Đề tài Gia công trục giữa xe đạp

Lời nói đầu 2

phân tích chi tiết gia công 3

1/ Phân tích đặc điểm kết cấu, chức năng, điều kiện làm việc. 3

2/ Yêu cầu kỹ thuật. 3

3/ Biện pháp gia công lần cuối. 4

4/Tính công nghệ trong kết cấu 4

phần ii 4

xác định dạng sản xuất 4

1/ ý nghĩa của việc xác định dạng sản xuất. 4

2/ Xác định dạng sản xuất. 4

Phần iii 6

Chọn phôI và phương pháp chế tạo phôi 6

1/ Cơ sở để chọn phôi. 6

2/ Phương pháp chế tạo phôi. 6

phần iV 7

thiết kế quy trình công nghệ gia công 7

I/ Chọn chuẩn định vị. 7

1/ Yêu cầu chung 7

2/ Những lời khuyên chung khi chọn chuẩn . 7

3/ Chọn chuẩn tinh. 7

4/ Chọn chuẩn thô. 10

II/ Lập quy trình công nghệ. 11

phần V 26

Tính và tra lượng dư 26

I/ Mục đích và ý nghĩa của việc tra lượng dư. 26

II/ Xác định lương dư gia công. 27

1/ Tích lương dư cho bề mặt trục 16,7. 27

PhầnIV 30

Tính và tra chế độ cắt 30

1. Nguyên công I: Tiện thô 22. 30

2. Nguyên công II: Khoả mặt đầu, khoan tâm. 30

3. Nguyên công III: Khoả mặt đầu, khoan tâm. 32

4. Nguyên công IV: Tiện thô 16,7, tiện thô 16. 33

5. Nguyên công V: Tiện thô 16,7, tiện thô 16. 34

6. Nguyên công VI: Tiện tinh 22, 16,7, 16 , vát mép. 35

7. Nguyên công VII: Tiện tinh 22, 16,7, 16 , vát mép. 38

8. Nguyên công VIII: Phay rãnh phẳng ngang. 40

9. Nguyên công IX: Phay rãnh phẳng ngang. 41

10. Nguyên công XI: Mài 16,7; 16. 41

11. Nguyên công XII: Mài 16,7; 16. 42

Tài liệu tham khảo 43

 

doc43 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2948 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Gia công trục giữa xe đạp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGia công trục giữa xe đạp.doc