Chuyên đề Thực trạng người cao tuổi và một số giải pháp chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi ở Việt Nam

 

 

 

16

 

 

LỜI NÓI ĐẦU 1

I. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của vấn đề 2

1. Cơ sở lý luận: 2

1.1. Khái niệm người cao tuổi và một số khái niệm có liên quan 2

1.2. Các chỉ số về người già. 3

2. Cơ sở thực tiễn của vấn đề 4

2.1. Cơ sở thực tiễn 4

2.2. Chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong công tác chăm sóc người cao tuổi. 5

II. Thực trạng người cao tuổi ở Việt Nam 6

1. Thực trạng người cao tuổi 6

2. Thực trạng đời sống của người cao tuổi. 6

III. Một số giải pháp chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi. 9

1. Tình trạng sức khoẻ và bệnh tật của người cao tuổi 9

2. Những giải pháp chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi 10

2.1. Nhóm giải pháp bảo vệ sức khoẻ người cao tuổi trên lĩnh vực sản xuất. 11

2.2. Nhóm giải pháp chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi trên lĩnh vực đời sống vật chất chung. 11

2.3. Nhóm giải pháp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi. 12

2.4. Nhóm giải pháp chăm sóc sức khoẻ trên lĩnh vực văn hoá, thể dục thể thao. 13

3. Trách nhiệm của gia đình và xã hội đối với người cao tuổi. 13

3.1. Trách nhiệm của gia đình 13

3.2. Trách nhiệm của Nhà nước. 13

KẾT LUẬN 15

TÀI LIỆU THAM KHẢO 16

 

 

doc16 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 12506 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Thực trạng người cao tuổi và một số giải pháp chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng người cao tuổi và một số giải pháp chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi ở Việt Nam.DOC