Đề tài Dự án phần mềm quản lý bệnh nhân

MỤC LỤC

 

MỤC LỤC 1

DỰ ÁN PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH NHÂN 2

CHƯƠNG 1: PHÁT BIỂU BÀI TOÁN 2

1.1 Phát biểu bài toán 2

1.2 Mục tiêu hệ thống 2

1.3 Yêu cầu hệ thống 2

1.3.1 Yêu cầu chức năng 2

Chức năng hệ thống 2

Chức năng cập nhật danh mục 2

Chức năng xử lý 3

Chức năng thống kê- báo cáo 3

Chức năng tìm kiếm 3

Chức năng trợ giúp 3

1.3.2 Yêu cầu phi chức năng 3

1.3.3 Yêu cầu hệ thống 4

CHƯƠNG 2: CÁC THÀNH PHẦN NHÂN SỰ DỰ ÁN 5

2.1 Bảng các nhóm trong dự án 5

CHƯƠNG 3:PHÂN CHIA CÔNG VIỆC 7

3.1 Giai đoạn xác định: 7

3.2 Giai đoạn phân tích 7

3.3 Giai đoạn thiết kế 8

3.4 Giai đoạn thực hiện 9

3.5 Giai đoạn kiểm thử tích hợp 10

3.6 Giai đoạn kiểm thử chấp nhận 10

3.7 Giai đoạn kiểm thử vận hành 10

CHƯƠNG 4: ƯỚC LƯỢNG 11

4.1 Ước lượng giai đoạn xác định yêu cầu 11

4.2 Ước lượng giai đoạn phân tích 12

4.4 Ước lượng giai đoạn thực hiện 16

4.5 Ước lượng giai đoạn kiểm thử tích hợp 18

4.6 Ước lượng giai đoạn kiểm thử chấp nhận 21

4.7 Ước lượng giai đoạn triển khai vận hành 22

CHƯƠNG 5: LẬP LỊCH 23

5.1 Bảng tổng hợp ước lượng 23

5.2 Sơ đồ PERT. .27

 

 

