Đề tài Nông nghiệp phát triển và sự đa dạng tài nguyên di truyền của cây trồng và vật nuôi

Nông dân cần được tham gia các chương trình bảo tồn giống nào? Trong đó nông dân có nhiều khả năng để duy trì giống bản địa?

Nông dân có nhiều khả năng để duy trì giống bản địa hay không? Một loạt các quy định và các kỹ thuật được ưu đãi có thể sử dụng nhằm liên quan các sở thích và chi phí cơ hội của sản xuất hộ gia đình. Tiền đề của những nghiên cứu này là tiếp tục bảo tồn đa dạng tài nguyên di truyền trong trang trại làm cho hầu hết những địa điểm mang ý nghĩa kinh tế mà cả xã hội và những người nông dân đang duy trì có lợi ích lớn nhất. Trong mục tiêu đối với hộ gia đình, Mendelsohn (2003) tranh luận rằng việc bảo tồn đầu tiên phải làm cho các trường hợp tại sao xã hội nên sẵn sàng trả để bảo vệ tài nguyên AnGR thua lỗ và sau đó phải thiết kế các chương trình bảo tồn có hiệu quả sẽ bảo vệ tài sản xã hội.

Khoa học nói chung kết luận rằng đặc điểm hộ gia đình đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định sự khác biệt trong việc ưu tiên giống. Thông tin bổ sung này có thể được sử dụng trong việc thiết kế chương trình bảo tồn hiệu quả chi phí. Chi phí ít nhất của một chương trình bảo tồn có thể được thể hiện như chi phí cần thiết để nâng cao lợi thế so sánh giống như giống cạnh tranh, động vật hoặc các hoạt động nông nghiệp giảm, và một đầu tư tương đối nhỏ có thể đủ để duy trì lợi thế của chúng, đặc biệt là trong hệ thống canh tác. Cách tiếp cận này gần đây đã được áp dụng để ước tính chi phí bảo tồn lợn Creole ở Mexico (Drucker và Anderson 2004; Pattison báo chí) và bò Boran ở Ethiopia (Zander 2006).

Scarpa (2003) cho thấy rằng đối với Creole lợn tại Mexico, độ tuổi của người trả lời, năm học, chất lượng học vấn của hộ gia đình và số lượng thành viên kinh tế trong hộ gia đình đang hoạt động là các yếu tố quan trọng trong việc giải thích các đặc điểm giống. Trẻ hơn, ít học và thu nhập thấp của hộ gia đình ảnh hưởng tương đối đến các thuộc tính của heo con bản địa. Những phát hiện của Pattison et al. (Trên báo chí) tiếp tục chứng thực các kết quả này.

Đối với cụ thể về năm học, Scarpa. (2003b) thấy rằng nó có sự tương tác đáng kể đến việc mua thức ăn. Điều này cho thấy giáo dục nhiều người hơn là ít miễn cưỡng để mua lợn con cai sữa, cần phải mua thức ăn (một thuộc tính liên quan chặt chẽ hơn với exotics và vượt qua của họ) trong quá trình nuôi.

 

 

