Đề tài Hệ thống quản lý mượn trả sách thư viện

Liệt kê các hồ sơ sử dụng:

 

D1.Phích sách.

D2.Phiếu yêu cầu.

D3.Thẻ sinh viên.

D4.Phiếu mượn.

D5.Phiếu trả.

D6.Phiếu thanh toán.

D7.Biên bản sự cố.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 11535 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hệ thống quản lý mượn trả sách thư viện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ MƯỢN TRẢ SÁCH THƯ VIỆN 1/.Mô tả bài toán: Thư viện tổ chức lưu trữ các thông tin về sách( mã sách, tên sách…) để trợ giúp cho việc mượn sách. Sách được chia làm 2 loại: loại cho mượn đọc tại chỗ và loại cho mượn về nhà. Thủ thư đảm nhận việc cho mượn và thu hồi sách. Khi sinh viên đến mượn sách trước hết tra cứu phích sách để tìm sách, viết thông tin của sách vào phiếu yêu cầu và đưa cho thủ thư cùng với thẻ sinh viên. Thủ thư sẽ kiểm tra thẻ và phiếu yêu cầu, nếu đủ điều kiện sẽ lập phiếu mượn đưa cho sinh viên ký và trao sách.Ngược lại không cho mượn. Khi trả sách sinh viên đưa sách cho thủ thư cùng với thẻ sinh viên. Thủ thư kiểm tra tình trạng sách và đối chiếu sách với phiếu mượn. Nếu không có gì thì thủ thư sẽ lập phiếu trả và phiếu thanh toán đưa cho sinh viên ký, thu tiền và thu lại sách. Ngược lại, tuỳ theo sự vi pham của sinh viên mà thủ thư sẽ lập biên bản sự cố 2/.Các hồ sơ: a.Phích sách: b.Thẻ sinh viên: c.Phiếu yêu cầu: d.Phiếu mượn sách e.Phiếu thanh toán: f.Sổ mượn: 3/.Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân và hồ sơ 4/.Thiết lập biểu đồ ngữ cảnh Sinh viên Yêu cầu mượn sách Đưa thông tin sách Lập phiếu yêu cầu Ktra phiếu yêu cầu Lập phiếu mượn Ký xác nhận & trao sách Yêu cầu trả sách Kiểm tra sách trả Lập phiếu trả Ký xác nhận và thu tiền Lập biên bản sự cố Thanh toán 6/.Liệt kê các hồ sơ sử dụng: D1.Phích sách. D2.Phiếu yêu cầu. D3.Thẻ sinh viên. D4.Phiếu mượn. D5.Phiếu trả. D6.Phiếu thanh toán. D7.Biên bản sự cố. 7/.Ma trận thực thể chức năng: SINH VIÊN Lập phiếu mượn Lập phiếu trả Lập biên bản sự cố Thanh toán D1 Phích sách D2 Phiếu yêu cầu D3. Thẻ sinh viên D4 Phiếu mượn D5 Phiếu trả D6 Phiếu thanh toán D4 Phiếu mượn D5 Phiếu trả Tra cứu sách Đưa thông tin sách Ktra phiếu yêu cầu Lậpphiếu yêu cầu Ký xác nhận Yêu cầu trả sách Trao sách Kiểm tra sách trả Ký xác nhận Thu tiền 8/.Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0: 9/.Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: 1.Mượn sách: SINH VIÊN D1 Phích sách D4 Phiếu mượn D2 Phiếu yêu cầu D3 Thẻ sinh viên Phích sách Thông tin sách mượn Phiếu yêu cầu Hợp lệ Phiếu mượn Phiếu không hợp lệ 2.Trả sách: SINH VIÊN D4 Phiếu mượn D5 Phiếu trả D6 Phiếu thanh toán Hợp lệ Không hợp lệ Phiếu trả Phiếu thanh toán 3.Giải quyết sự cố: SINH VIÊN D4 Phiếu mượn D5 Phiếu trả D7 Biên bản sự cố D6 Phiếu thanh toán Thông báo sự cố Biên bản sự cố

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Mượn Trả Sách.ppt
Tài liệu liên quan