Đề tài Đề xuất phương án triển khai mạng băng rộng khu công nghệ cao Hoà lạc

MỤC LỤC

1 QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU CÔNG NGHỆ CAO HOÀ LẠC 3

1.1 Hiện trạng 3

1.2 Quy hoạch của JICA cho khu vực hành lang 21 3

1.2.1 Các giai đoạn phát triển 4

1.2.2 Dự báo về kinh tế xã hội 6

1.3 Quy hoạch phát triển mạng viễn thông 9

1.3.1 Hiện trạng Viễn thông của khu vực Hoà Lạc 9

1.3.2 Nhu cầu đòi hỏi phục vụ đối với mạng Viễn thông Khu công nghệ Cao Hoà Lạc (từ nay đến năm 2020). 9

1.3.3 Quy mô xây dựng hệ thống thông tin liên lạc bước 1 - Trong giai đoạn I. 10

2 DỰ BÁO NHU CẦU DỊCH VỤ (THOẠI VÀ BĂNG RỘNG) CHO KHU CÔNG NGHỆ CAO HOÀ LẠC 11

2.1 Công cụ dự báo 12

2.2 Các khu vực dự báo 12

2.3 Số liệu dự báo về các yếu tố kinh tế-xã hội 13

2.3.1 Phân bố dân cư theo khu vực 13

2.4 Kết quả dự báo dịch vụ thoại 13

2.5 Kết quả dự báo lưu lượng thoại 14

2.6 Dự báo các loại dịch vụ băng rộng được sử dụng 14

2.7 Kết quả dự báo số lượng máy tính 15

2.8 Tổng nhu cầu dịch vụ băng rộng ở Hoà Lạc 16

2.9 Kết quả dự báo lưu lượng dịch vụ băng rộng 16

2.10 Định cỡ mạng 17

2.10.1 Đặc tính lưu lượng (traffic descriptor) 18

2.10.2 Một số giả thiết 18

2.10.3 Yêu cầu về dung lượng truyền dẫn và số lượng cổng ATM đối với dịch vụ thoại 18

2.10.4 Yêu cầu lưu lượng truyền dẫn giữa các nút của dịch vụ băng rộng 19

2.10.5 Yêu cầu đối với cổng ATM tại từng nút cho dịch vụ băng rộng 20

2.10.6 Tổng hợp kết quả 22

3 KẾT LUẬN 23

4 TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

 

doc24 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1444 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đề xuất phương án triển khai mạng băng rộng khu công nghệ cao Hoà lạc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docquihoach2010.doc
  • vsdAnten.vsd
  • docquihoach.doc