Đề tài Dịch vụ VoIP và việc triển khai dịch vụ trong thực tế

Mục lục

 

Chương 1

GIỚI THIỆU

1.1 Tầm quan trọng của đề tài 3

1.2 Giới thiệu dịch vụ VoIP và cỏc cụng nghệ liờn quan 4

1.2.1 VoIP và thoại truyền thống 4

1.2.2 Cỏc dịch vụ trờn VoIP 5

1.3 Nội dung nghiờn cứu của đề tài .6

 

Chương 2

GIAO THỨC IP VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THOẠI TRấN IP

2.1 Giao thức IP 7

2.1.1 Khỏi quỏt về giao thức IP .7

2.1.2 Đỏnh địa chỉ IP . 8

2.1.3 Cấu trỳc gỳi tin IP . .9

2.2 Giải phỏp truyền thoại trờn IP .10

2.2.1 Giao thức thời gian thực 10

2.2.1.1 Giao thức luồng thời gian thực RSTP .12

2./2.1.2 Giao thức đIều khiển thời gian thực RTCP .14

2.2.1.3 Cỏc định dạng Payload .16

2.2.1.4 Giao thức giữ trước tài nguyờn RSVP 16

2.2.2 Giao thức khởi đầu phiờn SIP 18

2.2.2.1Khỏi quỏt về SIP .19

2.2.2.2 Mú hoỏ thụng điệp .20

2.2.2.3 Đỏnh địa chỉ .21

2.2.3Mụ tả liờn kết cỏc giao thức . 22

2.2.4 Kết luận .24

 

Chương 3

CÁC CHUẨN VÀ CẤU HốNH MẠNG VOIP

3.1 Khuyến nghị H.323 của iTU-T

3.1.1 Cỏc chuẩn nộn và mú hoỏ thoại trong VoIP

3.1.2 Cỏc giao thức điều khiển .

3.1.2.1 Giao thức H.245

3.1.2.2 Giao thức H.225.0

3.2 Cấu hỡnh mạng VoIP .

3.2.1 Cấu hỡnh tổng quỏt của mạng VoIP .

3.2.2 Cỏc thành phần cơ bản của mạng VoIP

3.2.2.1 Terminal

3.2.2.2 Gateway

3.2.2.3 Gatekeeper

3.2.2.4 Cỏc phần tử đa điểm MCU

3.2.2.5 Proxy

3.2.3 Cỏc cấu trỳc kết nối

3.2.3.1 PC-PC

3.2.3.2 PC-Telephone

3.2.3.3 Telephone –Telephone

3.3 Bỏo hiệu và điều khiển

 

Chương 4

QUẢN Lớ LƯU LƯỢNG, ĐỊNH TUYẾN

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA VOIP

 

4.1 Quản lý lưu lượng

4.2 Định tuyến

4.3 Chất lượng dịch vụ của VoIP

Chương 5

DỊCH VỤ VOIP TRấN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

5.1Dịch vụ VoIP trờn thế giới

5.2Dịch vụ VoIP tại Việt Nam

5.3Kết luận về VoIP

 

Phụ lục

6.1 Những thuật ngữ viết tắt

6.2 Tài liệu tham khảo

doc25 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1427 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Dịch vụ VoIP và việc triển khai dịch vụ trong thực tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTruyền Thoại trên giao thức IP.doc