Đề tài Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về IT

1. Trong một công việc mang tính lành mạnh, mọi người không:

a. Sử dụng những kỹ năng của mình

b. Điều khiển công việc

c. Tôn trọng tính quan trọng của công việc của mình

d. Cảm thấy là công việc của họ gây ra quá nhiều trở ngại trong việc tham gia vào cuộc sống gia đình

e. Cảm thấy rằng sự an toàn của họ sẽ có những rủi ro

 

2. Ngày nay, năng lực của những người quản lý đã bị giảm vì sự phổ biến thông tin hiện nay quá nhanh và dễ dàng.

a. Cấp cao (top)

b. Cấp trên (upper)

c. Cấp giữa (middle)

d. Cấp dưới (lower)

e. Giám sát (supervisory)

 

doc19 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2446 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về IT, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGAÂN HAØNG CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM VEÀ TIN HOÏC (IT) (informatics Technogoly Tests – IT Tests) CHÖÔNG 1 TIEÁN VAØO THÔØI ÑAÏI KINH DOANH ÑIEÄN TÖÛ – MOVING TOWARD E-BUSINESS AS USUAL Một người trong một doanh nghiệp hay trong một tổ chức chính phủ có nhiệm vụ quản lý người khác hoặc làm việc như một chuyên gia (Ví dụ như trong những lĩnh vực mại vụ, sản xuất, tư vấn và kế toán) được gọi là: Người quản lý Người tư vấn doanh nghiệp Chuyên gia kinh tế và quản lý Người lãnh đạo nhóm (Team leader) Nhóm làm việc (Work group) Công ty máy tính Dell cho là sự thành công của họ là: Họ có thể bỏ qua những trung gian và bán trực tiếp đến khách hàng Họ chỉ bán máy tính cho những cá nhân mà không bán cho các công ty, doanh nghiệp Họ chỉ giao thương với những người trung gian mua bán máy ở một mức độ rất hạn chế chỉ nhằm để tăng doanh thu Họ không làm gì để thu hút khách hàng mua máy mà cứ để tiến trình đi theo sự xắp xếp Họ xây dựng tất cả những thành tố theo cách loại bỏ đi những tiến trình tốn nhiều thời gian Những tiến trình kinh doanh cần thiết trong việc hợp tác và thực hiện bằng cách sử dụng máy tính, những kỹ thuật thông tin, và dữ liệu vi tính hóa được gọi là: Thương mại điện tử (e-commerce) Sự tự động Thiết kế hệ thống thông tin Doanh nghiệp điện tử (e-business) Tiếp thị rộng (mass marketing) Một hệ thống sản xuất ra những sản phẩm cho những khách hàng bên trong hoặc bên ngoài thông qua những tiến trình kinh doanh thực hiện bởi những người tham gia với sự trợ giúp của thông tin và kỹ thuật được gọi là: Những hệ thống máy tính Hệ thống máy móc cơ khí Hệ thống kinh doanh Hệ thống làm việc Thương mại điện tử (e-commerce) Một hệ thống được gọi là hệ thống thông tin nếu nó: Có chức năng nhập, xử lý và xuất Sử dụng những kỹ thuật thông tin Là một tổng thể có chứa đựng những phần có liên quan với nhau làm việc cho một mục đích chung Là một hệ thống làm việc có sử dụng những kỹ thuật thông tin để giữ lại, lưu trữ, tìm hoặc hiển thị thông tin, và cũng theo cách này để cung cấp cho những hệ thống làm việc khác Là một nhóm những thành tố hoạt động một cách độc lập của hệ thống được định nghĩa là cái gì bên trong và cái gì