Đề tài Đại địa chấn và sóng thần phía đông Nhật Bản - 1200km từ chấn tâm

Trận động đất khổng lồ vừa rồi tuy rung chuyển toàn lãnh thổ Nhạt Bản nhưng có lé không làm Việt Nam bị ảnh hưởng do nso không truyền tới đất nước ta. nói cách khác cường độ động đất ở Việt Nam bằng không nên chúng ta không cảm thấy chấn động này. Khác với độ lớn (Magnitude) được đo bằng Richter đánh giá tổng năng lượng giải phóng từ trận động đất như đã thảo luận ở phần trên, cường độ hay còn gọi là câp động đất là thang đo ảnh hưởng của trận động đất đó lên một điểm quan trắc nhất định

pdf33 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1930 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đại địa chấn và sóng thần phía đông Nhật Bản - 1200km từ chấn tâm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐại địa chấn và sóng thần phía đông Nhật Bản - 1200km từ chấn tâm.pdf
Tài liệu liên quan