Chuyên đề Ứng dụng GIS và RS trong quy hoạch phát triển cây cao su tại Quảng Trị

Mục lục

Phần 1: Dặt vấn đề

Phần 2: Mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu

Phần 3: Tổng quan về GIS và RS

Phần 4: Kết quả nghiên cứu

Phần 5: Kết luận - kiến nghị

pdf33 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1851 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Ứng dụng GIS và RS trong quy hoạch phát triển cây cao su tại Quảng Trị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf1 81.pdf
Tài liệu liên quan