Đề kiểm tra môn Hóa học lần 3 - Đề 4

Câu 5: Cho lưu huỳnh lần lượt phản ứng với mỗi chất sau (trong điều kiện thích hợp): H2, O2, H2SO4 loãng, Al, Fe, F2. Có bao nhiêu phản ứng chứng minh được tính khử của lưu huỳnh?

A. 2 B. 5 C. 3 D. 4

Câu 6: Chất nào sau đây tác dụng với lưu huỳnh ở điều kienj thường

A. Hg. B. Fe. C. Al. D. Zn.

Câu 7: Cho V lít khí SO2 (đktc) tác dụng hết với dung dịch nước brom dư. Thêm tiếp vào dung dịch sau phản ứng BaCl2 dư, thu được 4,66 gam kết tủa trắng. Giá trị của V là

A. 0,448 lít. B. 0,224 lít. C. 0,336 lít. D. 0,112 lít.

 

doc1 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Hóa học lần 3 - Đề 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề 04 Câu 1: Cho 5,6 gam sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng .Thể tích khí H2 thoát ra là A. 2,24 l B. 4,48 l C. 5,6 l D. 3,36 l Câu 2: H2SO4 đặc nguội không tác dụng ới kim loại nào sau đây A. Al, Cu, Zn. B.Al,Fe, Cr. C. Fe, Cr, Zn. D. Al , Fe, Na Câu 3: Oxi không phản ứng trực tiếp với : A. Natri B. Flo C. Cacbon D. Lưu huỳnh Câu 4: Trong phản ứng hóa học : H2S + O2 → S + H2O. A. H2S là chất khử. B. H2S là chất oxi hóa. C. Br2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử. D. H2SO4 là chất oxi hóa. Câu 5: Cho lưu huỳnh lần lượt phản ứng với mỗi chất sau (trong điều kiện thích hợp): H2, O2, H2SO4 loãng, Al, Fe, F2. Có bao nhiêu phản ứng chứng minh được tính khử của lưu huỳnh? A. 2 B. 5 C. 3 D. 4 Câu 6: Chất nào sau đây tác dụng với lưu huỳnh ở điều kienj thường A. Hg. B. Fe. C. Al. D. Zn. Câu 7: Cho V lít khí SO2 (đktc) tác dụng hết với dung dịch nước brom dư. Thêm tiếp vào dung dịch sau phản ứng BaCl2 dư, thu được 4,66 gam kết tủa trắng. Giá trị của V là A. 0,448 lít. B. 0,224 lít. C. 0,336 lít. D. 0,112 lít. Câu 8: Cho 6,5 Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc dư. Thể tích khí thu được ở điều kiện tiêu chuẩn là: A. 4,48 lít. B. 3,36 lít. C. 1,12 lít. D. 2,24 lít. Câu 9: Một chất khí bay ra khi cho axit sunfuric loãng tác dụng với: A. BaCl2 B. Al C. NaCl D. NaOH Câu 10: Axit H2SO4loãng tác dụng với tập hợp các chất: A. Na2CO3, NaOH B. Fe, CO2 C. Ag, Fe2O3 D. Cu, Ag

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề 04.doc
Tài liệu liên quan