Đề tài Hệ thống thông minh lai và các agent thông minh

Một agent có lý trí (rational agent) là agent làm các việc theo lẽ phải. Hiển nhiên, điều đó tốt hơn là làm việc sai trái, vậy điều đó có ý nghĩa là gì. Như là một sự đánh giá không được chính xác làm, chúng ta nói rằng hành động đúng là lý do agent thành công hơn. Điều đó dẫn đến vấn đề chúng ta phải đánh giá sự thành công của agent như thế nào và khi nào

pdf17 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1820 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hệ thống thông minh lai và các agent thông minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHệ thống thông minh lai và các agent thông minh.pdf
Tài liệu liên quan