doc23 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2221 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Dự án phần mềm quản lý bệnh nhân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ác Hệ điều hành: Winxp,vista - Tính tương thích - Khi sử dụng bắt buộc đăng nhập hệ thống CHƯƠNG 2: CÁC THÀNH PHẦN NHÂN SỰ DỰ ÁN 2.1 Bảng các nhóm trong dự án STT Tên Nhóm Số Lượng Miêu tả 1 Nhóm phỏng vấn thu nhập tài liệu 2 Các nhân viên trong nhóm đã có ít nhất 3 năm kinh nghiệm và đã có kinh nghiệm làm những dự án tương tự 2 Nhóm phân tích và nhóm thiết kế 6 Các nhân viên trong nhóm là những người có trình độ cao, đã có nhiều năm kinh nghiệm cũng như kinh nghiệm làm dự án lớn 3 Nhóm Lập trình 4 Các nhân viên trong nhóm là những người có chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm làm trong các dự án tương tự và lớn hơn 4 Nhóm tích hợp 2 Các nhân viên trong nhóm là những người có chuyên môn cao, có nhiều năm kinh nghiệm và có kinh nghiệm trong các dự án lớn 5 Nhóm kiểm thử 2 Các nhân viên có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm trong dự án Nhóm phỏng vấn thu nhập tài liệu STT Họ Tên Kinh nghiệm Trình độ chuyên môn Am hiểu dự án 1 Trần văn Huân 3năm khá khá 2 Nguyễn thị Thảo 4 năm Tốt khá Nhóm phân tích và nhóm thiết kế STT Họ Tên Kinh nghiệm Trình độ chuyên môn Am hiểu dự án 1 Hoàng văn Việt 7 năm Tốt Tốt 2 Huỳnh viết Cường 5 năm Tốt Tốt 3 Đặng sĩ Kỳ 7 năm Tốt khá 4 Nguyễn minh Đức 4 năm khá khá 5 Nguyễn viết Hòa 4 năm khá khá 6 Nguyễn thị Huyền 5 năm khá Tốt Nhóm lập trình STT Họ Tên Kinh nghiệm Trình độ chuyên môn Am hiểu dự án 1 Lê văn Nam 6 năm Tốt khá 2 Trần văn Khải 4 năm khá khá 3 Lê văn Cảnh 4 năm khá khá 4 Hoàng văn Tuấn 7 năm Tốt Tốt Nhóm tích hợp-vận hành STT Họ Tên Kinh nghiệm Trình độ chuyên môn Am hiểu dự án 1 Hồ Hoài Anh 3năm khá khá 2 Nguyễn Minh Đức 6 năm Tốt Tốt CHƯƠNG 3:PHÂN CHIA CÔNG VIỆC 3.1 Giai đoạn xác định: - Tìm hiểu tài liệu, lập bảng câu hỏi trong cần phỏng vấn - Xác định đối tượng cần phỏng vấn - Xác định các biểu mẫu cần thu nhập - Thực hiện quá trình phỏng vấn + Phỏng vấn trưởng khoa + Phỏng vấn kỹ thuật viên + Phỏng vấn y, bác sỹ + Phỏng vấn bệnh nhân Quá trình thu nhập biểu mẫu –chứng từ, tài liệu liên quan + Thu nhập biểu mẫu Thu nhập biểu mẫu nhập –xuất viện Thu nhập biểu mẫu thanh toán Thu nhập biểu mẫu thống kê –báo cáo Thu nhập biểu mẫu làm dịch vụ khám bệnh Thu nhập biểu mẫu kết quả xét nghiệm + Tổng hợp và hoàn thiện biểu mẫu - Tổng hợp thông tin quá trình phỏng vấn và thu nhập biểu mẫu - Đặc tả yêu cầu 3.2 Giai đoạn phân tích - Phân tích tài liệu và phân tích quá trình khảo sát để xây dựng biểu đồ - Xây dựng biểu đồ phân rã chức năng (BFD) - Xây dựng biểu đồ phân rã chức năng (DFD) + Xây dựng biểu đồ mức ngữ cảnh + Xây dựng biểu đồ mức 0 + Xây dựng biểu đồ mức - Xây dựng biểu đồ ERD - Xác định các thực thể - Xác định bậc của quan hệ giữa các thực thể - Xây dựng mô hình - Xây dựng biểu đồ RDM và từ điển dữ liệu - Xác định thuộc tính - Xác định các mối quan hệ - Xây dựng từ điển dữ liệu 3.3 Giai đoạn thiết kế -Thiết kế kiến trúc -Thiết kế cơ sở dữ liệu +Dùng Sql server để thiết kế cơ sở dữ liệu - Thiết kế giao diện hệ thống -Thiết kế giao diện cập nhật danh mục +Thiết kế giao diện cập nhật danh sách bệnh nhân + Thiết kế giao diện cập nhật danh sách khám bệnh + Thiết kế giao diện cập nhật danh sách nhập viện + Thiết kế giao diện cập nhật danh sách xuất viện + Thiết kế giao diện cập nhật thanh toán viện phí + Thiết kế giao diện cập nhật phòng bệnh + Thiết kế giao diện cập nhật danh mục thuốc Thiết kế giao diện xử lý + Thiết kế chức năng xử lý chuyển đổi dữ liệu +Thiết kế chức năng xử lý sao lưu và phục hồi dữ liệu + Thiết kế giao diện Lập phiếu khám bệnh + Thiết kế giao diện Lập phiếu nhập viện + Thiết kế giao diện Lập phiếu thanh toán + Thiết kế giao diện Lập phiếu làm dịch vụ xét nghiệm + Thiết kế giao diện Lập bảng thống kê –báo cáo Thiết kế giao diện thống kê báo cáo +Thiết kế giao diện thống kê – báo cáo theo bệnh nhân + Thiết kế giao diện thống kê –báo cáo theo tình hình kinh doanh của bệnh viện + Thiết kế giao diện thống kê- báo cáo theo các khoa, theo kho thuốc, thiết bị y tế Thiết kế giao diện tìm kiếm + Thiết kế giao diện tìm kiếm theo tên mã bệnh nhân- tên bệnh nhân + Thiết kế giao diện tìm kiếm theo từng khoa- phòng + Thiết kế giao diện tìm kiếm theo thời gian nhập viện + Thiết kế giao diện tìm kiếm theo tình trạng sức khỏe của bệnh nhân - Thiết kế giao diện trợ giúp + Thiết kế giao diện trợ giúp dùng phần mềm 3.4 Giai đoạn thực hiện -Xây dựng cơ sở dữ liệu +Nhập dữ liệu +Chuyển đổi cơ sở dữ liệu +Xây dựng các thủ tục /hàm nội tại +Xây dựng Trigger -Lập trình chức năng cập nhật danh mục + Lập trình chức năng cập nhật danh sách bệnh nhân + Lập trình chức năng cập nhật danh sách khám bệnh + Lập trình chức năng cập nhật danh sách xuất viện + Lập trình chức năng cập nhật thanh toán viện phí + Lập trình chức năng cập nhật phòng bệnh + Thiết kế giao diện cập nhật danh mục thuốc - Lập trình chức năng xử lý + Lập trình chức năng xử lý chuyển đổi dữ liệu + Lập trình chức năng xử lý sao lưu và phục hồi dữ liệu + Lập trình chức năng lập phiếu khám bệnh + Lập trình chức năng lập phiếu nhập viện + Lập trình chức năng lập phiếu xuất viện + Lập trình chức năng lập phiếu thanh toán + Lập trình chức năng lập phiếu làm dịch vụ xét nghiệm + Lập trình chức năng lập bảng thống kê –báo cáo - Lập trình chức năng thống kê báo cáo +Lập trình chức năng thống kê – báo cáo theo bệnh nhân + Lập trình chức năng thống kê –báo cáo theo tình hình kinh doanh của bệnh viện + Lập trình chức năng thống kê- báo cáo theo các khoa, theo kho thuốc, thiết bị y tế - Lập trình chức năng tìm kiếm + Lập trình chức năng tìm kiếm theo tên mã bệnh nhân- tên bệnh nhân + Lập trình chức năng tìm kiếm theo từng khoa- phòng + Lập trình chức năng tìm kiếm theo thời gian nhập viện + Lập trình chức năng tìm kiếm theo tình trạng sức khỏe của bệnh nhân - Lập trình chức năng trợ giúp + Lập trình chức năng trợ giúp dùng phần mềm 3.5 Giai đoạn kiểm thử tích hợp - Kiểm thử tích hợp chức năng cập nhật danh sách bệnh nhân với chức năng thống kê – báo cáo theo bệnh nhân->kq1 - Kiểm thử tích hợp kq1 với chức năng tìm kiếm theo tên mã bệnh nhân- tên bệnh nhân ->kq2 - Kiểm thử tích hợp chức năng cập nhật danh sách khám bệnh với chức năng lập phiếu khám bệnh ->kq3 - Kiểm thử tích hợp chức năng cập nhật danh sách xuất viện với chức năng lập phiếu xuất viện ->kq4 - Kiểm thử tích hợp chức năng cập nhật thanh toán viện phí với chức năng lập phiếu thanh toán ->kq5 - Kiểm thử tích hợp chức năng lập phiếu làm dịch vụ xét nghiệm với chức năng cập nhật phòng bệnh->kq6 - Kiểm thử tích hợp kq6 với chức năng thống kê- báo cáo theo các khoa, theo kho thuốc, thiết bị ytế ->kq7 - Kiểm thử tích hợp kq7 với chức năng tìm kiếm theo từng khoa- phòng->kq8 - Kiểm thử tích hợp kq8 với chức năng tìm kiếm theo thời gian nhập viện->kq9 - Kiểm thử tích hợp kq9 với chức năng tìm kiếm theo tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ->kq10 - Kiểm thử tích hợp kq10 với chức năng cập nhật phòng bệnh ->kq11 - Kiểm thử tích hợp kq2 với kq3 -- Kiểm thử tích hợp kq3 với kq4 - Kiểm thử tích hợp kq4 với kq5 - Kiểm thử tích hợp kq6 với kq7 - Kiểm thử tích hợp kq7 với kq8 - Kiểm thử tích hợp kq8 với kq9 - Kiểm thử tích hợp kq10 với kq11 - Kiểm thử hệ thống -Sửa lỗi -Kiểm tra kết quả 3.6 Giai đoạn kiểm thử chấp nhận -Chạy chương trình Demo -Thu thập ý kiến khách hàng, chỉnh sửa (nếu có) -Viết báo cáo kết quả 3.7 Giai đoạn kiểm thử vận hành -Cài đặt hệ thống -Đào tạo người dùng và hỗ trợ người sử dụng -Bàn giao hệ thống và đưa vào hoạt động -Tài liệu hướng dẫn sử dụng CHƯƠNG 4: ƯỚC LƯỢNG 4.1 Ước lượng giai đoạn xác định yêu cầu 4.1.1 Quá trình khảo sát (Bảng phỏng vấn) Kí hiệu Tên công việc Số Nhân tố Số ngày Tham khảo Tổng con 1 Trưởng khoa 2 0.75 1.5 2 3 2 Kỹ thuật viên 2 0.25 0.5 0.5 0.25 3 Y,bác sỹ 3 0.25 0.75 1 0.75 4 Bệnh nhân 4 0.25 1 1 1 5 11 4 -Phân chia công việc: + Phỏng vấn 2 trưởng khoa: PV1 thực hiện trong 3 ngày. + Phỏng vấn 2 kĩ thuật viên: PV2 thực hiện trong 0.25 ngày. + Phỏng vấn Y, bác sĩ: PV2 thực hiện trong 0.75 ngày. + Phỏng vấn trưởng khoa: PV1 thực hiện trong 1 ngày. Công việc 1 làm song song với công việc 2 Công việc 3 làm song song với công việc 4 Công việc 3,4 làm nối tiếp sau công việc 1,2 Nên tổng thời gian cho toàn công việc đi phỏng vấn là 4x1=4(ngày) 4.1.2Tổng hợp tài liệu. Kí hiệu Tên công việc Số Nhân tố Tổng con 1 Thu thập biểu mẩu 4 0.25 1 2 Tổng hợp và hoàn thiện biểu mẫu 4 0.25 1 3 Tổng hợp thông tin 6 0.25 1.5 3 Đặc tả yêu cầu 1 1.5 1.5 - Phân chia công việc: +Thu thập biểu mẩu: PV1 thực hiện trong 0.5 ngày. +Thu thập biểu mẩu thống kê báo cáo: PV2 thực hiện trong vòng 0.5 ngày. Công việc 1 làm song song với công việc 2 Nên thời gian cho công việc tổng hợp tài liệu là:0.5 x 2=1(ngày) - Tổng thời gian cho giai đoạn xác định Nội dung công việc Tổng ngày Phỏng vấn 4 Tổng hợp tài liệu 1 - Phân chia cộng việc : +Phỏng vấn: PV1 và PV2 thực hiện trong 4 ngày. +Tổng hợp tài liệu: PV1 và PV2 thực hiện trong 0.5 ngày. -Tổng thời gian cho giai đoạn xác định : Vì công việc phỏng vấn và tổng hợp tài liệu thực hiện song song nhau nên tổng thời gian thực hiện là 4 ngày. 4.2 Ước lượng giai đoạn phân tích STT Tên công việc Số Nhân tố Số ngày Tổng con 1 Xây dựng BFD 1 2 2 2 2 Xây dựng DFD 1 2.5 2.5 3 3 Xây dựng ERD 1 1 1 1 4 Xây dựng RDM 1 1 1 1 5 Từ điển dữ liệu 1 1.5 1.5 1.5 Các công việc thực nối tiếp nhau nên thời gian cho công việc thiết kế: 8.5 x 1=8.5 4.3 Ước lượng giai đoạn thiết kế STT Tên công việc Số Nhân tố Tổng con 1 Thiết kế kiến trúc 1 2.5 3 2 Thiết kế dữ liệu 1 2 2 3 Thiết kế giao diện 8.5 3.1 Thiết kế giao diện cập nhật danh sách bệnh nhân 1 0.5 0.5 3.2 Thiết kế giao diện cập nhật danh sách khám bệnh 1 0.5 0.5 3.3 Thiết kế giao diện cập nhật danh sách nhập viện 1 0.5 0.5 3.4 Thiết kế giao diện cập nhật danh sách xuất viện 1 0.5 0.5 3.5 Thiết kế giao diện cập nhật thanh toán viện phí 1 0.5 0.5 3.6 Thiết kế giao diện cập nhật phòng bệnh 1 0.5 0.5 3.7 Thiết kế giao diện cập nhật danh mục thuốc 1 0.5 0.5 3.8 Thiết kế giao diện xử lý chuyển đổi dữ liệu 1 0.5 0.5 3.9 Thiết kế giao diện chức năng xử lý sao lưu và phục hồi dữ liệu 1 0.5 0.5 3.10 Thiết kế giao