Đề tài nâng cao chất lượng tổ chuyên môn

a. Ý nghĩa của công tác bồi dưỡng:

Quá trình đào tạo ở trong trường sư phạm dù hoàn hảo đến đâu cũng chì mới đem lại cho người giáo viên một cái vốn tối thiểu để dạy học và giáo dục. Trình độ tài năng sư phạm chỉ có thể đạt được khi tiến hành hoạt động sư phạm một cách tự giác, độc lập, khi thường xuyên rút kinh nghiệm về hoạt động sư phạm của bản thân và đồng nghiệp khi không ngừng học hỏi.

Những sự thay đổi không ngừng diễn ra trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, những tiến bộ to lớn về khoa học và công nghệ, tất cả những điều đó đòi hỏi con người phải học, học nữa và học mãi. Điều này đúng với giáo viên khi đối tượng của lao động sư phạm tiểu học là trẻ em với tất cả tiềm năng vô tận đang phát triển rất nhanh về mọi mặt.

b. Nội dung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn người giáo viên:

- Rèn luyện kỹ năng thực hiện những phương pháp mới trong dạy học.

- Tham dự các chuyên đề trường, cụm, huyện.

c. Những biện pháp:

- Toàn thể giáo viên tiểu học đều có nhiệm vụ tham gia học tập, nghiên cứu các chuyên đề bồi dưỡng được ghi trong kế hoạch, chương trình bồi dưỡng thường xuyên.

- Coi bồi dưỡng là nhiệm vụ quan trọng, xây dựng tổ chuyên môn thành đơn vị tự học, tự bồi dưỡng.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng trong tổ chuyên môn.

 

