Đề tài Hệ sinh thái nông nghiệp

Một số hệ thống phụ nhỏ hơn và các yếu tố của hệ thống

- Hệ thống phụ khí tượng: bức xạ mặt trời, nhiệt sộ, mưa, gió, CO2, O2

- Hệ thống phụ đất: nước, không khí, chất hữu cơ, vi sinh vật, chất khoáng

- Hệ thống phụ cây trồng

- Hệ thống phụ quần thể sinh vật của ruộng cây trồng

- Hệ thống phụ biện pháp kỹ thuật

pdf36 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1535 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hệ sinh thái nông nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBaithuyettrinhHesinhthainongnghiep.pdf
Tài liệu liên quan