diện Lập phiếu khám bệnh 1 0.5 0.5 3.11 Thiết kế giao diện Lập phiếu nhập viện 1 0.5 0.5 3.12 Thiết kế giao diện Lập phiếu thanh toán 1 0.5 0.5 3.13 Thiết kế giao diện Lập phiếu làm dịch vụ 1 0.5 0.5 3.14 Thiết kế giao diện Lập bảng thống kê –báo cáo 1 0.5 0.5 3.15 Thiết kế giao diện thống kê – báo cáo theo bệnh nhân 1 0.5 0.5 3.16 Giao diện tìm kiếm 1 0.5 0.5 3.17 Thiết kế giao diện thống kê –báo cáo theo tình hình kinh doanh của bệnh viện 1 0.5 0.5 3.18 Thiết kế giao diện thống kê- báo cáo theo các khoa, theo kho thuốc, thiết bị y tế 1 0.5 0.5 3.19 Thiết kế giao diện tìm kiếm theo tên mã bệnh nhân- tên bệnh nhân 1 2 2 3.20 Thiết kế giao diện tìm kiếm theo từng khoa- phòng 1 2 2 3.21 Thiết kế giao diện tìm kiếm theo thời gian nhập viện 1 2 2 3.22 Thiết kế giao diện tìm kiếm theo tình trạng sức khỏe của bệnh nhân 1 1 1 3.23 Thiết kế giao diện trợ giúp dùng phần mềm 1 1 1 3.24 Tổng cộng 15 Phân chia công việc: + Các công việc được thực hiện nối tiếp nhau, đều do một người thực hiện. Tổng thời gian : Các công việc làm nối tiếp nên thời gian là: ~9 ngày Bảng nhân tố kinh nghiệm ( G ) với quy định Tập sự (TS) : 0 <= TS <= 1 Hệ số: 2 Bình thường (BT): 1 < BT <= 3 Hệ số: 1 Giỏi (G): 3 < G <= 5 Hệ số: 0.5 Xuất Sắc (XS): XS > 5 Hệ số: 0.1 Bảng phân chia nhân tố hiệu năng G Nhân tố Kinh nghiệm Hệ số PV1 3 1 PV2 4 0.5 PT1 7 0.1 PT2 5 0.5 TK1 7 0.1 TK2 4 0.5 TK3 4 0.5 TK4 5 0.5 TH 3 1 VH 6 0.1 LT1 6 0.1 LT2 4 0.5 LT3 7 0.1 LT4 4 0.5 Bảng nhân tố tri thức (J): Loại yêu cầu tri thức Độ yêu cầu Trình độ chuyên môn xuất sắc về dự án quản lý bệnh nhân tại bệnh viên và giỏi về những việc liên quan 0.5 Trình độ chuyên môn giỏi về dự án quản lý bệnh nhân tại bệnh viên và giỏi về những việc liên quan 1 Trình độ chuyên môn khá về dự án quản lý bệnh nhân tại bệnh viên và khá về những việc liên quan 1.5 Trình độ chuyên môn trung bình về dự án quản lý bệnh nhân tại bệnh viên và khá về những việc liên quan 2 Trình độ chuyên môn tập sự về dự án quản lý bệnh nhân tại bệnh viên và ít về những việc liên quan 2.5 Nhân tố độ phức tạp C STT Tên công việc Độ phức tạp Hệ số 1 Nhập dữ liệu Dễ 0.5 2 Chuyển đổi cơ sở dữ liệu Dễ 0.5 3 Xây dựng các thủ tục /hàm nội tại Trung bình 1 4 Xây dựng Trigger Trung bình 1 5 Lập trình chức năng cập nhật danh sách bệnh nhân Trung bình 1 6 Lập trình chức năng cập nhật danh sách khám bệnh Trung bình 1 7 Lập trình chức năng cập nhật danh sách xuất viện Trung bình 1 8 Lập trình chức năng cập nhật thanh toán viện phí Trung bình 1 9 Lập trình chức năng cập nhật phòng bệnh Trung bình 1 10 Thiết kế chức năng cập nhật danh mục thuốc Trung bình 1 11 Lập trình chức năng xử lý chuyển đổi dữ liệu Dễ 1 12 Lập trình chức năng xử lý sao lưu và phục hồi dữ liệu Dễ 1 13 Lập trình chức năng lập phiếu khám bệnh Trung bình 1 14 Lập trình chức năng lập phiếu nhập viện Trung bình 1 15 Lập trình chức năng lập phiếu xuất viện Trung bình 1 16 Lập trình chức năng lập phiếu thanh toán Trung bình 1 17 Lập trình chức năng lập phiếu làm dịch vụ xét nghiệm Trung bình 1 18 Lập trình chức năng lập bản thống kê –báo cáo Trung bình 1 19 Lập trình chức năng thống kê báo cáo Dễ 0.5 20 Lập trình chức năng thống kê – báo cáo theo bệnh nhân Dễ 0.5 21 Lập trình chức năng thống kê –báo cáo theo tình hình kinh doanh của bệnh viện Dễ 0.5 22 Lập trình chức năng thống kê- báo cáo theo các khoa, theo kho thuốc, thiết bị ytế Trung bình 1 23 Lập trình chức năng tìm kiếm