Đề tài Mô hình cơ sở dữ liệu có tính thời gian

Một thuộc tính: mô tả một đặc tính hoặc đặc điểm nào đó của một thực thể(sự vật).

Ví dụ: Mscb, HoTen, QueQuan, DiaChi, ChucVu, PhongBan, BacLuong. . .

Có nhận xét rằng, trong tập thuộc tính có:

- Những thuộc tính mà giá trị ổn định theo thời gian. Ví dụ: Mscb, HoTen, . . .

- Những thuộc tính mà giá trị thay đổitheo thời gian.Ví du: DiaChi, ChucVu,

PhongBan, BacLuong,. . .

Như vậy, chúng ta sẽ mở rộng các khái niệm LĐQH, quan hệ,phụ thuộc hàm, thuộc tính

thông thường với thuộc tính thời gian.

pdf38 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 3019 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Mô hình cơ sở dữ liệu có tính thời gian, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMô hình cơ sở dữ liệu có tính thời gian.pdf
Tài liệu liên quan