doc15 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Lượt xem: 1587 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nông nghiệp phát triển và sự đa dạng tài nguyên di truyền của cây trồng và vật nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
yêu cầu các ứng dụng của các phương pháp khác từ các cây trồng không có hệ phả. 1.3 Tác động đến năng suất cây trồng Ban đầu cố gắng của các nhà kinh tế đa dạng di truyền liên kết đến năng suất cây trồng đã được thực hiện trong một khuôn khổ một phần năng suất với chức năng sản xuất đúng nghĩa hay hệ thống chương trình đồng thời với cổ phần chi phí (Smale et al. 1998; Widawsky và Rozelle năm 1998; Meng et al). 2003. Những nghiên cứu này đã thử nghiệm mối quan hệ đa dạng sinh học cây trồng cho năng suất, sản lượng biến đổi và hiệu quả kinh tế, đặc biệt trong hệ thống canh tác chủ yếu các giống hiện đại. Cho đến nay, các bài kiểm tra giả thuyết đã được kết luận. Dữ liệu được sử dụng trong các phân tích này phần lớn đo tại các thị trấn, tỉnh, cấp khu vực, đại diện cho hệ thống canh tác với các giống hiện đại. Ngoài ra, chỉ số đa dạng nhất được xây dựng từ dữ liệu phả hệ. Chỉ số đo lường tốc độ thay đổi nhiều theo không gian và các chỉ số đa dạng cũng làm việc. Meng et al. (2003) kết hợp các kỹ thuật sinh trắc học với các dữ liệu hình thái học để xây dựng chỉ số đa dạng không gian. Heisey et al. (1997) đã chứng minh rằng mức độ cao hơn của sự đa dạng di truyền tiềm ẩn trong các giống lúa mì hiện đại đã có thể tạo ra chi phí tổn thất về sản lượng trong một số năm trong Punjab của Pakistan. Trong những năm khác, sự pha trộn của các giống và phân bố không gian của họ trong khu vực tạo ra sản lượng thấp hơn cả tổng thể và đa dạng ít hơn là khả thi. Một khuôn khổ hoàn chỉnh hơn của việc ra quyết định theo rủi ro là cần thiết để thử nghiệm giả thuyết, với nhiều kết quả đầu ra và đầu vào khác biệt di truyền, ước tính có cấu trúc hợp dữ liệu cho phép, có lẽ bao gồm cả những giây phút cao hơn. Để khái quát và xác nhận kết quả thực nghiệm, một mặt rộng hơn của nghiên cứu là trường hợp thực hiện trong xu hướng thương mại, cũng như hỗn hợp hoặc sinh hoạt phí và các hệ thống định hướng là cần thiết. Vai trò của tính đa dạng di truyền cây trồng trong sản xuất tiêu thụ giảm nhẹ và dễ bị tổn thương trong các môi trường cận biên vẫn chưa được khám phá. Đóng góp của các cây trồng đa dạng di truyền cho các dịch vụ hệ sinh thái và khả năng phục hồi vẫn chưa được điều tra bằng thực nghiệm. 1.4 Lợi ích và chi phí bảo tồn chuyển vị là gì? Để ước tính các lợi ích dự kiến sẽ sử dụng một ngân hàng gen nhập bổ sung trong chăn nuôi cây trồng, nghiên cứu đã sử dụng lập trình toán học, mô phỏng Monte Carlo tối đa trong tìm kiếm một lý thuyết khuôn khổ, kết hợp với dự toán cân bằng một phần ảnh hưởng năng suất của các vật liệu nhân giống trong các lĩnh vực của nông dân (Gollin et al. 2000; Zohrabian et al). 2003. Chi phí bảo tồn bổ sung đã được ước tính bằng cách áp dụng các lý thuyết kinh tế của công ty và quyết định đầu tư vốn (Koo et al). 2004. Dựa trên những phương pháp này, các công cụ có thể được phát triển và trực tiếp áp dụng với bảng tính để phân tích dữ liệu chi phí ngân hàng gen. Khác hơn là tài liệu này, các cuộc điều tra mẫu đã được thực hiện để đánh giá mức độ sử dụng ngân hàng gen của giống cây trồng của các nhà khoa học khác và nông dân. (ví dụ như Rejesus et al). Năm 1996. Các chi phí của bảo tồn bổ sung trong ngân hàng gen là tương đối dễ dàng để chia loại so với lợi ích mong đợi từ bảo tồn bổ sung. Zohrabian et al. (2003) thấy rằng các dự kiến sẽ được hưởng lợi từ việc khám phá thêm một ngân hàng gen cải thiện trong chăn nuôi các giống đậu tương chịu các chi phí hợp lý