Chuyên đề So sánh cặp tham số đặc trưng của hai tập số liệu kết quả nghiên cứu

+ Kết luận thống kê loại 1: Phủ định H0 (bác bỏ H0) và Khẳng định Ha (chấp nhận Ha).

Kết luận thống kê loại 1 dẫn đến sai lầm loại 1, đó là “ Đúng là H0( xi ? xk) lại kếtluận là Ha(xi ? xk). Nói một cách khác: đúng là chúng giống nhau lại bảo chúng khác

nhau.”

+ Kết luận thống kê loại 2: Phủ định Ha (bác bỏ Ha).Khẳng định H0 (chấp nhận H0).

Kết luận thống kê loại 2 dẫn đến sai lầm loại 2, đó là “ Đúng là Ha (Xi ? Xk) lại kếtluận là H0(Xi ? Xk). Nói một cách khác : đúng là chúng khác nhau lại kết luận chúng

giống nhau

pdf10 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1909 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề So sánh cặp tham số đặc trưng của hai tập số liệu kết quả nghiên cứu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfC3.pdf
Tài liệu liên quan