Đề tài Khảo sát và ứng dụng vi điều khiển - Thiết kế - Thi công mạch khống chế nhiệt độ phòng

Nạp giá trị 20H vào A, chuyển nội dung chứa trong A ra địa chỉ 4002 để Pc5 của 8255I lên mức 1 và đọc dữ liệu từ PA có địa chỉ 4000 vào thanh ghi A. So sánh nội dung trong A với giá trị 14H:

Nếu bằng nhau thì nạp giá trị 00D0H vào DPTR, sau đó lấy nội dung của ô nhớ có địa chỉ chứa trong A cộng với trong DPTR chuyển vào A. Lấy nội dung trong A chuyển ra port 1 của vi điều khiển để hiển thị.

Nếu nội dung trong A lớn hơn thì nhảy đến nhãn HOT và nạp giá trị 00H vào A, sau đó chuyển nội dung chứa trong ra port A của 8255II có địa chỉ là 6000H để điều khiển thiết bị đóng mạch.

Nếu nội dung trong A nhỏ hơn thì nhảy đến nhãn COOL và nạp giá trị 00H vào A, sau đó chuyển nội dung trong A ra port B của 8255II có địa chỉ 6001H để điều khiển thiết bị đóng mạch.

 

doc91 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1378 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Khảo sát và ứng dụng vi điều khiển - Thiết kế - Thi công mạch khống chế nhiệt độ phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKhảo sát và ứng dụng vi điều khiển- thiết kế-thi công mạch khống chế nhiệt độ phòng.DOC