Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 10

Viết các bước và vẽ sơ đồ khối để: Nhập dãy n số: a1, a2, , an, với n>1. Sau đó:

1) Tính tổng các số hạng âm.

2) Tính tổng các số hạng dương.

3) Tính tổng các số hạng không âm.

4) Tính tổng các số hạng không dương.

5) Tính tổng các số hạng chỉ số chẵn.

6) Tính tổng các số hạng chỉ số lẻ.

7) Tính tổng các ngịch đảo các số hạng khác 0.

8) Tính tích các số hạng. Phương án tối ưu.

9) Tính tích các số hạng âm.

10) Tính tích các số hạng dương.

pdf1 trang | Chia sẻ: binhan19 | Lượt xem: 334 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết, lớp 10A1 và 10A2, ngày 10/11/2010 Họ tên: Lớp: Mã đề: Viết các bước và vẽ sơ đồ khối để: Nhập dãy n số: a1, a2,, an, với n>1. Sau đó: 1) Tính tổng các số hạng âm. 2) Tính tổng các số hạng dương. 3) Tính tổng các số hạng không âm. 4) Tính tổng các số hạng không dương. 5) Tính tổng các số hạng chỉ số chẵn. 6) Tính tổng các số hạng chỉ số lẻ. 7) Tính tổng các ngịch đảo các số hạng khác 0. 8) Tính tích các số hạng. Phương án tối ưu. 9) Tính tích các số hạng âm. 10) Tính tích các số hạng dương. 11) Tính tổng các căn bậc 2 của các số hạng dương. 12) Tính tổng các căn bậc 3 của các số hạng âm. 13) Tính tổng các bình phương các số hạng. 14) Tính trung bình nhân của các số hạng. 15) Tính trung bình cộng của các số hạng. 16) Tìm max của các số hạng âm. 17) Tìm max của các số hạng dương. 18) Tìm min của các số hạng âm. 19) Tìm min của các số hạng dương. 20) Xét xem dãy có phải là dãy tăng không. 21) Xét xem dãy có phải là dãy giảm không. 22) Xét xem dãy có phải là dãy tăng không. 23) Xét xem dãy có phải là dãy đối xứng không. 24) Xét xem dãy có phải là dãy đan dấu không. 25) Xét xem dãy có số hạng nào gấp đôi số hạng kế tiếp không. 26) Xét xem dãy có số hạng nào bằng nửa số hạng kế tiếp không. 27) Xét xem dãy có số hạng nào bằng bình phương số hạng kế tiếp không. 28) Xét xem dãy có số hạng nào bằng căn bậc hai của số hạng kế tiếp không. 29) Xét xem có phải dãy không đổi không. 30) Xét xem dãy có phải là dãy phản đối xứng không. 31) Xét từ đầu dãy xem có số hạng nào là 0 không. 32) Đếm xem dãy có mấy số hạng dương. 33) Đếm xem dãy có mấy số hạng bằng 0. 34) Đếm xem dãy có mấy số hạng âm. 35) Đếm xem dãy có mấy số hạng nguyên và lẻ. 36) Đếm xem dãy có mấy số hạng nguyên dương và chẵn. 37) Đếm xem dãy có mấy số hạng không nguyên. Chú ý: Làm bài theo mã đề của mình. Còn lại sẽ là bài tập về nhà làm thêm. Sau khi trả bài!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfDe KiemTraThuatToan_12397172.pdf
Tài liệu liên quan