Chuyên đề Tìm hiểu một số giải pháp xử lý nền đường đắp trên nền đất yêu thông qua hai đoạn trên tuyến

MỤC LỤC

PHẦN 1. THIẾT KẾ CƠ SỞ 3

Phụ lục 1.1. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật 3

Phụ lục 1.1.1. Thông số kỹ thuật của các loại xe 3

Phụ lục 1.1.2. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kỹ thuật 3

Phụ lục 1.2. Thiết kế bình đồ tuyến 4

Phụ lục 1.2.1. Các phương án hướng tuyến 4

Phụ lục 1.2.2. Bảng các yếu tố đường cong 5

Phụ lục 1.2.3. Bảng cắm cọc chi tiết 5

Phụ lục 1.3. Thiết kế thoát nước 13

Phụ lục 1.3.1. Tính toán thuỷ văn lưu vực cống phương án I 13

Phụ lục 1.3.2. Lựa chọn cống và các thông số kĩ thuật phương án I 14

Phụ lục 1.3.3. Tính toán thuỷ văn lưu vực cống phương án II 14

Phụ lục 1.3.4. Lựa chọn cống và các thông số kĩ thuật phương án II 15

Phụ lục 1.3.5. Bình đồ quy hoạch thoát nước 2 phương án 16

Phụ lục 1.3.6. Trắc dọc cống 16

Phụ lục 1.4. Khối lượng đào đắp 17

Phụ lục 1.5. Bảng tính toán chỉ tiêu vận doanh 40

Phụ lục 1.5.1. Bảng tính vận tốc cân bằng 40

Phụ lục 1.5.2. Bảng tính vận tốc hạn chế trong đường cong nằm 42

Phụ lục 1.5.3. Bảng tính vận tốc hạn chế trên đường cong đứng 42

Phụ lục 1.5.4. Chiều dài đoạn tăng giảm tốc và đoạn hãm xe 43

Phụ lục 1.5.5. Thời gian xe chạy và tiêu hao nhiên liệu lý thuyết 45

Phụ lục 1.6. Xác định tổng mức đầu tư 52

Phụ lục 1.6.1. Dự toán xây lắp các hạng mục công trình phương án I 52

Phụ lục 1.6.2. Dự toán xây lắp các hạng mục công trình phương án II 57

Phụ lục 1.6.3. Tổng mức đầu tư 63

Phụ lục 1.7. So sánh lựa chọn Phương án tuyến 66

Phụ lục 1.7.1. Lượng vốn lưu động tăng lên do sức sản xuất và tiêu thụ tăng 66

Phụ lục 1.7.2. Chi phí duy tu, tiểu tu và chi phí vận tải hàng năm 66

Phụ lục 1.7.3. Tổn thất cho nền KTQD do hành khách bị mất thời gian đi lại và do TNGT trên đường 67

Phụ lục 1.7.4. Tổng hợp chi phí thường xuyên hàng năm 67

Phụ lục 1.7.5. Tổng chi phí xây dựng và khai thác quy đổi về năm gốc 68

Phụ lục 1.7.6. So sánh lựa chọn phương án tuyến 68

Phụ lục 1.8. Phân tích và đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự án 70

Phụ lục 1.8.1. Chi phí vận chuyển và chi phí do tắc xe hàng năm 70

Phụ lục 1.8.2. Tổn thất cho nền KTQD do hành khách bị mất thời gian đi lại và do TNGT trên đường 70

Phụ lục 1.8.3. Tổng lợi ích của việc bỏ vốn đầu tư xây dựng đường 71

Phụ lục 1.8.4. Tổng chi phí xây dựng đường 72

Phụ lục 1.8.5. Kết quả phân tích hiệu quả tài chính 72

PHẦN 2. THIẾT KẾ KĨ THUẬT 73

Phụ lục 2.1. Bảng cắm cọc chi tiết 73

Phụ lục 2.2. Thiết kế thoát nước 77

Phụ lục 2.3. Bảng tính toán khối lượng đào đắp 78

Phụ lục 2.4. Trắc ngang kĩ thuật 87

PHẦN 3. THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG 88

Phụ lục 3.1. Bảng điều phối đất 88

Phụ lục 3.2. Bảng tính khối lượng thi công cống 95

Phụ lục 3.3. Bảng tính khối lượng thi công nền đường 95

Phụ lục 3.4. Bảng tính thi công mặt đường 95

 

doc95 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1759 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Tìm hiểu một số giải pháp xử lý nền đường đắp trên nền đất yêu thông qua hai đoạn trên tuyến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docPL DATN.doc
 • rarAcad1.rar
 • rarAcad2.rar
 • xlsBang tinh Coc Xi Mang - Dat.xls
 • xlsBang tra Uv-Tv.XLS
 • docBia chuyen de.doc
 • docBia Ho So.doc
 • docBia Phu Luc.doc
 • docBia thuyet minh.doc
 • dwgCac giai phap xu ly nen dat yeu.dwg
 • docChuyen de.doc
 • xlsGia thanh.xls
 • docGPMB.doc
 • dwgKiem toan truot sau.dwg
 • docLoi noi dau.doc
 • xlsNen dat yeu 22TCN262-2000 (Km 2+200,00 - Km 2+650,00)-Be pa.XLS
 • xlsNen dat yeu 22TCN262-2000 (Km 2+200,00 - Km 2+650,00)-VDKT.XLS
 • docNhiem vu TN.doc
 • doctai lieu tham khao.doc
 • xlsTLUN Km 0+839,65 - Km 1+470,00 (chua xu ly).xls
 • xlsTLUN Km 0+839,65 - Km 1+470,00 (xu ly bang thay dat va coc tre).xls
 • xlsTLUN Km 2+200,00 - Km 2+650,00 (chua xu ly).xls
 • docTM DATN.doc
Tài liệu liên quan