doc14 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 5665 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài nâng cao chất lượng tổ chuyên môn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỎ CÀY BẮC TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH THẠNH TÂN 2 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: TOÅ CHUYEÂN MOÂN Đề tài thuộc lĩnh vực chuyên môn: Đổi mới hoạt động tổ chuyên môn Họ và tên người thực hiện: LÊ NGUYỆT ÁNH Chức vụ: HIỆU TRƯỞNG Sinh hoạt tổ chuyên môn: Mỏ Cày Bắc, tháng 01/2010 PHẦN MỞ ĐẦU I/ . Bối cảnh của đề tài: Vào những năm học 2006-2007, tình hình sinh hoạt tổ chuyên môn của trường còn mang tính hình thức, các thành viên trong tổ khi sinh hoạt chưa mạnh dạn trao đổi về chuyên môn, chỉ thực hiện những công việc báo cáo, nặng về báo cáo số liệu. Hằng năm các tổ có giáo viên thi tay nghề không đạt, tổ đăng ký danh hiệu thi đua cũng không có kết quả, các tổ trưởng lúng túng chưa biết làm thế nào để phát huy năng lực của các thành viên trong tổ. Từ những vấn đề trên đề tài được đặt ra nhằm chấn chỉnh lại nội dung sinh hoạt góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. II/. Lý do chọn đề tài: Hiện nay, ở các trường tiểu học việc phân tổ chuyên môn rất rõ ràng, mỗi trường đều có 05 tổ từ khối 1 đến khối 5. Thực tế nhiều trường hiện nay số thành viên trong mỗi tổ không đồng đều: có tổ nhiều thành viên, có tổ ít thành viên do phụ thuộc vào số lượng học sinh của trường đó. Các thành viên trong tổ thường không cố định mà thay đổi hằng năm do vậy về chuyên môn của giáo viên cũng có phần hạn chế. + Một số giáo viên vẫn còn bỡ ngỡ với chương trình, phương pháp. + Một số giáo viên còn hạn chế bề dày kinh nghiệm giảng dạy ở khối lớp đó. Bất kỳ giáo viên nào cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến tập thể tổ chuyên môn và ngược lại. Xuất phát từ lý do trên, người cán bộ quản lý bằng cách nào để nâng cao hiệu quả một buổi họp tổ chuyên môn để thúc đẩy hoạt động tổ chuyên môn đi lên? Đây chính là vấn đề mà người làm công tác quản lý không thể bỏ qua; từ đó tôi chọn đề tài: “ Nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn”. III/. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu: - Vai trò và chức năng người giáo viên. - Sự gắn bó giữa các thành viên trong tổ phát huy thế mạnh của mỗi cá nhân sẽ tạo nên tập thể vững mạnh. - Các hình thức nâng cao trình độ giáo viên trong tổ chuyên môn. IV/. Mục đích nghiên cứu: Từ truớc đến nay người giáo viên luôn giữ vai trò quyết định trong việc làm cho mục tiêu giáo dục trở thành hiện thực, bảo đảm hiệu quả và chất lượng giáo dục. Đối với giáo dục tiểu học điều này càng quan trọng khi tiến hành phổ cập giáo dục đảm bảo quyền lợi cơ bản cho trẻ là được học thành công. Người giáo viên có chức năng cực kì quan trọng đó là chức năng truyền đạt, thông tin kiến thức. Trong bối cảnh cách mạng khoa học kỷ thuật và công nghệ khối lượng kiến thức con người ngày càng gia tăng, các phương tiện thông tin đại chúng được phát triển mạnh mẽ, người giáo viên cần nắm bắt thông tin để nâng cao hiểu biết. Chính vì vậy người giáo viên tiểu học là người tổng thể. Mặt khác cũng có thể nói rằng người giáo viên tiểu học là người đại diện cho nhà trường tiểu học, cho xã hội tổ chức quá trình phát triển của trẻ. Tập thể tổ chuyên môn là tổ hợp các cá thể trong môi trường giáo dục. Tổ chuyên môn là tổ chức cơ sở của bộ máy chính quyền nhà trường trực tiếp quản lý giáo viên về mặt tư tưởng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kế hoạch giáo dục và giảng dạy, kết quả đào tạo học sinh. Là nơi tổ chức thực hiện chương trình theo nội dung, phương pháp và biên chế đã quy định; nơi triển khai toàn bộ các hoạt động giáo dục tới học sinh. Tổ chuyên môn là nơi tập hợp đoàn kết giáo viên, tiến hành trao đổi chuyên môn, phát huy những sáng kiến kinh nghiệm giáo dục. Đây cũng chính là nơi chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng hiệu quả dạy và học của nhà trường. Đồng thời tổ chuyên môn là nơi kịp thời hổ trợ tay nghề giáo viên, giúp cán bộ quản lý phân loại giáo viên theo nghiệp vụ sư phạm. Thật vậy, hoạt động của tổ chuyên môn vô cùng quan trọng, là nền tảng vững chắc cho hoạt động giáo dục nhà trường. Với nội dung đề tài này nhằm thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn giúp cho giáo viên trong tổ có điều kiện học hỏi lẫn nhau và nâng cao tay nghề. V/. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu: Qua nghiên cứu, chúng ta thấy : - Sắp xếp phân công việc trong tổ là một vấn đề cũng hết sức cần thiết, trước đây ta chưa mạnh dạn phân công chỉ chọn những giáo viên lớn tuổi mặc dù giáo viên này còn hạn chế trong năng lực chuyên môn làm tổ trưởng chỉ vì tình cảm, vị nễ. - Đề xuất bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; - Coi trọng sinh hoạt tổ chuyên môn; - Tổ trưởng chuyên môn. PHẦN NỘI DUNG I/.Cơ sở lý luận: Trong điều lệ trường TH điều 10, khoảng 2, mục b ghi cụ thể: “Tổ chuyên môn có nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục của giáo viên theo kế hoạch của nhà trường”. Như vậy, nhiệm vụ tổ chuyên môn rất quan trọng . Tổ chuyên môn là một tổ chức thu nhỏ của nhà trường mà chịu trách nhiệm điều hành chính là tổ trưởng. Hoạt động tổ chuyên môn có đủ mạnh thì hoạt động giáo dục nhà trường mới đủ mạnh và bền vững. Chính vì vậy, vai trò người cán bộ quản lý phải có sự đầu tư, quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho hoạt động của tổ chuyên môn. Một khi tổ chuyên môn của nhà trường đã đi vào hoạt động có nền nếp đúng định hướng cần đạt thì cán bộ quản lý và tổ trưởng chuyên môn cần nghĩ cách nào để nâng hiệu quả hoạt động. Đó chính là vấn đề đặt ra cho các tổ chuyên môn và cán bộ quản lý . 1-Người giáo viên và tập thể chuyên môn: Tuy mỗi thành viên trong tổ đều có những đặc điểm khác nhau ( phẩm chất đạo đức chính trị, năng lực sư phạm, trình độ chuyên môn…..) nhưng họ đều có chung một mục tiêu giáo dục, nhiệm vụ kế hoạch năm học. Cái chung đó chính là cơ sở của các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau, giữa cá nhân với tập thể và ngược lại. Bất kỳ giáo viên nào cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến tập thể tổ chuyên môn và ngược lại. Đồng thời mỗi học sinh đều trực tiếp nhận sự giáo dục của giáo viên, chính vì vậy, chất lượng học sinh không những tùy thuộc tinh thần trách nhiệm và năng lực của từng giáo viên mà còn tùy thuộc vào sự phối hợp giáo dục của các giáo viên. GIÁO VIÊN TẬP THỂ GIÁO VIÊN HỌC SINH Quan hệ giữa cá nhân và tập thể đặc biệt quan trọng, nhiều thành viên trong tổ tốt sẽ tạo ra một tập thể vững mạnh ngược lại một tập thể tổ chuyên môn là điều kiện tiến bộ của từng cá nhân. Sinh hoạt trong tập thể tổ chuyên môn là điều kiện của giáo viên phối hợp giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt, qua đó để thống nhất với nhau về mọi mặt và để thống nhất với nhau về nhận thức và hành động. Khi đã nhận thức rõ mối quan hệ gắn bó giữa cá nhân với tập thể, người giáo viên sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động của tổ chuyên môn, trước hết là hoạt động tổ chuyên môn công tác chủ nhiệm. 2. Những tiêu chuẩn của một tập thể sư phạm vững mạnh: - Đoàn kết, thân ái giúp đỡ nhau trong công tác và sinh hoạt, xây dựng đuợc không khí ấm cúng, dư luận lành mạnh trong tập thể. - Nắm vững và thực hiện tốt, quan điểm giáo dục của Đảng, hết lòng vì học sinh thân yêu. - Có tổ chức chặt chẽ, ý thức tổ chức kỷ luật cao, nghiêm chỉnh chấp hành chính sách của nhà nước, nội quy của nhà trường. - Luôn có ý thức phấn đấu vươn lên, đảm bảo trình độ đồng đều và ngày càng cao của đội ngũ phấn đấu trở thành những con người mới, những tấm gương sáng cho học sinh noi theo. II/. Thực trạng của tổ chuyên môn: - Các thành viên chưa thực sự tâm huyết với nghề. - Chưa có ý thức cao trong việc xây dựng tập thể tổ vững mạnh. - Ý thức phấn đấu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa tốt. - Một số thành viên coi trọng hoạt động của tổ chuyên môn thể hiện ở hoạt động sinh hoạt chuyên môn. III/.Một số biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề: Tìm hiểu, nắm chắc tình hình đội ngũ giáo viên về mọi mặt: + Nắm hoàn cảnh toàn diện của giáo viên: Lịch sử, quá trình đào tạo, khả năng công tác trình độ chuyên môn, hoàn cảnh gia đình, sở trường nguyện vọng. + Biện pháp tìm hiểu: Xem hồ sơ công tác, lý lịch giáoviên. Qua trao đổi trực tiếp, gián tiếp. Qua lắng nghe và phân tích dư luận. Qua chất luợng công việc. Sắp xếp phân công việc trong tổ Đây là khâu hết sức quan trọng trong công tác phân công hợp lý sẽ tạo điều kiện cho mọi người phát huy được tài năng, nâng cao hiệu quả chất luợng giáo dục. Qua phân công công việc người tổ trưởng chuyên môn nắm được mặt mạnh, mặt yếu của mỗi giáo viên từ đó phân công hợp lý và kết hợp bồi dưỡng sử dụng lâu dài. Một số nguyên tắc cần chú ý phân công: + Quán triệt quan điểm sử dụng theo đào tạo. + Xuất phát từ yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo vì lợi ích của học sinh (bố trí giáo viên cũ xen giáo viên mới, giáo viên giỏi kèm giáo viên còn hạn chế để hỗ trợ khi soạn giảng và trao đổi kinh nghiệm.) + Đảm bảo khối lượng công việc vừa phải đối với mỗi giáo viên. Quan tâm đúng mức tới nguyện vọng, sức khỏe của mỗi thành viên.Tổ trưởng dự kiến phân công có sự trao đổi, tham khảo ý kiến của ban giám hiệu. Đề xuất bồi dưỡng đội ngũ giáo viên: Ý nghĩa của công tác bồi dưỡng: Quá trình đào tạo ở trong trường sư phạm dù hoàn hảo đến đâu cũng chì mới đem lại cho người giáo viên một cái vốn tối thiểu để dạy học và giáo dục. Trình độ tài năng sư phạm chỉ có thể đạt được khi tiến hành hoạt động sư phạm một cách tự giác, độc lập, khi thường xuyên rút kinh nghiệm về hoạt động sư phạm của bản thân và đồng nghiệp khi không ngừng học hỏi. Những sự thay đổi không ngừng diễn ra trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, những tiến bộ to lớn về khoa học và công nghệ, tất cả những điều đó đòi hỏi con người phải học, học nữa và học mãi. Điều này đúng với giáo viên khi đối tượng của lao động sư phạm tiểu học là trẻ em với tất cả tiềm năng vô tận đang phát triển rất nhanh về mọi mặt. Nội dung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn người giáo viên: Rèn luyện kỹ năng thực hiện những phương pháp mới trong dạy học. Tham dự các chuyên đề trường, cụm, huyện. Những biện pháp: - Toàn thể giáo viên tiểu học đều có nhiệm vụ tham gia học tập, nghiên cứu các chuyên đề bồi dưỡng được ghi trong kế hoạch, chương trình bồi dưỡng thường xuyên. - Coi bồi dưỡng là nhiệm vụ quan trọng, xây dựng tổ chuyên môn thành đơn vị tự học, tự bồi dưỡng. - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng trong tổ chuyên môn. Coi trọng sinh hoạt tổ chuyên môn: Đảm bảo các nội dung chính sau: Rút kinh nghiệm: Thực hiện chương trình: tiến độ, thuận lợi, khó khăn. - Việc dự giờ, thăm lớp, tổ chức chuyên đề…..đã thực hiện( lưu ý việc sử dụng đồ dùng dạy học trong các tiết, đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học.) - Ưu điểm, nhược điểm, hướng khắc phục. Thống nhất soạn giảng: Soạn đủ các môn học theo quy định ( 9 môn). Thực hiện đổi mới phương pháp, sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học. Thông qua trọng tâm kiểm tra về kiến thức và kĩ năng. Giải quyết vấn đề nảy sinh trong soạn giảng. Thống nhất bài khó trong tuần. Bồi dưỡng chuyên môn: - Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo chuyên môn của các cấp, bàn biện pháp thực hiện. - Thảo luận các vấn đề nổi bật về chuyên môn. Trong họp tổ chuyên môn hàng tuần giáo viên và tổ trưởng không nên sa đà vào sự vụ, sự việc, giải quyết các công việc như: thống kê các số liệu, các báo cáo mà cần chú ý đến nội dung chuyên môn. Những công việc của tổ chuyên môn cần thực hiện trong phiên họp từ đầu năm là: Thống nhất các loại hồ sơ sổ sách theo qui chế, theo thống nhất quy định chung của trường, của PGD. Xây dựng tay nghề cho giáo viên trong tổ bằng các công việc sau: Phó hiệu trưởng kết hợp với tổ trưởng xây dựng các tiết dạy, lựa chọn một số hình thức, phương pháp để tiết dạy đạt hiệu quả giới thiệu cho các giáo viên trong tổ xem. Tiến hành góp ý nhận xét rút kinh nghiệm, đi đến thống nhất. Sau đó tổ chức dự giờ các giáo