Đề tài Ngoại thương Trung Quốc trước thời kỳ cải cách mở cửa

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Phần I. Lý luận chung 2

Khái niệm, đối tượng, nội dung, chức năng, phương pháp nghiên cứu kinh tế ngoại thương. 2

1. Khái niệm 2

2. Đối tượng nghiên cứu 2

3. Chức năng của ngoại thương. 3

4. Phương pháp nghiên cứu. 3

II. Ngoại thương Trung Quốc trước thời kỳ cải cách mở cửa 4

Phần II. Nội dung 6

I. Ngoại thương Trung Quốc trong thời kỳ cải cách mở cửa 6

Kết luận 21

Các tài liệu tham khảo 22

 

doc23 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1591 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Ngoại thương Trung Quốc trước thời kỳ cải cách mở cửa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNgoại thương Trung Quốc trước thời kỳ cải cách mở cửa.doc
Tài liệu liên quan