bên ngoài của hệ thống đó. Môi trường Việc nhập vào Mục đích Việc xuất ra Ranh giới của hệ thống là lý do cho những điểm tồn tại và tham khảo của nó giúp cho sự thành công của việc đo lường. Mục đích Mục tiêu Môi trường Tính khách quan Thiết kế Một nhóm có quan hệ với nhau về những bước đi hoặc những hoạt động mà ở đó mọi người sử dụng những thông tin để tạo ra những giá trị cho người sử dụng và khách hàng của mình được gọi là: Khu vực chức năng Tiến trình phụ Tiến trình kinh doanh Giá trị gia tăng Môi trường Những bước hoàn toàn xác định là một phần của tiến trình được gọi là: Tiến trình Hệ thống phụ Hệ thống Tiến trình phụ Bước nhập Với máy tính Dell, sự khác nhau giữa những giá trị thành phần và giá trị của máy bộ được gọi là: Lợi thế cạnh tranh Ngăn giá cả Lợi nhuận Thương mại tăng nhanh Giá trị gia tăng Những hoạt động nào dưới đây không xuất hiện ở mọi lĩnh vực trong một tổ chức? Phân tích dữ liệu Cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên Sản xuất ra sản phẩm chế tạo Thúc đẩy nhân viên Kế hoạch làm việc được thực hiện Chuỗi tiến trình mà một công ty sử dụng tạo ra giá trị cho khách hàng của mình là: Chuỗi giá trị Giá cả Giá trị gia tăng Xúc tiến thương mại Hệ thống là những việc giao dịch, hợp tác và những hoạt động của hàng hóa giữa nhà cung cấp cho công ty và công ty. Kinh nghiệm khách hàng Chuỗi xích cung cấp Chuỗi giá trị Giá trị gia tăng Phát triển sản phẩm Những thế hệ kỹ thuật máy tính đầu tiên được sử dụng cho việc gì trước nhất? Phân tích dữ liệu Lưu giữ Hiển thị hoạt động a, b, và c b và c là một phần của doanh nghiệp điện tử (e-business) mà một khách hàng trực tiếp kinh qua. Thông điệp điện tử Chuỗi cung cấp Thư điện tử Chuỗi giá trị Thương mại điện tử Khi một doanh nghiệp sử dụng Internet như là một kênh đầu tiên để bán sản phẩm cho những doanh nghiệp khác, tiến trình đó đựơc gọi là: B2B B2C B2D B2E C2B Tiến trình sử dụng Internet để bán sản phẩm cho khách hàng được gọi là: Mại vụ trực tiếp (direct sales) Tiếp thị rộng (Mass marketing) Doanh nghiệp tới khách hàng (Business-to-consumer – B2C) Doanh nghiệp tới doanh nghiệp (Business-to-business – B2B) Doanh nghiệp điện tử (e-business) Đây là một ví dụ về một dịch vụ tài chính mà nó cung cấp những dịch vụ thông qua trang Web? Thị trường phố Wall điện tử (E-Wallstreet) Buy.com Thương mại điện tử (E-trade) eBay Ariba Tiến trình là hoạt động một hệ thống mới trong một tổ chức, công ty được gọi là: Phân tích Phát triển Hoạt động Thi hành Bảo quản Thiết bị thông tin không dây có khả năng hỗ trợ những mô hình làm việc mới được gọi là: VCR PDA CD CPU FAX có khả năng truyền dữ liệu giữa những thiết bị điện tử tại những vị trí khác nhau. Sự hội tụ (Convergence) Hệ thống mở (Open systems) Khả năng liên kết, ghép nối (Connectivity) Thương mại điện tử (E-commerce) Tiến trình số hóa (Digitizing) Khi những thành tố phần mềm và phần cứng cùng hoạt động với nhau tạo sự thuận tiện cùng với giá cả tương đối, tiến trình này được gọi là: Hệ thống mở (Open systems) Khả