Đề tài Đa chấp Hartley - Fourier và ứng dụng

Trong chương này, chúng tôi đã xây dựng được hai đa chập mới *(-,-,•) và tìm ra đẳng thức nhân tử hóa, đẳng thức Parseval, và một số

tính chất khác. Dùng đa chập mới như một công cụ để giải một lớp các phương trình, hệ phương trinjh tích phân dạng Fredholm loại hai. Đa chập *(-,-,•) giải được một lớp các phương trình và hệ hai phương trình tích

2

phân Toeplitz-Hankel. Đa chập *(•, •, •) nhận được từ đa chập *(•, •, •) bằng cách điền chỉnh hàm nhân, nó có đẳng thức nhân tử hóa thuận tiện hơn cho việc giải một lớp các phương trình đạo hàm riêng. Những đa chập mới xây dựng là những kết qưả còn rất ít về hướng nghiên cứư này, nó góp phần làm phong phú cho hướng nghiên cứu. Nội dưng của chương này dựa vào một plìần của mỗi bài báo [1, 2], mục Danh mục các công trình đã công bố của Luận án.

 

pdf24 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Lượt xem: 389 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đa chấp Hartley - Fourier và ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfpvananh_luanan_tomtat_cuoi_5843_1854488.pdf
Tài liệu liên quan