín dụng ngắn hạn lẫn tín dụng trung và dài hạn. Sau đây chúng ta phân tích cụ thể dựa trên số liệu thực tế: Trong bảng ta nhận thấy rằng tỷ trọng tín dụng ngắn hạn dành cho các doanh nghiệp thụôc thành phần kinh tế quốc doanh qua ba năm bị giảm sút chút ít từ 27,4% năm 2000 xuống 25,69 trong năm 2001 và còn 24,81 trong năm 2002. Còn tỷ trọng tín dụng ngắn hạn dành cho các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh lại tăng dần qua các năm từ 12,3% năm 2000 đã lên khoảng hơn 14% trong năm 2001, 2002. Điều đó chứng tỏ các ngành kinh tế ngoài quốc doanh đang phát triển khá mạnh mẽ, cần nhiều vốn. Đối với tín dụng trung và dài hạn thì tình hình ngược lại, các số liệu thực tế cho thấy khu vực kinh tế quốc doanh lại chiếm một tỷ trọng lớn tổng dư nợ tín dụng, cụ thể là dư nợ tín dụng trung và dài hạn của các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế quốc doanh ngày càng tăng trong cả ba năm cả về số tuyệt đối lẫn số tương đối, năm 2000 dư nợ là 3.659 tỷ đồng chiếm 44,58% tổng dư nợ tín dụng, năm 2001 tăng lên là 4.513 tỷ đồng chiếm 45,59% bằng 123,23% so với năm 2000, năm 2002 là 6.155 tỷ đồng, chiếm 47,88%, bằng 136,38% so với năm 2001. Theo các phân tích nói trên thì vốn cho vay chủ yếu tập trung vào thành phần kinh tế quốc doanh là chủ yếu, trong cả tín dụng ngắn hạn lẫn tín dụng trung và dài hạn. Đặc biệt trong tín dụng trung và dài hạn thì xu hướng này càng trở nên ro nét hơn, vốn cho vay trung và dài hạn thường chiếm tỷ lệ cao trong tổng dư nợ tín dụng nó thường xuyên đạt khoảng 46% trong ba năm từ 2000 đến 2002. Những số liệu trên chứng tỏ vai trò và ưu thế của sở I ngân hàng đầu tư và phát triển Việt nam trong việc cung ứng vốn tín dụng trung và dài hạn phục vụ phát triển kinh tế của đất nước. Ngoài ra qua phân tích trên ta còn thấy rằng ngân hàng đã thực hiện tốt chính sách khách hàng, chính sách tín dụng, ngân hàng đã chủ động tìm kiếm nhu cầu khách hàng, tìm kiếm các dự án và thậm định cho vay, tạo ra quan hệ thân thiết, tạo uy tín với khách hàng, và đã được sự tín nhiệm cao của khách hàng đánh dấu bước đầu thanh công trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Về nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ tín dụng, đây là một trong số những chỉ tiêu quan trọng làm căn cứ để xem xét chất lượng tín dụng của một ngân hàng. Với sở I ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam thì tình hình như sau: Bảng 6: Tình hình nợ quá hạn trong giai đoạn 2000-2002 của sở I Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2000 2001 2002 Dư nợ Nợ quá hạn Tỷ lệ % Dư nợ Nợ quá hạn Tỷ lệ % Dư nợ Nợ quá hạn Tỷ lệ % Tổng số 8.206 209,25 2,55 9.899 250,44 2,53 12.854 322,63 2,51 Ngắn hạn 3.261 94,57 2,90 4.038 116,29 2,88 5.063 145,30 2,87 Trung và dài hạn 4.945 114,68 2,32 5.861 134,15 2,29 7.791 177,33 2,27 ( Nguồn: Trích báo cáo tổng kết của sở I NHĐT&PTVN giai đoạn 2000-2002) Sau đây chúng ta phân tích tình hình về nợ quá hạn của sở I NHĐT&PTVN trong giai đoạn 2000-2002: Nhìn vào bảng trên ta thấy rằng tỷ lệ nợ quá hạn trong tổng dư nợ và nợ quá hạn trong tín dụng ngắn hạn lẫn tín dụng trung và dài hạn đều có xu hướng giảm theo thời gian, với tổng dư nợ ta thấy từ 2,55% năm 2000, giảm xuống còn 2,53% và 