theo tên mã bệnh nhân- tên bệnh nhân Trung bình 1 24 Lập trình chức năng tìm kiếm theo từng khoa- phòng Trung bình 1 25 Lập trình chức năng tìm kiếm theo thời gian nhập viện Trung bình 1 26 Lập trình chức năng tìm kiếm theo tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Trung bình 1 27 Lập trình chức năng trợ giúp dùng phần mềm Dễ 0.5 28 Tổng hợp kết quả Dễ 0.5 4.4 Ước lượng giai đoạn thực hiện STT Tên công việc Phân công Nhân tố C Nhân tố G Nhân tố J Nhân tố D Xây dựng cơ sở dữ liệu 1 Nhập dữ liệu LT2 0.5 0.5 1.5 1 2 Chuyển đổi cơ sở dữ liệu LT2 0.5 0.5 1.5 1 3 Xây dựng các thủ tục /hàm nội tại LT2 1 0.1 1 1.5 4 Xây dựng Trigger LT2 1 0.1 1 1.5 Lập trình chức năng cập nhật danh mục 5 Lập trình chức năng cập nhật danh mục LT1 1 0.1 1 1.5 6 Lập trình chức năng cập nhật danh sách bệnh nhân LT1 1 0.1 1 1.5 7 Lập trình chức năng cập nhật danh sách khám bệnh LT1 1 0.1 1 1.5 8 Lập trình chức năng cập nhật danh sách xuất viện LT1 1 0.1 1 1.5 9 Lập trình chức năng cập nhật thanh toán viện phí LT1 1 0.1 1 1.5 10 Lập trình chức năng cập nhật phòng bệnh LT1 1 0.1 1 1.5 11 Thiết kế chức năng cập nhật danh mục thuốc LT1 1 0.1 1 1.5 Lập trình chức năng xử lý 12 Lập trình chức năng xử lý chuyển đổi dữ liệu LT2 0.5 0.5 1.5 1 13 Lập trình chức năng xử lý sao lưu và phục hồi dữ liệu LT2 0.5 0.5 1.5 1 14 Lập trình chức năng lập phiếu khám bệnh LT3 1 0.1 1 1.5 15 Lập trình chức năng lập phiếu nhập viện LT3 1 0.1 1 1.5 16 Lập trình chức năng lập phiếu xuất viện LT3 1 0.1 1 1.5 17 Lập trình chức năng lập phiếu thanh toán LT3 1 0.1 1 1.5 18 Lập trình chức năng lập phiếu làm dịch vụ xét nghiệm LT3 1 0.1 1 1.5 19 Lập trình chức năng lập bản thống kê –báo cáo LT3 1 0.1 1 1.5 20 Lập trình chức năng thống kê báo cáo 21 Lập trình chức năng thống kê – báo cáo theo bệnh nhân LT4 0.5 0.5 1.5 1 22 Lập trình chức năng thống kê –báo cáo theo tình hình kinh doanh của bệnh viện LT4 0.5 0.5 1.5 1 23 Lập trình chức năng thống kê- báo cáo theo các khoa, theo kho thuốc, thiết bị ytế LT4 0.5 0.5 1.5 1 Lập trình chức năng tìm kiếm 24 Lập trình chức năng tìm kiếm theo tên mã bệnh nhân- tên bệnh nhân LT1 1 0.5 1.5 2 25 Lập trình chức năng tìm kiếm theo từng khoa- phòng LT1 1 0.5 1.5 2 26 Lập trình chức năng tìm kiếm theo thời gian nhập viện LT1 1 0.5 1.5 2 27 Lập trình chức năng tìm kiếm theo tình trạng sức khỏe của bệnh nhân LT1 1 0.5 1.5 2 Lập trình chức năng trợ giúp 28 Lập trình chức năng trợ giúp dùng phần mềm LT2 0.5 0.1 1.5 1 29 Tổng hợp kết quả LT1 0.5 0.1 1 1 Phân chia công việc : -Các công việc được giao cho từng thành viên trong nhóm các công việc của mỗi nhân viên được làm nối tiếp nhau và được làm song song với công việc của nhân viên khác - Thời gian cần và đủ để cho các nhân viên làm xong công việc: +nhân viên LT1 cần ~ 16 ngày +nhân viên Lt2 cần ~11.5 ngày +nhân viên LT3 cần ~9 ngày +nhân viên LT4 cần ~3 ngày Vậy để hoàn thành công việc nhóm Lập Trình cần ~16 ngày 4.5 Ước lượng giai đoạn kiểm thử tích hợp STT Tên công việc Độ phức tạp Hệ số 1 Kiểm thử tích hợp chức năng cập nhật danh sách bệnh nhân với chức năng thống kê – báo cáo theo bệnh nhân->kq1 Trung bình 1 2 Kiểm thử tích hợp kq1 với chức năng tìm kiếm theo tên mã bệnh nhân- tên bệnh nhân ->kq2 Trung bình 1 3 Kiểm thử tích hợp chức năng cập nhật danh sách khám bệnh với chức năng lập phiếu khám bệnh ->kq3 Trung bình 1 4 Kiểm thử tích hợp chức năng cập nhật danh sách xuất viện với chức năng lập