Đề tài Nghiên cứu tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm tại xã Đa Mai - TP Bắc Giang

MỤC LỤC

Lời cảm ơn 1

Mở Đầu 1

1. Đặt vấn đề 1

2. Mục đích điều tra cơ bản và phục vụ sản xuất 2

phần I.điều tra cơ bản 3

I. Điều kiện tự nhiên 3

1. Vị trí địa lý 3

2. Địa hình, đất đai 3

2.1 Địa hình 3

2.2 Đất đai 4

3. Giao thông thủy lợi 4

3.1 Giao thông 4

3.2 Thủy lợi 5

4. Thời tiết, khí hậu 5

II. Điều kiện kinh tế xã hội 6

1. Dân số, nguồn lao động 6

1.1 Dân số, dân cư, lao động 6

1.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật của xã Đa Mai 7

III. Tình hình sản xuất nông nghiệp của xã Đa Mai 8

1. Tình hình sản xuất của ngành trồng trọt 8

2. Tình hình chăn nuôi của xã Đa Mai 9

2.1 Cơ cấu đàn gia súc, gia cầm 9

2.1.1 Chăn nuôi đại gia súc: Trâu, bò, ngựa 10

2.1.2 Chăn nuôi lợn 10

2.1.2 Chăn nuôi gia cầm 11

2.2 Tình hình thức ăn 13

2.3 Công tác chọn giống 15

2.4 Chuồng trại 16

3. Tình hình thú y 173.1 Công tác phòng bệnh 17

3.1.1 Phòng bệnh bằng vaccine 17

3.1.2 Vệ sinh phòng bệnh 19

3.2 Công tác điều trị bệnh 19

3.2.1 Những bệnh thường xảy ra ở cơ sở 19

3.2.2 Công tác điều trị và kết quả điều trị ở cơ sở 20

II. Những thuận lợi và khó khăn 22

1. Những thuận lợi 22

2. Khó khăn 22

Phần II: Phục vụ sản xuất 24

I. Nội dung và kết quả phục vụ sản xuất 24

1. Công tác chăn nuôi 24

1.1. Công tác giống 24

1.2. Thức ăn 25

1.3 Thụ tinh nhân tạo 29

1.4 Biện pháp kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng 29

2. Công tác thú y 30

2.1 Công tác phòng bệnh 30

2.1.1 Tham gia vệ sinh chuồng trại, cơ sở chăn nuôi 31

2.1.2 Các loại vaccine, liều lượng, cách bảo quản 32

2.1.3. Kết quả tiêm phòng trong thời gian thực tập. 33

2.2. Kết quả điều trị bệnh 34

III. Kết luận - tồn tai - đề nghị 43

1. Kết luận. 43

2. Tồn tại. 44

3. Đề nghị. 44

 

 

doc49 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1972 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm tại xã Đa Mai - TP Bắc Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm tại xã Đa Mai - TP Bắc Giang.doc
Tài liệu liên quan