Đề kiểm tra định kì cuối học kì I môn Tiếng Việt - Lớp 1

B. Kiểm tra viết (10 điểm) :

1. Viết chính tả (7 điểm) : (Thời gian : 25 phút)

- Giáo viên đọc cho học sinh viết bài chính tả trên giấy kiểm tra.

 Nhớ bà

 Bà vẫn ở quê . Bé rất nhớ bà .Bé nhớ ,có lần bà bị cảm . ba ra trạm xá nhờ cô y tá về khám.

2. Bài tập (2 điểm) : (Thời gian : 10 phút)

 

doc6 trang | Chia sẻ: binhan19 | Lượt xem: 673 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kì cuối học kì I môn Tiếng Việt - Lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng gD&ĐT Kim thành TrƯờng Tiểu học NGũ PHúC (Đề giới thiệu) Đề kiểm tra định kì cuối học kì I Năm học 2018 - 2019 Môn Tiếng Việt - Lớp 1 (Kiểm tra đọc) Họ và tờn học sinh: .................................................................... Lớp: 1 .......... Điểm Nhận xột .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. A. Kiểm tra đọc (10 điểm) : 1. Đọc thành tiếng (8 điểm) : - Học sinh bắt thăm một bài đọc, chuẩn bị khoảng 2 phút, giáo viên gọi học sinh đọc trơn bài đọc đã chuẩn bị. - Thời gian đọc cho mỗi học sinh : 2 phút. Bài 1 :Bạn gần nhà Hố về , giú mỏt , nhà Ngỏt , nhà Ngõn và ba nhà lõn cận kờ bàn ra sõn ăn ở đú . Nhà sỏt nhà , sõn gần sõn,Ngỏt rủ Ngõn qua nhà bạn Ban ở gần sỏt đú . Bài 2 : Bộ xỏch đỡ mẹ Mẹ và bộ đi chợ về . Bộ đi nhanh , mẹ thỡ ỡ ạch , cú vẻ vất vả lắm - Mẹ à , mẹ xỏch nặng quỏ hở mẹ ? - Bộ cú cỏch gỡ đỡ cho mẹ ? Bài 3 : Giỗ tổ Thỏng ba hàng năm , lễ giỗ tổ . Hàng vạn dõn Phỳ Thọ và hàng ngàn dõn cỏc làng gần mộ Tổ làm lễ dõng hoa và dõng lễ vật. 2. Đọc phân tích (2 điểm) : a o e b h o a n / th ă m Hết Giáo viên coi : ........................................................................ Giáo viên chấm : ................................................................... PHềNG GD&ĐT KIM THÀNH TRƯỜNG TIỂU HỌC NGŨ PHÚC HƯƠNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC Kè I Năm học 2018 – 2019 MễN TIẾNG VIỆT - LỚP 1 A. Kiểm tra đọc (10 điểm) : I. Cỏch tiến hành - H bắt thăm một bài đọc, chuẩn bị khoảng 2 phỳt. - T nờu yờu cầu kiểm tra đọc trước lớp. - T gọi từng H lờn đọc bài II. Cỏch tớnh điểm - Đọc trơn: 8 điểm + Đọc đỳng(đỳng tiếng; ngắt, nghỉ đỳng, lưu loỏt, tốc độ khoảng 15 tiếng/1 phỳt), to, rừ ràng : 8 điểm. + Mỗi lỗi đọc sai, đọc thừa, đọc thiếu trừ 0,25 điểm. - Đọc phõn tớch: 2 điểm + Đọc to, rừ ràng, phõn tớch đỳng mỗi õm, vần: 0, 25 điểm + Đọc to, rừ ràng, phõn tớch đỳng mỗi tiếng: 0, 5 điểm B. Kiểm tra viết( 10 điểm) 1. Bài viết( 7 điểm) Mỗi lỗi viết sai, viết thừa, viết thiếu trừ 0,25 điểm 2. Bài tập ( 2 điểm) Mỗi chữ điền đỳng được 0,25 điểm *Trỡnh bày, chữ viết ( 1 điểm) _____________________________________ PHềNG GD&ĐT KIM THÀNH TRƯỜNG TIỂU HỌC NGŨ PHÚC (Đề giới thiệu) ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH Kè CUỐI HỌC Kè I Năm học 2018 - 2019 Mụn Tiếng Việt - Lớp 1 (Kiểm tra viết) Họ và tên học sinh : .. ............................................................................... Lớp : 1............ Điểm Nhận xét ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... B. Kiểm tra viết ( 10điểm ) 1. Viết chớnh tả nghe viết ( 7 điểm) 2. Bài tập : 2 điểm ) Cõu 1: (1 điểm) Điền vào chỗ trống: Điền ng hay ngh con .ộ bắp ..ụ .ỉ mỏt .ộ nghĩnh b.Điền k /c / q cỏi ..ẹo con ..ỏ ua đũ ua càng Cõu 2: (1 điểm) Nối tiếng ở cột A với mỗi tiếng cột B để được từ thớch hợp A B đi chợ ru Mẹ ngủ Bộ Bà ham chơi mắt lũa *Trỡnh bày, chữ viết : 1 điểm Hết Phòng gD&ĐT Kim thành Trường Tiểu học NGũ PHúC (Đề giới thiệu) Đề kiểm tra định kì cuối học kì I Năm học 2018 - 2019 Môn Tiếng Việt - Lớp 1 Kiểm tra viết B. Kiểm tra viết (10 điểm) : 1. Viết chính tả (7 điểm) : (Thời gian : 25 phút) - Giáo viên đọc cho học sinh viết bài chính tả trên giấy kiểm tra. Nhớ bà Bà vẫn ở quờ . Bộ rất nhớ bà .Bộ nhớ ,cú lần bà bị cảm . ba ra trạm xỏ nhờ cụ y tỏ về khỏm. 2. Bài tập (2 điểm) : (Thời gian : 10 phút) Cõu 1: (1 điểm) Điền vào chỗ trống: Điền ng hay ngh con .ộ bắp ..ụ .ỉ mỏt .ộ nghĩnh b.Điền k /c / q cỏi ..ẹo con ..ỏ ua đũ ua càng Cõu 2: (1 điểm) Nối tiếng ở cột A với mỗi tiếng cột B để được từ thớch hợp A B đi chợ ru Mẹ ngủ Bộ Bà ham chơi mắt lũa *Trỡnh bày, chữ viết : 1 điểm Hết Giáo viên ra đề Nguyễn Thị Hằng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDe kiem tra cuoi ki 1 Lop 1 Cong nghe giao duc_12506444.doc
Tài liệu liên quan