Danh mục hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng và sử dụng hạn chế trong sản xuất, kinh doanh thủy sản

Aristolochia spp và các chế phẩm từ chúng

Chloramphenicol

Chloroform

Chlorpromazine

Colchicine

Dapsone

Dimetridazole

Metronidazole

Nitrofuran (bao gồm cả Furazolidone)

Ronidazole

Green Malachite (Xanh Malachite)

Ipronidazole

Các Nitroimidazole khác

Clenbuterol

Diethylstibestrol (DES)

Glycopeptides

Trichlorfon (Dipterex)

 

ppt4 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2340 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Danh mục hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng và sử dụng hạn chế trong sản xuất, kinh doanh thủy sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DANH MỤC HOÁ CHẤT, KHÁNG SINH CẤM SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN Aristolochia spp và các chế phẩm từ chúng Chloramphenicol Chloroform Chlorpromazine Colchicine Dapsone Dimetridazole Metronidazole Nitrofuran (bao gồm cả Furazolidone) Ronidazole Green Malachite (Xanh Malachite) Ipronidazole Các Nitroimidazole khác Clenbuterol Diethylstibestrol (DES) Glycopeptides Trichlorfon (Dipterex) DANH MỤC CÁC HOÁ CHẤT, KHÁNG SINH HẠN CHẾ SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH THỦY SẢN DANH MỤC CÁC HOÁ CHẤT, KHÁNG SINH HẠN CHẾ SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH THỦY SẢN DANH MỤC CÁC HOÁ CHẤT, KHÁNG SINH HẠN CHẾ SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH THỦY SẢN DANH MỤC CÁC HOÁ CHẤT, KHÁNG SINH HẠN CHẾ SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH THỦY SẢN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptdanh muc thuoc cam.ppt