phiếu xuất viện ->kq4 Trung bình 1 5 Kiểm thử tích hợp chức năng cập nhật thanh toán viện phí với chức năng lập phiếu thanh toán ->kq5 Trung bình 1 6 Kiểm thử tích hợp chức năng lập phiếu làm dịch vụ xét nghiệm với chức năng cập nhật phòng bệnh->kq6 Trung bình 1 7 Kiểm thử tích hợp kq6 với chức năng thống kê- báo cáo theo các khoa, theo kho thuốc, thiết bị ytế ->kq7 Trung bình 1 8 Kiểm thử tích hợp kq7 với chức năng tìm kiếm theo từng khoa- phòng->kq8 Trung bình 1 9 Kiểm thử tích hợp kq8 với chức năng tìm kiếm theo thời gian nhập viện->kq9 Trung bình 1 10 Kiểm thử tích hợp kq9 với chức năng tìm kiếm theo tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ->kq10 Trung bình 1 11 Kiểm thử tích hợp kq10 với chức năng cập nhật phòng bệnh ->kq11 Trung bình 1 12 Kiểm thử tích hợp kq2 với kq3 Trung bình 1 13 Kiểm thử tích hợp kq3 với kq4 Trung bình 1 14 Kiểm thử tích hợp kq4 với kq5 Trung bình 1 15 Kiểm thử tích hợp kq6 với kq7 Trung bình 1 16 Kiểm thử tích hợp kq7 với kq8 Trung bình 1 17 Kiểm thử tích hợp kq8 với kq9 Trung bình 1 18 Kiểm thử tích hợp kq10 với kq11 Trung bình 1 19 Kiểm thử hệ thống Trung bình 1 20 Sửa lỗi Trung bình 1 21 Kiểm tra kết quả Trung bình 1 STT Tên công việc Phân công Nhân tố C Nhân tố G Nhân tố J Nhân tố D 1 Kiểm thử tích hợp chức năng cập nhật danh sách bệnh nhân với chức năng thống kê – báo cáo theo bệnh nhân->kq1 TH1 1 1 1.5 2.5 2 Kiểm thử tích hợp kq1 với chức năng tìm kiếm theo tên mã bệnh nhân- tên bệnh nhân ->kq2 TH1 1 1 1.5 2.5 3 Kiểm thử tích hợp chức năng cập nhật danh sách khám bệnh với chức năng lập phiếu khám bệnh ->kq3 TH1 1 1 1.5 2.5 4 Kiểm thử tích hợp chức năng cập nhật danh sách xuất viện với chức năng lập phiếu xuất viện ->kq4 TH1 1 1 1.5 2.5 5 Kiểm thử tích hợp chức năng cập nhật thanh toán viện phí với chức năng lập phiếu thanh toán ->kq5 TH1 1 1 1.5 2.5 6 Kiểm thử tích hợp chức năng lập phiếu làm dịch vụ xét nghiệm với chức năng cập nhật phòng bệnh->kq6 TH1 1 1 1.5 2.5 7 Kiểm thử tích hợp kq6 với chức năng thống kê- báo cáo theo các khoa, theo kho thuốc, thiết bị ytế ->kq7 TH1 1 1 1.5 2.5 8 Kiểm thử tích hợp kq7 với chức năng tìm kiếm theo từng khoa- phòng->kq8 TH1 1 1 1.5 2.5 9 Kiểm thử tích hợp kq8 với chức năng tìm kiếm theo thời gian nhập viện->kq9 TH1 1 1 1.5 2.5 10 Kiểm thử tích hợp kq9 với chức năng tìm kiếm theo tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ->kq10 TH1 1 1 1.5 2.5 11 Kiểm thử tích hợp kq10 với chức năng cập nhật phòng bệnh ->kq11 TH1 1 1 1.5 2.5 12 Kiểm thử tích hợp kq2 với kq3 TH2 1 0.1 1 1.5 13 Kiểm thử tích hợp kq3 với kq4 TH2 1 0.1 1 1.5 14 Kiểm thử tích hợp kq4 với kq5 TH2 1 0.1 1 1.5 15 Kiểm thử tích hợp kq6 với kq7 TH2 1 0.1 1 1.5 16 Kiểm thử tích hợp kq7 với kq8 TH2 1 0.1 1 1.5 17 Kiểm thử tích hợp kq8 với kq9 TH2 1 0.1 1 1.5 18 Kiểm thử tích hợp kq10 với kq11 TH2 1 0.1 1 1.5 19 Kiểm thử hệ thống TH2 1 0.1 1 1.5 20 Sửa lỗi TH2 1 0.1 1 1.5 21 Kiểm tra kết quả TH2 1 0.1 1 1.5 Phân chia công việc : + Các công việc của TH1 va các công việc của TH2 làm song song với nhau nên tổng thời gian cho giai đoạn này là : ~27,5 (ngày) 4.6 Ước lượng giai đoạn kiểm thử chấp nhận STT Tên công việc Số Nhân tố Số ngày Tổng con 1 Chạy chương trình Demo 1 0.25 0.25 0.5 2 Khách hàng chấp nhận 3 0.25 0.75 1 3 Báo cáo kết quả 1 0.25 0.25 0.25 Phân chia công việc: Chạy chương trình Demo: KT thời gian thực hiện là 0.5 ngày. Khách hàng chấp nhận: KT thời gian thực hiện