Đề tài Khôi phục ảnh bằng Contourlet

Phép biển đổi contourlet là 1 kỹ thuật phép biển đổi 2D được phát triển trong thời gian gần đây để biểu diễn và phân tích hình ảnh. Nó bao gồm 2 bước:

Bước 1: Sử dụng tháp Laplace để tạo ra một multiscale biểu diễn của hình ảnh quan tâm.

Bước 2: các subband hình ảnh từ sự phân tích multiscale được xử lý bởi lọc định hướng để biểu lộ thông tin chi tiết ở từng cấp độ riêng biệt. Giá trị xuất ra từ lọc thứ 2 được gọi là “contourlet coefficients ”.

 

ppt5 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2011 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Khôi phục ảnh bằng Contourlet, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thực hành xử lý ảnh Nhóm 6: Lê Minh Triết 0511042 Nguyễn Ngọc Duy Khiêm 0511312 Hoàng Minh Tân 0511269 Trần Thiện Tài 0511275 Biến đổi Contourlet Phép biển đổi contourlet là 1 kỹ thuật phép biển đổi 2D được phát triển trong thời gian gần đây để biểu diễn và phân tích hình ảnh. Nó bao gồm 2 bước: Bước 1: Sử dụng tháp Laplace để tạo ra một multiscale biểu diễn của hình ảnh quan tâm. Bước 2: các subband hình ảnh từ sự phân tích multiscale được xử lý bởi lọc định hướng để biểu lộ thông tin chi tiết ở từng cấp độ riêng biệt. Giá trị xuất ra từ lọc thứ 2 được gọi là “contourlet coefficients ”. Biến đổi Contourlet Biến đổi Contourlet Khôi phục ảnh bằng Contourlet Ta thu được các thành phần ảnh, lọc từng thành phần rồi biến đổi ngược ta thu được ảnh xấp xỉ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptThực hành xử lý ảnh.ppt
  • rarbai thuc hanh.rar
  • docthuchanh.doc