viên trong tổ. Trong dự giờ tổ trưởng cùng với BGH cũng cần ngầm hiểu giáo viên nào cần phải giúp đỡ, cần phải tiến hành dự nhiều lần. Ngoài ra đối với những giáo viên có tay nghề vững vàng cũng cần dự (ít hơn) động viên khuyến khích giúp đỡ các giáo viên đăng kí dự thi tay nghề cấp trường, cấp huyện cũng như dạy thao giảng cho tổ học hỏi thêm. Công tác phụ đạo, bồi dưỡng học sinh: Đầu học kì giáo viên trong tổ cũng cần theo dõi ghi nhận những học sinh còn chậm tiến phải phụ đạo để tổ theo dõi, trong những lần họp giáo viên nêu lên những khó khăn khi tiến hành phụ đạo, bồi dưỡng học sinh để cả tổ cùng bàn bạc tìm ra biện pháp giải quyết kịp thời. Ngoài những vấn đề trên tổ trưởng cùng cần sưu tầm thêm tài liệu sách báo liên quan đến vấn đề chuyên môn để giới thiệu giáo viên trong tổ. Thí dụ: Đầu học kì một đối với khối lớp 4,5 có thể giới thiệu cho tổ nghiên cứu mẫu chữ viết hoa theo Quyết định 31 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo (vì các khối này không có dạy phân môn tập viết), hay đối với lớp 1 sang học kì 2 tổ sẽ nghiên cứu một giáo án mẫu giới thiệu dạy một tiết tập đọc, hay cùng đem ra thảo luận qui trình dạy một tiết tập viết khi phải dạy dồn 2 hay 3 bài vào một tiết theo tinh thần công văn 896 của BGD&ĐT, dạy đảm bảo theo chuẩn kiến thức kỹ năng, thế nào là đảm bảo yêu cầu cần đạt đối với từng môn học, dạy lồng ghép bảo vệ môi trường, vệ sinh cá nhân,……tiến hành dạy thử, đi đến thao giảng. Qua các đợt kiểm tra định kì tổ trưởng cùng với giáo viên rút ra những hạn chế của học sinh đánh giá hiệu quả kế hoạch đã đề ra và tìm ra biện pháp thực hiện. Với các nội dung công việc trên muốn đạt được hiệu quả cũng không phải là dể. Triển khai công việc, kế hoạch nếu không có kiểm tra theo dõi thì không thể đánh giá chính xác hiệu quả, do vậy tổ trưởng chuyên môn phải thực hiện công tác kiểm tra cụ thể: Kiểm tra thực hiện hồ sơ sổ sách của giáo viên hai lần/ học kì. Dự giờ cùng Phó. Hiệu Trưởng chuyên môn đột xuất một số tiết dạy đã thảo luận trong tổ. Nếu có điều kiện xem kết quả phụ đạo học sinh ở các lớp, xem bài làm của học sinh qua các lần kiểm tra định kì để tổ cùng nhau thảo luận đưa ra biện pháp phụ đạo học sinh cho phù hợp . d. Xây dựng mối quan hệ tình bạn, tình đồng chí chân thành giữa các thành viên trong tổ: Tăng cường mối quan hệ giữa các thành viên trong tập thể từ nhân cách mỗi người: lòng yêu nước, yêu mến tôn trọng đồng nghiệp, học sinh, quan tâm hợp tác giáo dục lo lắng công việc chung của tổ, của trường, trách nhiệm đối với xã hội, ý thức tổ chức, tôn trọng lãnh đạo. Dân chủ hóa hoạt động của tổ, tạo điều kiện cho mọi người tham gia vào những công việc chung, tích cực đóng góp xây dựng tập thể vững mạnh. - Dư luận quần chúng: biết lắng nghe, phân tích dư luận quần chúng, giải quyết kịp thời mâu thuẩn, thắc mắc, tạo sự hòa hợp thống nhất, gắn bó các thành viên trong tổ. Người tổ trưởng chuyên môn còn phải làm công tác tư vấn cho các thành viên trong tổ, bên cạnh sự hỗ trợ của Phó Hiệu Trưởng chuyên môn. Tổ trưởng và giáo viên trong tổ thực sự đoàn kết, đấu tranh phê bình và tự phê bình. Thực hiện vô tư, công bằng trong xử sự, tạo sự tin yêu của tập thể. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của giáo viên, tình cảm của mọi thành viên: Chăm lo cho đồng nghiệp, phản ánh kịp thời đầy đủ tình hình đời sống giáo viên với tổ chức công đoàn. Phối hợp chặt chẽ với công đoàn cải thiện đời sống vật chất và tinh thần. Tổ trưởng chuyên môn: Phải luôn là người nhiệt tình, kiên quyết, dám quyết đoán, chịu trách nhiệm với công việc, am hiểu công việc. Luôn là người bạn, người đồng chí chân thành, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, đóng góp tích cực, xây dựng tập thể vững mạnh. Tổ trưởng chuyên môn phải là người có đủ uy tín và năng lực chuyên môn. Biết tôn trọng, lắng nghe ý kiến tổ viên. Tổ trưởng cần biết tổ chức cuộc họp để bàn bạc, thảo luận trong nhóm, tạo không khí thoải mái, thân thiện. Tránh tổ chức cuộc họp mang tính hình thức, nguyên tắc, máy móc. IV. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm: Với một số công việc mà trường TH Tân Bình đã và đang vận dụng, hàng năm các tổ cũng đạt được một số kết quả như sau: Năm học 2006- 2007: Tổ 2, 5 đạt danh hiệu tập thể tổ lao động tiên tiến. Năm học 2007- 2008: Tổ 1, 2 đạt danh hiệu tập thể tổ lao động tiên tiến; Tổ 5 đạt danh hiệu tập thể tổ lao động tiên tiến xuất sắc. - Năm học 2008- 2009: Tổ 1, 3, 4 đạt danh hiệu tập thể tổ lao động tiên tiến; Tổ 2, 5 đạt danh hiệu tập thể tổ lao động tiên tiến xuất sắc PHẦN KẾT LUẬN I/.Những bài học kinh nghiệm: Với những nội dung trên, xây dựng tập thể tổ vững mạnh là hết sức cần thiết. K.D.u-sin- xki đã nói: “ không còn nghi ngờ gì, kỉ cương trong nhà trường có vai trò to lớn. Nhưng điều chủ yếu vẫn là nhân cách con người giáo viên đang trực tiếp với học sinh. Nhân cách của nhà giáo dục có sức mạnh to lớn đối với học sinh đến mức không thể thay thế bằng sách giáo khoa, bằng những lời khuyên bảo về đạo đức, bằng hệ thống khen thưởng, kỉ luật nào cả.”( K.D.U-sin-xki: Ích lợi của sách báo sư phạm- tuyển tập bằng tiếng Nga- tập 2). Nhân cách người giáo viên thực sự quyết định chất luợng giảng dạy và giáo dục. Một tập thể tốt khi các thành viên đều tốt. Nhiều thành viên tốt sẽ xây dựng tập thể vững mạnh. Nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ không thể có kết quả trong một thời gian ngắn, muốn thành công còn đòi hỏi có sự hợp tác các thành viên trong tổ, cùng sự quyết tâm tự học tự rèn. II. Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm: Những kinh nghiệm về xây dựng sinh hoạt tổ chuyên môn, không chỉ mang ý nghĩa nâng cao chất lượng cho tập thể tổ mà nó còn góp phần rất lớn trong việc xây dựng nhà trường vững mạnh, tiến gần hơn để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Như chúng ta đã biết “càng học càng thấy mình còn kém”, với những kinh nghiệm bản thân thực hiện ở trường, tôi nhận thấy rằng cũng cần phải học hỏi thêm ở đồng nghiệp, các trường bạn để vận dụng xây dựng tổ chuyên môn ngày càng vững mạnh đáp ứng được yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục nước nhà trong giai đoạn hiện nay. III/. Khả năng ứng dụng, triển khai: Các nội dung này đã được triển khai và thực hiện ở một vài tổ chuyên môn, đây là tiền đề sẽ tiếp tục đưa vào ứng dụng ở đại trà các tổ chuyên môn trong nhà trường ở năm học 2009- 2010. IV/.Những kiến nghị, đề xuất: - Phòng giáo dục: Cần có sự bố trí phân công giáo viên hợp lý hơn, tránh trường hợp chất lượng tay nghề không đồng đều giữa các trường trong huyện. Từ đó muốn có một tổ trưởng chuyên môn đôi lúc BGH trường rất khó khi chọn và xây dựng tổ chuyên môn. V/. Kết quả đạt được năm học 2009-2010: Do mới chuyển công tác nên việc vận dụng chỉ ở bước đầu đem lại kết quả: * Danh hiệu thi đua tập thể năm học 2008-2009 trường: không * Danh hiệu thi đua tập thể năm học 2001- 2010: 01 tập thể tổ đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Nội dung này sẽ tiếp tục triển khai vận dụng vào những năm kế tiếp. TÀI LIỆU THAM KHẢO Xây dựng đội ngũ giáo viên và tập thể sư phạm trường tiểu học của Tiến sĩ Vũ Văn Dụ. Công tác xây dựng tập thể tổ của Nguyễn Tri. Tạp chí giáo dục. Các báo cáo tham khảo kinh nghiệm của đồng nghiệp. MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU I. Bối cảnh đề tài……………………………………………… 1 II. Lý do chọn đề tài………………………………………… 1 III. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu………………………… 1 IV. Mục đích nghiên cứu……………………………………… 2 V. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu……………………… . .2 PHẦN NỘI DUNG I . Cơ sở lý luận…………………………………………………. 3 II. Thực trạng của tổ chuyên môn………………………………. 4 III. Các biện pháp đã tiến hành để giải vấn đề………………….. 5 IV. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm………………………. 10 PHẦN KẾT LUẬN I. Những bài học kinh nghiệm………………………………….. 10 II. Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm……………………… 11 III. Khả năng ứng dụng, triển khai………………………………11 IV. Những kiến nghị, đề xuất……………………………………11

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • dockinh nghiem ctgd chinhsua.doc
Tài liệu liên quan