Đề án Về rủi ro lãi suất và các biện pháp giúp Ngân hàng hạn chế rủi ro lãi suất

Mục lục

Chương I: Rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng

I. Khái niệm về rủi ro lãi suất:

1) Ví dụ

2) Khái niệm

II. Các phương pháp định lượng rủi ro lãi suất:

1) Phân tích khoảng cách

2) Phân tích khoảng thời gian tồn tại

Chương II: Các biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất

I. Các mô hình đo rủi ro lãi suất:

1) Mô hình kỳ hạn đến hạn

2) Mô hình thời lượng

3) Mô hình định giá lại

II. Các nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro lãi suất:

1) Hợp đồng kỳ hạn

2) Hợp đồng tương lai

3) Giao dịch quyền chọn

4) Mô hình định giá lại

III. Các phương pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất trong điều kiện Việt Nam

1) Dự báo về biến động lãi suất

2) Theo dõi tính nhạy cảm với lãi suất của các tài sản

3) Áp dụng chính sách mềm dẻo cho các khoản vay

4) Biện pháp đổi chéo lãi suất

 

doc24 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2031 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề án Về rủi ro lãi suất và các biện pháp giúp Ngân hàng hạn chế rủi ro lãi suất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docRủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh ngân hàng và các biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro lãi suất.DOC
Tài liệu liên quan