năng liên kết, ghép nối (Connectivity) Hoạt động đa năng (Interoperability) Hệ thống đóng (Closed systems) Thông tin (Communications) Người mua phần cứng và phần mềm xúc tiến những hoạt động hướng về tiêu chuẩn công nghiệp để đề xướng ra: Những hệ thống mở (Open systems) Hoạt động đa năng (Interoperability) Sự hội tụ (Convergence) Thông tin (Communications) Khả năng liên kết, ghép nối (Connectivity) Những loại dữ liệu phức tạp được sử dụng trong cùng một ứng dụng, tiến trình đó được gọi là: Xử lý văn bản (Text processing) GPS Giao diện (Interfacing) Đa phương tiện (Multimedia) Số hóa (Digitizing) Hệ thống đa phương tiện được sử dụng cho: Văn bản, hình ảnh, âm thanh Văn bản và hình ảnh Chỉ cho hình ảnh Hình ảnh và âm thanh Âm thanh và văn bản Lỗi Y2K tập trung vào: PCs Lỗi phần cứng (Hardware glitche) Năm 2000 (Year 2000) GPS Năm 2001 (Year 2001) Lỗi Y2K có liên quan đến: Với nhiều hệ thống máy tính chỉ sử dụng hai chữ số để xác định năm Những máy tính xử lý tháng trong một ngày Những máy tính xử lý ngày mà sử dụng 2 chữ số a, b, và c Không câu nào đúng Một trong những lý do mà lỗi Y2K cần đến phần lớn thời gian và nỗ lực là: Thiếu những phần mềm tương thích Chuỗi cung cấp không tích hợp Phần cứng không còn hợp thời Nhân sự không được huấn luyện Máy tính chạy chậm Những tiến bộ của hệ thống máy tính hiện tại được sản xuất là gì? Kích thước nhỏ hơn Tốc độ xử lý nhanh hơn Câu a và b Thay thế nhân viên Lợi nhuận hợp tác lớn hơn CHÖÔNG 2 HIEÅU BIEÁT VEÀ HEÄ THOÁNG THEO CAÙCH NHÌN CUÛA DOANH NGHIEÄP – UNDERSTADING SYSTEMS FROM A BUSINESS VIEWPOINT là một loạt các ý tưởng cho việc thiết lập quá trình suy nghĩ về một việc hay tình huống nào đó. Hệ thống (System). Hệ thống phụ (Subsystem). Mô hình (Model). Khung làm việc (Framework). Phương pháp (Method). Một điển hình hữ ích của tình huống hay việc gì đó cụ thể,là: Mô hình. Phương pháp. Khung làm việc. Hệ thống phụ. Hệ thống. Một nhấn mạnh các đặc trưng của tính chính xác và downplays (?) hay bỏ qua những đặc trưng khác: Khung làn việc (Framework). Hệ thống. Phương pháp. Mô hình. Hệ thống phụ. là thành phần của một hệ thống. Hệ thống cục bộ (System part). Hệ thống phụ. Mô hình. Phương pháp. Khung làm việc (Framework). Một hệ điều hành là một phần của: Hệ thống thông tin. Kỹ thuật. Hệ thống phụ. Mục tiêu của công ty. Môi trường kinh doanh. Mục tiêu chính của hệ điều hành (work system) là: Tạo ra lợi nhuận cho công ty. Phục vụ người sử dụng nội bộ. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng nội bộ. Tự động hóa các tiến trình càng nhiều càng tốt. Phạm vi của một khuôn khổ hệ điều hành là: Phần cứng và phần mềm. Thông tin được sử dụng bởi những người tham gia. Trong lĩnh vực mà hệ điều hành hoạt động. Phân phối các nguồn nhân lực và kỹ thuật. CHÖÔNG 3 TIEÁN TRÌNH KINH DOANH – BUSINESS PROCESSES liên quan đến việc phân tích những hoạt động hướng nội (inward-looking) khác nhau như tỷ lệ xuất, vững chắc, năng suất, chu kỳ thời gian, linh hoạt, và an toàn. Tiến trình hoạt