là 1 ngày. Báo cáo kết quả: KT thời gian thực hiện là 0.25 ngày. Tổng thời gian thực hiện: Công việc được làm nối tiếp nhau nên tổng thời gian là: ~2ngày. 4.7 Ước lượng giai đoạn triển khai vận hành STT Tên công việc Số Nhân tố Tổng con 1 Cài đặt hệ thống 1 2 2 2 Đào tạo người dùng và hỗ trợ người sử dụng 5 1 1 3 Bàn giao hệ thống và đưa vào hoạt động 1 1 1 4 Tài liệu hướng dẫn sử dụng 1 1 2 5 Nghiệm thu tổng thể 1 1 1 -Phân chia công việc Các công việc được làm nối tiếp nhau nên thời gian tổng thời gian cho ước lượng giai đoạn triển khai vận hành là: 7(ngày) CHƯƠNG 5: LẬP LỊCH Bảng tổng hợp ước lượng Ký hiệu Tên công việc Thời gian Người thực hiện Công việc trước A Xác định yêu cầu A1 Phỏng vấn trưởng khoa 3 PV1 - A2 Phỏng vấn Kỹ thuật viên 0.5 PV2 - A3 Phỏng vấn Y, Bác sỹ 1 PV1 A1 A4 Phỏng vấn Bệnh nhân 1 PV2 A2 A5 Thu thập biểu mẫu 0.5 PV1 A3 A6 Tổng hợp và hoàn thiện biểu mẫu 1 PV1 A5 A7 Tổng hợp thông tin 1.5 PV2 A4,A6 A8 Đặc tả yêu cầu 1.5 PV1 A7 B Giai đoạn phân tích B1 Xây dựng BFD 2 PT A8 B2 Xây dựng DFD 3 PT B1 B3 Xây dưng ERD 1 PT B2 B4 Xây dựng RDM 1 PT B3 B5 Từ điển dữ liệu 1.5 PT B4 C Giai đoạn thiết kế Thiết kế giao diện C1 Thiết kế giao diện cập nhật danh sách bệnh nhân 0.5 TK1 B5 C2 Thiết kế giao diện cập nhật danh sách khám bệnh 0.5 TK1 C1 C3 Thiết kế giao diện cập nhật danh sách nhập viện 0.5 TK1 C2 C4 Thiết kế giao diện cập nhật danh sách xuất viện 0.5 TK1 C3 C5 Thiết kế giao diện cập nhật thanh toán viện phí 0.5 TK1 C4 C6 Thiết kế giao diện cập nhật phòng bệnh 0.5 TK1 C5 C7 Thiết kế giao diện cập nhật danh mục thuốc 0.5 TK1 C6 C8 Thiết kế chức năng xử lý chuyển đổi dữ liệu 0.5 TK2 B5 C9 Thiết kế chức năng xử lý sao lưu và phục hồi dữ liệu 0.5 TK2 C8 C10 Thiết kế giao diện Lập phiếu khám bệnh 0.5 TK3 B5 C11 Thiết kế giao diện Lập phiếu nhập viện 0.5 TK3 C10 C12 Thiết kế giao diện Lập phiếu thanh toán 0.5 TK3 C11 C13 Thiết kế giao diện Lập phiếu làm dịch vụ xét nghiệm 0.5 TK3 C12 C14 Thiết kế giao diện Lập bảng thống kê -báo cáo 0.5 TK3 C13 C15 Thiết kế giao diện thống kê – báo cáo theo bệnh nhân 0.5 TK4 B5 C16 Thiết kế giao diện thống kê –báo cáo theo tình hình kinh doanh của bệnh viện 0.5 TK4 C15 C17 Thiết kế giao diện thống kê- báo cáo theo các khoa, theo kho thuốc, thiết bị y tế 0.5 TK4 C16 C18 Thiết kế giao diện tìm kiếm theo tên mã bệnh nhân- tên bệnh nhân 0.5 TK3 B5 C19 Thiết kế giao diện tìm kiếm theo từng khoa- phòng 2 TK3 C18 C20 Thiết kế giao diện tìm kiếm theo thời gian nhập viện 2 TK3 C19 C21 Thiết kế giao diện tìm kiếm theo tình trạng sức khỏe của bệnh nhân 2 TK3 C20 C22 Thiết kế giao diện trợ giúp dùng phần mềm 1 TK2 C9,C21,C17,C7 Giai đoạn thực hiện Xây dựng cơ sở dữ liệu D1 Nhập dữ liệu 1 LT2 C22 D2 Chuyển đổi cơ sở dữ liệu 1 LT2 D1 D3 Xây dựng các thủ tục /hàm nội tại 1.5 LT2 D2 D4 Xây dựng Trigger 1.5 LT2 D3 Lập trình chức năng cập nhật danh mục D5 Lập trình chức năng cập nhật danh sách bệnh nhân 1.5 LT1 C22 D6 Lập trình chức năng cập nhật danh sách khám bệnh 1.5 LT1 D5 D7 Lập trình chức năng cập nhật danh sách xuất viện 1.5 LT1 D6 D8 Lập trình chức năng cập nhật thanh toán viện phí 1.5 LT1 D7 D9 Lập trình chức năng cập nhật phòng bệnh 1.5 LT1 D8 D10 Thiết kế chức năng cập nhật danh mục thuốc 1.5 LT1 D9 Lập trình chức năng xử lý D11 Lập trình chức năng xử lý chuyển đổi dữ liệu 1 LT2 D4 D12 Lập trình

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docdo_an_cnpm.doc
Tài liệu liên quan