Chuyên đề Nghiên cứu Ngôn ngữ Verilog HDL

Mục lục

Phần 1: Tìm hiểu về ngôn ngữ Verilog HLD

Chương 1: Sơ lược về Verilog HLD

Chương 2: Những phần tử trong ngôn ngữ

Chương 3: Mô hình mức cổng

Chương 4: User- Denfined Primitives (UDP)

Chương 5: Mô hình dòng dữ liệu

Chương 6: Mô hình hành vi

Chương 7 : Mô hình cấu trúc

Phần 2: Giới thiệu các phần mềm hỗ trợ và Epags

Phần 3 Ứng dụng thiết kế CPU 8 bít

pdf94 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 4050 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Nghiên cứu Ngôn ngữ Verilog HDL, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu Ngôn ngữ Verilog HDL.pdf
Tài liệu liên quan