động Tiến trình kiểu mẫu Hoạt động sản xuất Đổi mới kinh doanh Thiết kế lưu chuyển dữ liệu Những biểu tượng đại diện cho tiến trình, lưu chuyển dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, và những thực thể bên ngoài là những biểu tượng chỉ được sử dụng cho việc tạo ra: Biểu đồ lưu chuyển Biểu đồ hệ thống Biểu đồ lưu chuyển dữ liệu Tạo cấu trức tiếng anh Tất cả những từ trên Khi một hệ thống không thể điều khiển được những trường hợp khác nhau thì có nghĩa là nó chỉ ra rằng của hệ thống cấp bậc trong kiến trúc quá . Mức độ tích hợp, cao Mức độ tích hợp, thấp Tính phức tạp, thấp Tính phức tạp, cao Độ tín nhiệm, cao Khi những bước trong tiến trình quá lệ thuộc, nó chỉ ra rằng tính của hệ thống cấp bậc kiến trúc quá thấp. Tính phức tạp Mức độ tích hợp Mức độ cấu trúc Ngữ cảnh Mức độ tin cậy CHÖÔNG 5 NHÖÕNG LOAÏI HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN – TYPES OF INFORMATION SYSTEMS là hệ thống mạng thông tin tư nhân sử dụng cho loại giao diện được phổ biến hóa trên những trang Web nhưng chỉ chấp nhận với những nhân viên và khách hàng có đủ thẩm quyền. Extranet The www Hệ thống mạng nội bộ - Intranet Hệ thống mạng toàn cầu – Internet Groupware Hệ thống mạng thông tin tư nhân sử dụng loại giao diện trực tiếp đến khách hàng được gọi là: Extranet Hệ thống mạng nội bộ - Intranet www Hệ thống mạng toàn cầu – Internet Tốc độ xử lý của máy tính Hệ thống thông tin được thiết kế giúp dễ dàng chia sẽ kiến thức hơn là thông tin được gọi là: Hệ thống truyền tải thông tin Hệ thống mạng nội bộ - Intranets Hệ thống quản lý kiến thức Hệ thống hỗ trợ nhóm Extranet CHÖÔNG 7 NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ VEÀ CON NGÖÔØI VAØ ÑAÏO ÑÖÙC – HUMAN AND ETHICAL ISSUES Trong một công việc mang tính lành mạnh, mọi người không: Sử dụng những kỹ năng của mình Điều khiển công việc Tôn trọng tính quan trọng của công việc của mình Cảm thấy là công việc của họ gây ra quá nhiều trở ngại trong việc tham gia vào cuộc sống gia đình Cảm thấy rằng sự an toàn của họ sẽ có những rủi ro Ngày nay, năng lực của những người quản lý đã bị giảm vì sự phổ biến thông tin hiện nay quá nhanh và dễ dàng. Cấp cao (top) Cấp trên (upper) Cấp giữa (middle) Cấp dưới (lower) Giám sát (supervisory) CHÖÔNG 8 PHAÀN CÖÙNG MAÙY TÍNH - COMPUTER HARDWARE Napster.com đe dọa: Nhân quyền của các cá nhân. Quyền riêng tư,bí mật. Vi phạm bản quyền. Các quyền sở hữu trí tuệ. Câu c và d. Máy tính có thể lưu trữ hay xử lý các thông tin, được coi là chức năng của: Tốc độ. Dung lượng. Độ tin cậy (không bị lỗi hay sự cố) Thao tác. Chất lượng. của kỹ thuật công nghệ thông tin nhận dạng các hình thức xử lý,hỗ trợ thi hành và có khả năng về cấp bậc: Chức năng đa dạng (Functional capability) Dễ dàng sử dụng. Chi phí hợp lý (Cost – effectiveness). Giá cả phải chăng (Price - performance). Độ tin cậy. Mối liên hệ giữa giá cả của kỹ thuật công nghệ và tính khả thi biểu hiện bằng: Chức năng đa dạng. Dễ dàng sử dụng. Giá cả phải chăng. Chi phí hợp lý. Dung lượng. Những