Đề án Các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch lao động việc làm thời kỳ 2004-2005

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

I .Một số khái niệm

1/Khái niệm về lao động

2/Khái niệm về lực lượng lao động

3/Việc làm

4/Thất nghiệp

5/Kế hoạch việc làm

II.Vai trò của kế hoạch việc làm trong hệ thống phát triển kinh tế xã hội

1/Vai trò của kế hoạch

2/Vai trò của kế hoạch việc làm trong hệ thống kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

 

 

Phần II : Đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm trong 3 năm đầu của kế hoạch 5 năm 2001-2005(từ năm 2001-2003)

I.Quan điểm của đảng và nhà nước ta về vấn đề giải quyết việc làm

II. Mục tiêu và phương hướng giải quyết việc làm của kế hoạch 5 năm 2001-2005 ở Việt Nam

1/Mục tiêu

2/Phương hướng

III. Tình hình giải quyết việc làm giai đoạn 2001-2003

IV.Đánh giá chung tình hình gải quyết việc làm trong 3 năm 2001-2003

1/Nhân tố tác động đến việc làm

2/ Những thành tựu giải quyết việc làm đối với tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống

3/Hạn chế và nguyên nhân

PHần III :Các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch lao động việc làm thời kỳ 2004-2005 của kế hoạch 5 năm 2001-2005

I.Cơ hội và thách thức

II Nhiệm vụ và mục tiêu giải quyết việc làm trong thời kỳ 2004-2005

1/ Mục tiêu

2/ Dự báo khả năng thực hiện các mục tiêu giải quyết việc làm từ năm 2004-2005

III.Các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch lao động việc làm thời kỳ

1/Các giải pháp chung

1.1 Phát triển kinh tế xã hội tạo mở việc làm

1.1 Giải pháp liên quan đến vấn đề chính sách

1.3 Tăng cường vai trò quản lý của nhà nước

2.Giải pháp cụ thể

 

KẾT LUẬN

 

doc31 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1880 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề án Các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch lao động việc làm thời kỳ 2004-2005, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc075. Vi7879c lm.doc