Đề tài Công nghệ ATM và ứng dụng trong mạng ATM-LAN

MỤC LỤC

 

Lời nói đầu.

Phần I: Cơ sở lý thuyết chung về công nghệ chuyển tải không đồng bộ ATM.

Chương I : ATM giải pháp cho các dịch vụ viễn thông băng rộng

1.1 Giới thiệu.

1.1.1 Các đặc điểm của mạng viễn thông ngày nay.

1.1.2 Sự ra đời của hệ thống viễn thông mới B- ISDN

1.2 Giới thiệu về ATM và khả năng của ATM.

1.2.1 Khái niệm cơ bản về ATM.

1.2.2 Các lĩnh vực công nghệ mới quyết định sự ra đời và phát

triển của ATM

Chưong II : Xây dựng các tham số cơ bản cho B-ISDN

2.1. Các tham số của hệ thống.

2.1.1.Tốc độ bit tự nhiên, tốc độ bit trung bình, tốc độ bit cực

đại và tốc đọ truyền dịch vụ của mạng

2.1.2. Các tham số đặc trưng cho chất lượng mạng.

2.2. Lựa chọn kiểu truyền cho B-ISDN.

2.2.1. chuyển mạch kênh

2.2.2.chuyển mạch kênh đa tốc độ

2.2.3 chuyển mạch kênh tốc độ cao

2.2.4. chuyển mạch gói.

2.2.5. dạng truyền không đồng bộ ATM.

2.3. Tính toán các tham số cơ bản cho ATM.

2.3.1. Độ trễ.

2.3.2. Tỷ lệ lỗi.

2.4. Xác định độ dại cho tế bào ATM.

2.4.1. Lựa chọn giữa hai giải pháp độ dài cố định hay thayđổi

2.4.2. Lựa chọn kích thước của tế bào ATM.

2.5. Tóm tắt.

Chương III : kỹ thuật mạng ATM

3.1. Mở đầu .

3.2. Đặc điểm kỹ thuật của B-ISDN

3.3. Kỹ thuật liên kết mạng trong B-ISDN

3.3.1. Mô hình sắp xếp các lớp mạng của B- ISDN

3.3.2. Một số khái niệm có liên quan đến kênh ảo và đường ảo

3.3.3. Các ứng dụng của cuộc nối kênh ảo và đường ảo.

3.4. Cấu trúc tế bào ATM.

3.4.1.Số liệu nhận dạng kênh ảo VCD và đường ảo VPI.

3.4.2 Kiểu tế bào.

3.4.3 CLP

3.4.4HEC

3.4.5GFC

3.5 Nguyên lý chuyển mạch và báo hiệu trong ATM.

3.5.1 Nguyên lý chuyển mạch

3.5.2 Nguyên lý báo hiệu

3.6 Cấu trúc phân lớp của mạng ATM

3.6.1Tổng quan

3.6.2 Các lớp thấp trong B- ISDN

3.6.3 Các lớp cao trong B-ISDN

3.7 Mạng của người sử dụng và các vấn đề thông tin liên

mạng

3.7.1Đặc điểm giao diện UNI

3.7.2Mô hình mạng CN

3.8 Tóm tắt

Chương IV : hệ thống truyền dẫn trong ATM

4.1 Tổng quan

4.2 Các thiết bị truyền dẫn băng rông

4.2.1 Bộghép kênh SDH

4.2.2 Bộ phân kênh SDH

4.2.3 Bộ hân luồng thông tin đồng bộ

4.2.4 Bộ tập trung và bộ dãn ATM

4.2.5 Bộ nối xuyên ATM

4.2.6 Chuyển mạch ATM

4.2.7 Các khối dịch vụ

4.2.8 phần tử kết nối liên mạng IWU

4.3 Các chức năng truyền dẫn băng rộng

4.3.1 Tạo ra các tế bào ATM từ dong thông tin lên tục

4.3.2 Truyền dẫn tế bào ATM

4.3.3 Ghép kênh và tập trung dòng thông tin

4.3.4 Phân luồng và trung chuyển dòng tế bào

4.4 Mạng truyền dẫn SONET/SDH

4.5 Cấu trúc truyền dẫn băng rộng

4.5.1 Cấu trúc mạng địa phương

4.5.2 Câu trúc mạng trung kế

4.6 Tóm tắt

 

 

Phần B : tổng quan mô hình cấu trúc mạng băng rộng

 

Chương V : tổng quan về mô hình mạng ATM

5.1 Cấu trúc mạng cục bộ

5.2 Phương tiện truyền

5.3 Quan hệ giữa phương tiện truyền và cấu trúc

5.4 Các giao thức điều khiển truy nhập phương tiện truyền

5.4.1Truy nhập ngẫu nhiên CSMA/CD

5.4.2Token BUS

5.4.3Token Ring

5.5 Kiến trúc ATM - LAN

5.6 Mô phỏng ATM - LAN

Chương IV : Mô phỏng mạng ATM-LAN

6.1 Tổng quan

6.2 Kiến trúc giao thức

6.3 Mô phỏng LAN

6.3.1 Giới thiệu

6.3.2 Client và Server trên LAN mô phỏng

6.3.3 Toàn cục của mô phỏng LAN

6.3.4 Dạng khung LAN mô phỏng

 

 

doc83 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 4092 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Công nghệ ATM và ứng dụng trong mạng ATM-LAN, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu hệ thống ATM & ứng dụng ATM trong mạng cục bộ (ATM – LAN).doc