đặc trưng và tính năng của một kỹ thuật đặc thù không tương ứng với các khía cạnh của tình huống được biết đến như là: Khả năng hoạt động khác thường. Không có hiệu quả. Khả năng không tương ứng. Khả năng không tương thích. Sự điều biến. Mối liên hệ giữa chi phí và việc hoàn thành được bao nhiêu thể hiện bằng: Chi phí hợp lý. Dễ dàng sử dụng. Chức năng đa dạng. Giá cả phải chăng. Khả năng thay đổi tỷ lệ (Scalability) Những đặc trưng và tính năng của một kỹ thuật đặc thù tương ứng với các khía cạnh của tình huống được biết đến như là Chức năng đa dạng. Khả năng tương thích. Khả năng thao tác giữa các phần. Khả năng duy trì bảo vệ. Sự điều biến. Khả năng của phần cứng và phần mềm không đồng nhất hoạt động thuận tiện,giá cả phải chăng thì được gọi là: Chức năng đa dạng. Khả năng tương thích. Khả năng duy trì bảo vệ. Khả năng thao tác giữa các phần (Interoperability). Độ tin cậy. Câu nào dưới đây giúp cho người sử dụng hay các chuyên gia kỹ thuật có thể nắm vững cách thực hiện chương trình và nâng cấp để phù hợp với những thay đổi của tình huống: Khả năng duy trì bảo vệ. Khả năng thao tác giữa các phần. Khả năng tương thích. Chức năng đa dạng. Tính linh hoạt. Bit và byte là đơn vị đo lường của: Thời gian. Dữ liệu. Tỷ lệ chuyển đổi dữ liệu. Tốc độ đồng hồ bên trong và tần số truyền dẫn. Các phím. Bps (bit/giây) là đơn vị đo lường của: Tốc độ đồng hồ bên trong và tần số truyền dẫn. Tỷ lệ chuyển đổi dữ liệu. Dữ liệu. Thời gian. Các tín hiệu. MIPS (triệu lệnh mỗi giây) và FLOPS (đĩa mềm?) được đo lường bởi: Tốc độ của các lệnh thi hành. Thời gian. Tỷ lệ chuyển đổi dữ liệu. Tốc độ của đồng hồ bên trong. Tần số truyền dẫn. Hertz là đơn vị đo lường của: Dữ liệu. Tốc độ của các lệnh thi hành. Tốc độ đồng hồ bên trong và tần số truyền dẫn. Tỷ lệ chuyển đổi dữ liệu. Thời gian. Thiết bị thi hành các lệnh lưu trú trước đó thì được gọi là: Một chương trình. Một máy tính. Phần mềm. Phần cứng. Hertz. Các thiết bị vật lý (physical device) trong hệ thống máy vi tính là: Chương trình. Khả năng liên kết,ghép nối. Phần mềm. Phần cứng. Các thành phần hợp thành. Một hay nhiều mạch điện tử siêu nhỏ (silicon chip) giải mã và thực hiện chương trình trong máy vi tính phục vụ được xem là của máy vi tính: Thiết bị đầu vào. Thiết bị đầu ra. Bộ nhớ. Đơn vị xử lý trung tâm (CPU) Phần cứng. Các hướng dẫn dùng để thi hành một thao tác đặc biệt được gọi là: Một chương trình. Một máy vi tính. Các qui trình. Phần cứng. CPU. Thiết bị được dùng cho việc nhập dữ liệu và các lệnh chỉ dẫn trong máy vi tính: Lưu trữ. Dữ liệu đầu vào. Dữ liệu đầu ra. (Thiết bị) ngoại vi. Phần mềm. Những thiết bị giống như các tùy chọn tách rời từ máy vi tính được biết đến như là: Thiết bị lưu trữ. Thiết bị đầu vào. Thiết bị ngoại vi. Thiết bị đầu ra. Phần mềm. Thiết bị giữ chương trình và giữ liệu để xử lý trong tương lai được gọi là: Thiết bị lưu trữ (Storage devices) Thiết bị nhập (Input devices) Thiết bị xuất (Output devices) Thiết bị ngoại vi (Peripherals) CPU – Đơn vị xử lý trung