Đề tài Nghiên cứu tác dụng điều trị hội chứng rồi loạn Lipid máu của chế phẩm Mecook

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ. 1

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU. 3

1.1. Hội chứng rối loạn lipid máu. 3

1.1.1. Đại cương về lipid máu. 3

1.1.2. Phân loại hội chứng rối loạn lipid máu. 6

1.1.3. Hội chứng rối loạn lipid máu và bệnh vữa xơ động mạch. 7

1.1.4. Điều trị hội chứng rối loạn lipid máu. 9

1.2. Hội chứng rối loạn lipid máu theo quan niệm của y học cổ truyền. 10

1.2.1. Đặc điểm của chứng đàm. 10

1.2.2. Sự tương đồng giữa chứng đàm và hội chứng rối loạn lipid máu. 12

1.2.3. Phương pháp trị đàm. 13

1.3. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng của thuốc y học cổ truyền điều trị hội chứng rối loạn lipid máu .

1.3.1. Nghiên cứu độc vị. 15

1.3.2. Nghiên cứu bài thuốc. 17

1.4. Thuốc Mecook. 18

CHƯƠNG II. CHẤT LIỆU - NGUYÊN VẬT LIỆU, ĐỐI TƯỢNG

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

2.1. Chất liệu nghiên cứu. 20

2.2. Đối tượng nghiên cứu. 20

2.2.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân. 21

2.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ. 21

2.3. Phương pháp nghiên cứu. 21

2.4. Chỉ tiêu theo dõi. 23

2.4.1. Về lâm sàng. 23

2.4.2. Về cận lâm sàng. 24

2.5. Phương pháp đánh giá kết quả. 25

2.5.1. Về lâm sàng. 25

2.5.2. Về cận lâm sàng. 25

2.6. Phương pháp xử lý số liệu. 26

CHƯƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. 28

3.1. Đặc điểm của bệnh nhân nghiên cứu. 28

3.1.1. Đặc điểm chung. 28

3.1.2. Đặc điểm về tuổi và giới. 29

3.1.3. Đặc điểm về nghề nghiệp của bệnh nhân ở 2 nhóm. 30

3.1.4. Đặc điểm về chỉ số khối lượng cơ thể (BMI). 31

3.1.5. Đặc điểm về chỉ số huyết áp của bệnh nhân nghiên cứu. 33

3.1.6. Đặc điểm về hội chứng tăng lipid máu . 34

3.2. Kết quả điều trị trên các triệu chứng lâm sàng. 35

3.2.1. Kết quả các biến đổi về chỉ số nhân trắc. 35

3.2.2. Kết quả thay đổi huyết áp trước và sau điều trị. 36

3.2.3. Thay đổi triệu chứng cơ năng sau quá trình điều trị. 40

3.2.4. Thay đổi các triệu chứng lâm sàng khác theo y học cổ truyền. 43

3.3. Kết quả điều trị trên các chỉ tiêu cận lâm sàng. 46

3.3.1. Sự thay đổi một số thành phần lipid máu sau 30 ngày điều trị. 46

3.3.2. Sự thay đổi cholesterol máu giữa 2 nhóm. 47

3.3.3. Sự thay đổi triglycerid máu giữa 2 nhóm. 48

3.3.4. Sự thay đổi LDL – C giữa 2 nhóm. 49

3.3.5. Sự thay đổi HDL – C giữa 2 nhóm. 50

3.3.6. Sự thay đổi tỷ số CT/ HDL – C giữa 2 nhóm. 51

3.3.7. Sự thay đổi cụ thể từng thành phần lipid máu. 52

3.3.8. Hiệu quả điều trị của Mecook lên các thành phần lipid máu

ở hai giới nam và nữ.

3.4. Hiệu quả điều trị theo các tiêu chuẩn đánh giá. 58

3.5. Kết quả điều trị trên các chỉ tiêu cận lâm sàng khác. 61

3.6. Những biểu hiện bất thường trong quá trình điều trị. 62

CHƯƠNG IV. BÀN LUẬN. 63

4.1. Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu. 63

4.1.1. Giới tính và tuổi. 63

4.1.2. Nghề nghiệp. 64

4.1.3. Yếu tố nguy cơ. 65

4.1.4. Chứng rối loạn lipid máu. 67

4.2. Hiệu quả điều trị của thuốc Mecook trên các triệu chứng lâm sàng. 68

4.2.1. Triệu chứng cơ năng. 68

4.2.2. Triệu chứng thực thể. 72

4.3. Hiệu quả điều trị của thuốc Mecook trên các triệu chứng cận lâm

sàng.

75

4.3.1. Lên các thành phần lipid máu. 75

4.3.2. Các xét nghiệm khác. 77

4.4. Phân tích đánh giá chung về viên Mecook. 77

4.5. Tác dụng không mong muốn của thuốc. 79

KẾT LUẬN. 80

KIẾN NGHỊ. 80

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU

 

doc12 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2076 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu tác dụng điều trị hội chứng rồi loạn Lipid máu của chế phẩm Mecook, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docCHUONG1_TONGQUAN.DOC
 • doc~$PP.DOC
 • docBIA.DOC
 • docBINH LUAN.DOC
 • docBL.DOC
 • docCam on.DOC
 • docChu viet tat.DOC
 • docCHUONG2.DOC
 • docDATVANDE.DOC
 • docDS benh nhan.DOC
 • docDVD.DOC
 • docKETLUAN.DOC
 • docKL.DOC
 • docML.DOC
 • docPhieu NC.doc
 • docPhieu_NGHIENCUU.doc
 • docPhu luc.DOC
 • docPP.DOC
 • docTAILIEU_THAMKHAO.DOC
 • docTK.DOC
 • docTQ.DOC
Tài liệu liên quan