Đề tài Các ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý (GIS)

II. CÁC ỨNG DỤNG CỦA GIS (tt)

a/ Bản đồ:

Có 2 lĩnh vực chính ứng dụng vào GIS trong

bản đồ:

- Tự động hoá quá trình xây dựng bản đồ

- Sản xuất những bản đồ mới qua phân tích, xử

lý dữ liệu

Ứng dụng máy tính trong bản đồ

b/ Trắc địa:

Phát triển mới trong công nghệ như:

- Thiết bị đo đạc máy đo điện tử “total station “

- Hệ thống định vị toàn cầu GPS (Global Positioning

System)

- Liên kết trực tiếp giữa thiết bị trắc địa và cơ sở dữ liệu

không gian.

pdf25 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 4496 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Các ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý (GIS), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI BÁO CÁO HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ CHỦ ĐỀ: CÁC ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) NỘI DUNG I . KHÁI QUÁT HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ : II . CÁC ỨNG DỤNG CỦA GIS : 1. Nghiên Cứu Quản Lý Tài Nguyên Thiên Nhiên Và Môi Trường 2. Nghiên Cứu Điều Kiện Kinh Tế-Xã Hội 3. Nghiên Cứu Hỗ Trợ Các Chương Trình Quy hoạch Phát Triển 4. Sản Xuất Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn 5. Các Bài Toán Ứng Dụng Của Công Nghệ GIS III . KẾT LUẬN: I. KHÁI QUÁT HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ Hệ Thống Thông Tin địa Lý - Là một hệ thống được sử dụng để quản lý, phân tích và xử lý các dữ liệu địa lý. - Ngoài ra, còn được ứng dụng để giải các bài toán chuyên ngành có liên quan đến bềmặt lãnh thổ MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) II. CÁC ỨNG DỤNG CỦA GIS 1.Nghiên Cứu Quản Lý Tài Nguyên Thiên Nhiên Và Môi Trường. Ảnh thành lập bản đồ theo dõi rừng - Theo dõi sự thay đổi, phân loại,…. rừng - Phân tích các biến động của khí hậu và thủy văn - Lập bản đồ quản lý lưu lượng nước. Mưa và bốc hơi trung bình : Bản đồ nước - Bảo tồn đất, - Phân tích các biến động môi trường EIA (Enviromental Investigation Agency) - Nghiên cứu các tình trạng xói mòn đất - Xây dựng bản đồ và thống kê chất lượng thổ nhưỡng - Quản trị đời sống, di cư của động vạt hoang dã… 2. Nghiên Cứu Điều Kiện Kinh Tế-Xã Hội: II. CÁC ỨNG DỤNG CỦA GIS (tt) - Điều tra và quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng Hình minh họa CSDL HTGT đã được xây dựng - Quản trị mạng lưới giao thông (thủy-bộ) Bản đồ ảnh ( địa danh, ranh giới hành chính, giao thông, thủy văn) - Quản lý dân số - Quản lý mạng lưới y tế, giáo duc. Bản đồ các khu dân cư - Ứng dụng trong việc hướng dẫn, chỉ đường trong giao thông 3. Nghiên Cứu Hỗ Trợ Các Chương Trình Quy Hoạch Phát Triển. II. CÁC ỨNG DỤNG CỦA GIS (tt) - Đánh giá khả năng và định hướng quy hoạch các vùng đô thị, nông thôn, công nghiệp lớn, - Đánh giá việc sử dụng đất - Đánh giá khả năng thích nghi cây trồng, vật nuôi và động vật hoang dã, - Hỗ trợ quy hoạch và quản lý các vùng bảo tồn thiên nhiên, - Hỗ trợ bố trí mạng lưới y tế, giáo dục. 4. Ứng Dụng Trong Sản Xuất Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn. II. CÁC ỨNG DỤNG CỦA GIS (tt) - Thổ nhưỡng: xây dựng bản đồ đất, bản đồ lớp phủ. Bản đồ phân loại đất - Ứng dụng Gis trong lĩnh vực trồng trọt như: khả năng thích nghi cay trồng, khảo sat dịch bênh cây trồng,… - Kinh tế nông nghiệp - Quy hoạch thuỷ văn và tưới tiêu Bản đồ nhu cầu tưới trong năm -Phân tích khí hậu: khô hạn,lũ lụt,… - Ứng dụng trong mô hình hóa nông nghiệp như tiên đoán năng suất cây trồng. -Chăn nuôi gia súc, gia cầm: thống kê, phân bố và theo dõi các diễn biến về dịch bệnh. 5. Các Bài Toán Ứng Dụng Của Công Nghệ GIS. II. CÁC ỨNG DỤNG CỦA GIS (tt) a/ Bản đồ: Có 2 lĩnh vực chính ứng dụng vào GIS trong bản đồ: - Tự động hoá quá trình xây dựng bản đồ - Sản xuất những bản đồ mới qua phân tích, xử lý dữ liệu Ứng dụng máy tính trong bản đồ b/ Trắc địa: Phát triển mới trong công nghệ như: - Thiết bị đo đạc máy đo điện tử “total station “ - Hệ thống định vị toàn cầu GPS (Global Positioning System) - Liên kết trực tiếp giữa thiết bị trắc địa và cơ sở dữ liệu không gian. c/ Viễn thám: d/ Trong các ngành khoa học và công tác nghiên cứu: - Ứng dụng GIS trong nghiên cứu khoa học đang được phát triển - Trợ giúp nghiên cứu môi trường toàn cầu- global science - Tìm hiểu sự thay đổi trong di cư, phân bố dân số, kinh tế xã hội e/ Các ứng dụng trong môi trường, tài nguyên. III. KẾT LUẬN Việc ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) sẽ mang lại nhiều hiệu quả rất lớn như: - Về mặt quản lý: đơn giản hóa công tác quản lý và đảm bảo được tính đồng bộ, chính xác. - Về mặt kinh tế: Giảm chi phí đáng kể cho công tác quản lý và cập nhật dữ liệu. - Về mặt xã hội: đáp ứng được các nhu cầu của xã hội. Vì vậy,việc áp dụng rộng rãi công nghệ GIS vào trong cuộc sống sẽ đáp ứng được nhiều vấn đề cấp thiết của xã hội, đặc biệt là trong các lĩnh vực đang nóng bỏng như hệ thống kỹ thuật hạ tầng giao thông.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCác ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý (gis) hiện nay.pdf