Đề kiểm tra giữa học kì II môn: Toán 5 năm học 2017 - 2018

Bài 1: (3điểm)

a, Chu vi của bánh xe máy là:

0,56 x 3.14 = 1,7584 ( m )

b, Khi bánh xe lăn trên mặt đất 10 vòng thì người đi xe máy đi được số mét là:

1,7584 x 10 =17,584 (m)

Khi bánh xe lăn trên mặt đất 100 vòng thì người đi xe máy đi được số mét là:

1,7584 x 100 =175,84 (m)

Đáp số: a) 1,7584m b)17,584m c) 175,84m

 

docx2 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 571 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì II môn: Toán 5 năm học 2017 - 2018, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường TH& THCS Bạch Hà Lơp:......... Họ và tên:............................................... ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN : TOÁN 5 NĂM HỌC 2017 - 2018 Đề bài: I. Phần trắc nghiệm: A) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trướ câu trả lời đúng: *Bài tập 1: (1 điểm) Một lớp có 18 HS nữ và 12 HS nam. Tìm tỉ số % của HS nữ và số HS của cả lớp. A. 18 % C. 40 % B. 30 % D. 60 % *Bài tập 2: (1 điểm) Biết 25 % của một số là 10. Hỏi số đó bằng bao nhiêu? A. 10 C. 30 B. 20 D. 40 *Bài tập 3: (2 điểm) Diện tích của hình 2 trong hình chữ nhật dưới đây là: 12 cm 4cm (1) (2) (3) A. 14 cm2 B. 20 cm2 C. 24 cm2 D. 34 cm2 5cm II. Phần thực hành: B, Phần luyện tập. *Bài tập 1: (3 điểm) Đường kính của một bánh xe máy là 0,56 m. a, Tính chu vi của bánh xe đó. b, Người đi xe máy xẹ đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất 10 vòng, được 100 vòng? *Bài tập 2: (3 điểm) Một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10 m, chiều rộng 5,5m, chiều cao 3,8m. Nếu mỗi người làm việc trong phòng đó đều có 6m3 không khí thì có thể nhiều nhất bao nhiêu HS trong phòng đó , biết rằng trong lớp chỉ có 1 GV và thể tích đồ đạc trong phòng chiếm 2m3. Đáp án chấm : A, Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Bài 1: ( 1 điểm) Bài 2: (1 điểm) Bài 3: (2 điểm) - khoanh vào D - khoanh vào D - khoanh vào A B, Phần luyện tập. Bài 1: (3điểm) a, Chu vi của bánh xe máy là: 0,56 x 3.14 = 1,7584 ( m ) b, Khi bánh xe lăn trên mặt đất 10 vòng thì người đi xe máy đi được số mét là: 1,7584 x 10 =17,584 (m) Khi bánh xe lăn trên mặt đất 100 vòng thì người đi xe máy đi được số mét là: 1,7584 x 100 =175,84 (m) Đáp số: a) 1,7584m b)17,584m c) 175,84m Bài 2: (3điểm) Thể tích căn phòng đó là: 10 x 5,5 x 3,8 = 209 ( m3) Thể tích không khí trong phòng học là: 209 – 2 = 207 ( m3) Số người có thể nhiều nhất trong phòng học là: 207 : 6 = 34,5 ( người) Số HS có thể có nhiều nhất trong phòng học đó là 34,5 – 1= 33,5 ( HS) = 33 HS ( Dư 0,5 HS) đáp số: 33 HS.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxĐỀ KIEM TRA GIUA HOC KI II Document.docx