2,51% trong năm 2001 và 2002. Với tín dụng ngắn hạn và trung hạn cũng có xu hướng tương tự, đặc biệt là nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn trong tín dụng trung và dài hạn cụ thể: Với tín dụng trung và dài hạn thì năm 2000 tỷ lệ nợ quá hạn của sở là 2,32%, sau đó năm 2001 thì chỉ còn 2,29% sang năm 2002 thì tỷ lệ này chỉ còn 2,27%. Tuy nhiên chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy là trong ba năm mặc dù tỷ lệ nợ quá hạn xét trên các khía cạnh đều giảm song số tuyệt đối thì vẫn tăng điều này cũng không khó giải thích vì rằng trong giai đoạn này dư nợ tín dụng thường xuyên tăng với tốc độ cao. Ta thấy rằng tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ của ngân hàng thương xuyên giảm qua các năm cho thấy rằng rủi ro của ngân hàng có xu hướng giảm rõ rệt, đây là một biểu hiện tốt thể hiện chất lượng đội ngũ cán bộ ngân hàng đang được nâng lên đáng kể, công tác thẩm định dự án ..đã có nhiều tiến bộ. Để chất lượng tín dụng nói trung và chất lượng tín dụng trung và dài hạn nói riêng thực sự ngày càng được nâng cao hơn nữa, thì ngân hàng cần phỉ tiếp tục giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống mức thấp hơn nữa, nhất là tỷ lệ nợ quá hạn đối với tín dụng trung và dài hạn. Điều đó cũng có nghĩa là trong công tác cho vay trung và dài hạn ngân hàng còn có những tồn tại chưa tốt cần phải được khắc phục trong thời gian tới để chất lượng tín dụng trung và dài ngày một nâng cao hơn nữa. Ngoài ra khi xem xét chất lượng tín dụng trung và dài hạn chúng ta còn phân tich đến nợ khó đòi và tỷ lệ nợ khó đòi so với tổng dư nợ của ngân hàng. Nợ khó đòi và tỷ lệ nợ khó đòi của sở I ngân hàng đầu tư và phát triển qua các năm qua như sau: Bảng 7: Nợ khó đòi của sở I NHĐT&PTVN giai đoạn 2000-2002 Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu 2000 2001 2002 Nợ khó đòi Tỷ lệ khó đòi (%) Nợ khó đòi Tỷ lệ nợ khó đòi (%) Nợ khó đòi Tỷ lệ nợ khó đòi (%) Tổng số 6.975 0,085 8.513 0,086 10.797 0,084 1. Ngắn hạn 2.837 0,087 3.553 0,088 4.303 0,085 2. Trung và dài hạn 4.138 0,0837 4.960 0,0846 6.494 0,0834 (Nguồn: Trích báo cáo tổng kết năm của sở I NHĐT&PTVN giai đoạn 2000-2002) Nợ khó đòi của sở I trong những năm vừa qua là khá thấp, cụ thể là tỷ lệ nợ khó đòi trên tổng dư nợ thường thấp năm 2000 là 0,085%, số tuyệt đối khoảng 6.975 triệu đồng, sau đó năm 2001 tăng lên là 0,086%, năm 2002 lại giảm xuống chỉ còn 0,084%. Qua đó ta thấy rằng tỷ lệ nợ khó đòi của sở I khá thấp, tuy nhiên chưa ổn định đòi hỏi phải có những giải pháp để giảm hơn nữa tỷ lệ nợ khó đòi trong thời gian tới. Đối với tín dụng ngắn hạn thì tỷ lệ này cũng chưa ổn định , tuy nhiên vào năm 2002 thì nó có xu hướng giảm mạnh chỉ còn 0,085% so với tổng dư nợ tín dụng ngắn hạn. Điều chúng ta quan tâm nhất là tỷ lệ nợ khó đòi trong tín dụng trung và dài hạn so với tổng dư nợ tín dụng trung và dài hạn và xu hướng biến động của nó trong thời gian qua. Nhìn trên bảng ta thấy rằng tỷ lệ nợ khó đòi của tín dụng trung và dài hạn năm 2000 là 0,0837% ứng với số tuyệt đối là 4.138 Triệu đồng, sang năm 2001 là 0,0846% ứng với 4.960 triệu đồng và đến năm 2002 nó giảm xuống còn 0,0834% với con số tuyệt đối là 6.494 triệu đồng. Phân tích trên cho thấy tỷ lệ nợ khó đòi trong tín dụng trung và dài hạn trên tổng dư nợ trung và dài hạn là khá thấp, tuy nhiên vẫn chưa ổn định và về mặt giảm rủi ro thì càng giảm tỷ lệ này càng tốt. Ngân hàng phải có biện pháp để giảm bớt nợ khó đòi trong thời gian tới. Tóm lại: Trong thời gian vừa qua hoạt động của sở I NHĐT&PTVN đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tổng tài sản thường xuyên tăng trưởng qua các năm, hoạt động tín dụng an toàn, chất lượng và hiệu quả, trong đó tỷ lệ tín dụng trung và dài hạn luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng dư nợ, chất lượng tín dụng đã từng bước được nâng cao và dần khẳng định vị thế của sở trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên bên cạnh nhữnh kết quả đã đạt được ngân hàng cần cố gắng hơn nữa, tìm ra các biện pháp hữu hiệu để giải quyết các mặt còn hạn chế nhằm làm cho họat động nói chung của ngân hàng ngày một tốt lên, và đặc biệt là nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn trong thời gian tới. 2.3.2. Những kết quả đạt được Thực hiện chủ chương lớn của chính phủ là mọi dự án, mọi công trình đầu tư cho sản xuất kinh doanh đều thực hiện theo cơ chế "vay trả", xóa hình thức đầu tư bao cấp dưới dạng cấp phát cho các công trình sản xuất kinh doanh trước đây. Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam đã phát huy nỗ lực chủ quan, vượt qua những khó khăn thử thách của giai đoạn chuyển đổi cơ chế, nhanh chóng hoà nhập vào thị trường để tồn tại, đứng vững và ngày càng tăng trưởng, phục vụ có hiệu quả cho đầu tư phát triển, tăng trưởng kinh tế của đất nước. Đặc biệt từ năm 2000, sở I thực hiện kinh doanh thương mại, sau mấy năm hoạt động đổi mới ngân hàng đã đạt được kết quả nổi bật trong hoạt động kinh doanh nói chung và trong hoạt động tín dụng trung dài hạn nói riêng. Trước tình hình kinh tế -xã hội của đất nước tăng trưởng và phát triển qua các năm, những đổi mới trong cơ chế quản lý, điều hành của đất nước. Sở I NHĐT&PTVN đã có định hướng chiến lược kinh doanh đúng đắn phù hợp với chính sách tiền tệ cuả Đảng và nhà nước, về mọi mặt kinh doanh ngân hàng nói chung, công tác tín dụng trung dài hạn nói riêng đáp ứng yêu cầu bức thiết của nền kinh tế và bản thân Ngân hàng. Từ những định hướng đó, Ngân hàng không ngừng đổi mới mô hình tổ chức pháp lý, quy chế nghiệp vụ tương đối kịp thời và đầy đủ, tạo lập được hành lang pháp lý để điều hành chỉ đạo thực hiện công tác tín dụng có chất lượng hiệu quả. Trong những năm qua tín dụng trung dài hạn đã thực hiện phương châm đổi mới cơ chế, lĩnh vực đầu tư kinh tế theo chiều sâu. Tín dụng trung dài hạn nhằm cung ứng vốn cho các doanh nghiệp có tiềm năng mở rộng phát triển sản xuất mà thiếu vốn cần vay vốn để đầu tư mở rộng sản xuất trong thời gian ngắn mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất là trong giai đoạn hiện nay các doanh nghiệp đang cần đổi mới thiết bị công nghệ, thì hình thức tín dụng trung dài hạn là một giải pháp đúng đắn để chuyển hoạt động của các đơn vị kinh tế quốc doanh từ cơ chế quan liêu bao cấp sang cơ chế hạch toán kinh doanh, góp phần tháo gỡ khó khăn, thực sự trao quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh cho các đơn vị kinh tế. Sở I đã thực sự trở thành bạn hàng