Đề tài Nghiên cứu tình hình chăn nuôi tại Công Ty Cổ Phần Giống Chăn nuôi Bắc Giang

Lời nói đầu

Sau một thời gian thực tập tại trường tôi đã được trang bị những kiến thức khoa học kỹ thuật thuộc ngành chăn nuôi thú y. Để hoàn thành chương trình đào tạo trong nhà trơnừg, thực hiện phương châm "học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn", thực tập là giai đoạn cuối cùng của quá trình đào tạo. Giia đoạn thực tập chiếm một vị trí hết sức quan trọng đối với mỗi học sinh, sinh viên trước khi ra trường. Đây là khoảng thời gian để học sinh, sinh viên củng cố và hệ thống hóa toàn bộ kiến thức đã học đồng thời giúp cho học sinh sinh viên làm quen với thực tiễn sản xuất, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn, nắm được phương pháp tổ chức và tiền hành công việc nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất. Tạo cho mình các tác phong làm việc đúng đắn, sáng tạo để khi ra trường trở thành một người cán bộ khoa học kỹ thuật có chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Được sự phân công của ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi - Thú y, thầy giáo hướng dẫn và sự tiếp nhận của cơ sở tôi đã tiến hành làm bản báo cáo tốt nghiệp này:

Kế cấu báo cáo gồm 2 phần:

Phần thứ nhất: Điều tra cơ bản

Phần thứ hai: Chuyên đề nghiên cứu khoa học

Qua thời gian thực tập từ ngày 06 tháng 05 năm 2008 đến ngày 05 tháng 07 năm 2008, được sự quan tâm của thầy giáo hướng dẫn: Th.S Nguyễn Đức Dương và các thầy cô giáo trong khoa Chăn nuôi thú y, tập thể cán bộ nhân viên và Ban lãnh đạo trạm truyền giống gia súc Lục Ngạn cùng với sự lỗ lực của bản thân, tôi đã hoàn thành bản báo cáo tốt nghiệp của mình.

Do thời giam học tập và trình độ chuyên môn còn hạn chế, do bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu mặc dù có rất nhiều cố gắng nhưng tôi chắc chắn rằng bản báo cáo này không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót cả về phương pháp và kết quả nghiên cứu. Vậy tôi kính mong nhận được sự đóng góp quý báu của các thầy cô, các bạn đồng nghiệp để báo cáo này hoàn chỉnh hơn.

Bắc Giang, ngày 02 tháng 07 năm 2008

Sinh viên

 

 

Nguyễn Trung Kiên

 

doc22 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1517 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu tình hình chăn nuôi tại Công Ty Cổ Phần Giống Chăn nuôi Bắc Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu tình hình chăn nuôi tại Công Ty Cổ Phần Giống Chăn nuôi Bắc Giang.doc
Tài liệu liên quan