tâm (Central Processing Unit) Thiết bị hiển thị dữ liệu cho người sử dụng được gọi là: Thiết bị lưu trữ (Storage devices) Thiết bị ngoại vi (Peripherals) Thiết bị nhập (Input devices) Thiết bị xuất (Output devices) Phần cứng (Hardware) Một máy tính là một thành phần bên trong của một máy khác gọi là: Máy tính xách tay (Notebook computer) Máy tính nhúng – gắn thêm vào (Embedded computer) Máy tính bên trong (Internal computer) Máy tính cầm tay (Handheld computer) Máy tính cá nhân (Personal computer) Máy tính đơn (Single-user) mà gắn liền với màn hình giao diện và người sử dụng có thể dễ dàng di chuyển: Máy tính xách tay (Notebook computer) Máy tính xách tay (Laptop computer) Trạm làm việc (Workstation) Máy tính cá nhân (Personal computer) Máy tính mạng (Networked computer) Bộ lưu trữ tạm thời cực nhanh để đưa ra những hướng dẫn và dữ liệu được gọi là: Bộ nhớ RAM (Random-Access Memory) Bộ nhớ ROM (Read-Only Memory) Bộ nhớ chính (Main memory) Bộ nhớ cache, bộ nhớ truy cập nhanh (Cache) CPU – Đơn vị xử lý trung tâm (Central Processing Unit) được tóm gọn trong một loại vi xử lý, số lượng bộ nhớ RAM và đĩa cứng. Máy tính (Computer) Phần cứng (Hardware) Năng lượng xử lý (Processing power) Phần mềm (Software) Không câu nào đúng Cơ cấu để chuyển tải dữ liệu đến và đi từ bộ vi xử lý được gọi là: Kênh nội bộ (Internal bus) Đơn vị điều khiển (Control Unit) ALU – Đơn vị số học (Arithmetic-logic Unit) CPU – Đơn vị xử lý trung tâm (Central Processing Unit) PC – Máy tính cá nhân (Personal Computer) Siêu máy tính hiện đang được sử dụng cho thêm vào tính năng ban đầu của chúng cho việc tính toán. Hoạt động trong không gian Xử lý các hoạt động giao dịch Hướng dẫn tên lửa đạn đạo Thao tác đặc biệt Ứng dụng trong quân đội Mặc dù máy tính cá nhân (PCs) có thể thực hiện được những phép tính với tốc độ bằng với những hệ thống máy tính lớn nhưng chúng không thể chấp nhận thâm nhập từ nhiều máy . Phức tạp Đồng thời Liên tiếp Lặp đi lặp lại Bên ngoài Những máy tính lớn có xu hướng máy cá nhân (PCs) cho những ứng dụng mạng, hệ thống. Đáng tin cậy hơn Ít tin cậy hơn Có cùng mức độ tin cậy như Rẻ hơn Ít tương thích hơn Cấu trúc mà trong đó thiết bị cuối (terminal) được kèm vào tới một máy tính trung tâm (central computer) mà có thể thực hiện những tính toán và điều khiển tất cả những thiết bị ngoại vi được gọi là: Hoạt động máy phân phối (Distributed computing) Hoạt động máy cá nhân (Personal computing) Hoạt động máy mạng (Network computing) Hoạt động máy tập trung (Centralized computing) Hoạt động máy phân bố (Decentralized computing) Cấu trúc mà ở đó nhiều máy tính mạng (multiple network computer) được nối kết với nhau tới một máy chủ (central server) mà có thể điều khiển được những hoạt động của máy khác và cung cấp việc nối kết tới những máy chủ khác được gọi là: Cấu trúc hoạt động máy mạng (Network computing) Cấu trúc hoạt động máy tập trung (Centralized computing) Cấu trúc hoạt động máy phân phối (Distributed computing) Cấu trúc hoạt động máy cá nhân (Personal computing) Cấu trúc hoạt động máy điểm cuối hỗn hợp (Multi-terminal computing) Cấu trúc mà ở đó nhiều máy tính mạng (multiple network computer) được nối kết để chia sẻ dữ liệu và hoạt động máy nguồn tại địa điểm cục bộ và từ xa được gọi là: Cấu trúc hoạt động máy mạng (Network computing) Cấu trúc hoạt động máy tập trung (Centralized computing) Cấu trúc hoạt động máy phân phối (Distributed computing) Cấu trúc hoạt động máy cá nhân (Personal computing) Cấu trúc hoạt động máy máy chủ (Mainframe computing) Cấu trúc mà ở đó những máy tính cá nhân (individual computer) chỉ được sử dụng cho công việc cá nhân và không được nối vào bất kỳ hệ thống mạng nào được gọi là: Cấu trúc hoạt động máy cá nhân (Personal computing) Cấu trúc hoạt động máy phân phối (Distributed computing) Cấu trúc hoạt động máy tập trung (Centralized computing) Cấu trúc hoạt động máy mạng (Network computing) Cấu trúc hoạt động máy máy chủ (Mainframe computing) Cấu trúc điện toán nào mà máy khách (client computer) được gọi là máy khách mỏng (thin client)? Hoạt động máy cá nhân (Personal computing) Hoạt động máy chủ (Mainframe computing) Hoạt động máy mạng (Mainframe computing) Hoạt động máy chủ-khách (Client-server computing) Hoạt động máy phân bố (Distributed computing) Số nhị phân nào đại diện cho số 11 dựa trên đơn vị nhị phân 1 và 0? 1111 1011 1001 1101 1010 Phương pháp mã hóa dữ liệu để nếu không được phép, người sử dụng sẽ không thể truy cập vào những dữ liệu đó được? Giải mã Mã hóa Chuyển thành mật mã Miêu tả Nén dữ liệu CISC (Máy tính có mệnh lệnh phức hợp – Complex Instruction Set Computer) và RISC (Máy tính dùng tập lệnh rút gọn – Reduced Instruction Set Computer) là những phương cách tiếp cận những chủng loại hướng dẫn những bộ phận xử lý cá nhân hoạt động nhằm làm . Hạn chế lỗi (Decrease errors) Tăng khả năng (Increase capacity) Giảm âm lượng (Decrease volume) Tăng tốc độ (Increase speed) Chia sẻ dữ liệu (Share data) Một thiết bị trong máy tính để lưu trữ và bổ sung thông tin trong khi máy tính đang hoạt động nhưng khi tắt máy thì những thông tin này vẫn được giữ nguyên. Thiết bị đó được gọi là: Bộ nhớ cache (Cache memory) Bộ nhớ nhanh (Flash memory) RAM – Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (Random Access Memory) ROM – Bộ nhớ chỉ đọc (Read Only Memory) Bộ lưu trữ thứ cấp (Secondary storage) Với băng từ, vì chúng phải được đọc theo tuần tự nên hạn chế sử dụng trong tiến trình xử lý. Tuy nhiên, nhờ vào tính đáng tin cậy của chúng, chúng vẫn thích hợp khi dùng cho . Trình bày, hiển thị (Display) Điều khiển (Control) Chính (Primary) Lưu trữ dự phòng (Backup) Tốc độ (Speed) Đĩa CD-R (Compact disk Read only memory) và CD-RW (Compact disk Rewriteable) thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trong thời gian dài đối với những . Dữ liệu hình ảnh (Image data) Dữ liệu văn bản (Text data) Dữ liệu âm thanh (Audio data) Dữ liệu số (Numeric data) Không từ nào đúng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm về it.doc