Đề tài Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH TM & SX Phim Rồng Vàng

 1

PHẦN THỨ NHẤT:

DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỢNG . .3

I: Một số vấn đề cơ bản về thị trường . .3

1. Khái niệm . . 3

2. Phân loại và phân đoạn thị trường . 4

2.1. Phân loại thị trường

2.1.1. Phân loại theo phạm vi lảnh thổ

2.1.2. Phân loại theo mối quan hệ giữa những người mua và người bán

2.1.3. Phân loại theo mục đích sử dụng của hàng hoá

2.1.4. Phân loại theo quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp

2.2. Phân đoạn thị trường

2.2.1. Nguyên tắc địa lý

2.2.2. nguyên tắc nhân khẩu học

2.2.3. Nguyên tắc hành vi

2.2.4. Nguyên tắc tâm lý

II: Vai trò và chức năng của thị trường . .7

1. Vai trò của thị trường 7

1.1. Là động lực

1.2. Là điều kiện

1.3. Là thước đo

2. Chức năng của thị trường 9

2.1. Chức năng thừa nhận

2.2. Chức năng thực hiện của thị trường

2.3. Chức năng điều tiết và kích thích của thị trường

2.4. Chức năng thông tin của thị trường

 

doc1 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Lượt xem: 1060 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH TM & SX Phim Rồng Vàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH *.. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đơn vị thực tập: Công Ty TNHH TM & SX PHIM RỒNG VÀNG Đề tài luận văn: DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH TM & SX PHIM RỒNG VÀNG Giáo viên hướng dẫn: Trịnh Đặng Khánh Toàn Sinh viên thực hiện: Trịnh Phạm Thế Duy Lớp : 08 HQT1 Khoa: Quản Trị Kinh Doanh Hồ Chí Minh: 2010

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBALUNV~1.doc
  • docNIDUNG~1.DOC
  • docMCLC~1.DOC
  • docLICMN~1.DOC
  • docTILIUT~1.DOC
  • docDANHSC~1.DOC
Tài liệu liên quan