Đề tài Kinh nghiệm phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ gắn với xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa của một số nước

(Bản scan)

Mục lục

Tóm tắt kết quả nghiên cứu

Mở đầu

Kết quả nghiên cứu

Phần 1: Cơ sở lý luận

Phần 2: Kinh nghiệm của một số nước trong việc phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ gắn với xây dựng đội ngũ tri thức

Phần 3: Bài học kinh nghiệm về chính sách nhằm xây dựng đội ngũ trị thức ở Việt Nam

 

pdf69 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2084 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kinh nghiệm phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ gắn với xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa của một số nước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKinh nghiệm phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ gắn với xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa của một số .pdf
Tài liệu liên quan