Đề tài Nghiên cứu Tổng hợp vật liệu Ti-SBA-15 từ thủy tinh lỏng Việt Nam và tính chất xúc tác trong phản ứng oxi hóa anpha-pinen

Qui trình tổng hợp: Chất hoạt động bề mặt đươc hoà tan với nước cất và khuấy ở 40oC đến khi tan hoàn toàn tạo dung dịch trong suốt. Thuỷ tinh lỏng và TBOT đươc đưa vào hỗn hợp trên ở nhiệt độ phòng và khuấy thêm ít nhất 2 h nữa. Thêm axit H2SO4 và khuấy mạnh. Kết tủa trắng tạo thànhtiếp tục đươckhuấy ở nhiệt độ phòng trong khoảng 12 h và đươclàmgià ở80oCtrong vòng 24 h. Sau đó hỗn hợp đươclọc lấy pha rắn, rửa bằng nước cất, sấy khô ở 80oC, nung ở 550oCtrong 6 giờ. Các mẫu vật liệu Ti-SBA-15 đươctổng hợp với sự thay đổi tỉ lệ Si/Ti đươcđ ara ở bảng 1. Các mẫu Ti-MCM-41, Ti-HMS (để so sánh) đươctổng hợp theo phươngpháp ở tàil iệu [2]

 

pdf6 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2155 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu Tổng hợp vật liệu Ti-SBA-15 từ thủy tinh lỏng Việt Nam và tính chất xúc tác trong phản ứng oxi hóa anpha-pinen, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu Tổng hợp vật liệu Ti-SBA-15 từ thủy tinh lỏng Việt Nam và tính chất xúc tác trong phản ứng oxi hóa -pinen.pdf
Tài liệu liên quan