của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, với chính sách khách hàng: ngân hàng xác định mọi hoạt động của ngân hàng khởi đầu từ khách hàng, lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh làm mục tiêu hoạt động của mình. Ngân hàng thực hiện tiếp cận doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ tín dụng theo đúng quy định, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thành sớm các thủ tục xin vay được nhanh chóng, thuận lợi. Thực hiện phương thức giao dịch một cửa, tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp trong liên hệ vay vốn, xây dựng uy tín ngân hàng, tiếp tục phát huy vị thế chủ đạo trong lĩnh vực đầu tư và phát triển. Ngân hàng đã nỗ lực vượt bậc phục vụ đầu tư phát triển, thực hiện CNH, HĐH, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch tín dụng đầu tư phát triển do nhà nước giao, tập trung vốn cho các công trình, dự án trọng điểm của nhà nước. Đồng thời nâng cao vai trò chủ quản của ngân hàng đối với những khoản vay nằm trong kế hoạch Nhà nước. Đối với mọi dự án đầu tư, ngân hàng đều thực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ xét duyệt cho vay theo quy định được ban hành của các cấp có thẩm quyền. Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án, phân tích tín dụng, để tìm ra những rủi ro tiềm ẩn, loại trừ những dự án kém hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn vốn cho ngân hàng. Bên cạnh đó trong quá trình cho vay, ngân hàng tiến hành thực hiện kiểm tra, gồm cả kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay, mỗi khoản vay đều có người chịu trách nhiệm từ cơ sở đến TW tuỳ từng mức độ khác nhau. Ngân hàng đã lựa chọn được những cán bộ đủ đức, đủ tài, nhiệt tình công tác vào những công trình trọng điểm, những khó khăn, tạo điều kiện giúp khách hàng, tư vấn cho doanh nghiệp trong thời gian ngắn nhất để đưa các công trình vào sản xuất kinh doanh có hiệu quả mang lại lợi ích cho cả hai bên, ngân hàng và khách hàng. Để tạo nguồn vốn cho tín dụng trung dài hạn ngân hàng đã khai thác triệt để nguồn vốn huy động. Ngân hàng coi chính sách nguồn vốn là một trong các chính sách quan trọng quyết định sự thành công của ngân hàng, tạo vốn là khâu mở đường cho mọi hoạt động kinh doanh nên đã nỗ lực tạo một mặt bằng vốn vững chắc, ngày càng tăng trưởng kể cả VNĐ và ngoại tệ. Ngân hàng thực hiện đa dạng hoá nguồn vốn bằng việc đa dạng hoá các hình thức, biện pháp và các kênh huy động vốn trong và ngoài nước, chú trọng tăng tỷ trọng vốn trung dài hạn thông qua việc phát hành kỳ phiếu , trái phiếu, tăng tiền gửi và tiền tiết kiệm dài hạn trong dân cư, khai thác nhiều nguồn tài trợ trung dài hạn của các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế phục vụ cho đầu tư phát triển. Ngân hàng tích cực thay đổi cơ cấu cho vay trung dài hạn các ngành kinh tế, chủ yếu hướng vào các ngành công nghệ cao, các ngành mũi nhọn, các ngành chế biến nông sản làm hàng xuất khẩu, phục vụ phát triển kinh tế. Trong năm 2002 vừa qua, Ngân hàng giữ vững và phát huy tốt vai trò chủ đạo trong đầu tư phát triển, chủ động khai thác vốn, tập trung vốn đầu tư cho các dự án trọng điểm của nhà nước, lựa chọn các

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNH224.doc