hơn để mua và bảo tồn nó. Ngoài ra, một nghiên cứu gần đây của một ngân hàng gen quốc gia lớn cho thấy mức giá cao hơn của việc sử dụng trực tiếp trong nhân giống cây trồng so với đề nghị trước đó. Một số hạn chế được rõ ràng trong tài liệu này. Trước tiên, ước tính chi phí và lợi ích từ các nghiên cứu như vậy trong một ngân hàng gen lớn ở một số quốc gia và trên thế giới không thể tổng quát cho tất cả các ngân hàng gen. Thứ hai, trong phạm vi lợi ích ước tính là vô cùng nhạy cảm với những giả định liên quan đến tỷ lệ chiết khấu. 1.5 Những yếu tố dự đoán biến động trong đa dạng sinh học cây trồng tại các trang trại khi các nền kinh tế thay đổi? Trong đó nông dân có nhiều khả năng để duy trì nó hay không? Phương pháp tiếp cận chuyên đề lần đầu tiên đã cố gắng để trả lời những câu hỏi (Brush et al 1992.; Meng 1997) được xây dựng trên nền văn học về việc thông qua các sáng kiến nông nghiệp trong việc phát triển nền kinh tế (Feder et al 1985; Feder và Umali 1993). Sau đó, Van Dusen (2000) phát triển một mô hình nông dân khi ra quyết định đa dạng cây trồng trên nông trại trong lý thuyết khuôn khổ của hộ gia đình nông nghiệp. Một số đặc điểm hoặc phương pháp tiếp cận dựa trên thuộc tính đã được nâng cao (Edmeades et al. 2006; Wale and Mburu 2006). Phụ thuộc vào các biến chỉ số đa dạng được xây dựng trên sự lựa chọn tối ưu, như quan sát thấy ở các trang trại. Đa dạng sinh học cây trồng nói chung được coi là một kết quả, hoặc lựa chọn gián tiếp, quyết định đến nông dân chứ không phải là một sự lựa chọn có chủ ý. Trong những nghiên cứu này, việc bảo tồn nông nghiệp được định nghĩa là sự lựa chọn của nông dân tiếp tục canh tác đa dạng cây trồng biến đổi gen, trong các hệ thống nông nghiệp nơi mà các cây trồng đã biến đổi thông qua quá trình chọn lọc tự nhiên và con người (Bellon et al. 1997). Những tiền đề của thực nghiệm nghiên cứu gần đây là tỷ lệ lợi ích và chi phí cao nhất cho trang trại bảo tồn đa dạng sinh học cây trồng sẽ xảy ra cho cả xã hội và những người nông dân đang duy trì lợi ích. Theo khái niệm này, các tỷ lệ lợi ích chi phí cao nhất cho các trang trại bảo tồn tài nguyên di truyền của cây trồng sẽ xảy ra nơi những lợi ích tư nhân hoặc nông dân kiếm được từ tiện ích quản lý chúng cũng như công chúng liên kết với giá trị đa dạng sinh học của họ là cao. Trong các khu vực này, vì nông dân đã mang những chi phí của việc duy trì sự đa dạng và ưu đãi để làm như vậy, các chi phí của các can thiệp công cộng để hỗ trợ họ sẽ được ít nhất. Phát triển kinh tế xảy ra, một điều kiện cần thiết cho kết quả này là nhu cầu người tiêu dùng sản phẩm phát sinh từ nhu cầu đa dạng sinh học cây trồng, do đó chi phí của việc duy trì nó được trả tiền thông qua các kênh thị trường. Trong các địa điểm mà cả hai giá trị đa dạng sinh học và giá trị riêng của cây trồng được biết là có tương đối thấp, không có cần phải đầu tư vào bất kỳ hình thức bảo tồn. Trường hợp cây trồng đa dạng sinh học là rất tốt nhưng nông dân lấy được ít giá trị tư nhân từ nó, bảo tồn tại chỗ là chiến lược tốt nhất. Trường hợp tính đa dạng sinh học cây trồng ít nhưng nông dân chăm sóc rất nhiều về nó, không cần thiết phải đầu tư công ở tất cả các từ không có giá trị được liên kết với bảo tồn. Cho đến nay, một mục tiêu chính của nghiên cứu trường hợp về trang trại đã được bảo tồn để đặc trưng cho các trang web ứng cử viên cho vào nông nghiệp bảo tồn, và trong các địa điểm này, nông dân với xác suất cao của việc duy trì nó trong thời gian thay đổi kinh tế (Meng 1997; Van Dusen 2000, Birol 2004 ; Gauchan 2004). Các nhà nghiên cứu đã tìm kiếm để xác định các yếu tố tăng, giảm khả năng nông dân sẽ tiếp tục quản lý đa dạng sinh học cây trồng, phát triển các cấu thống kê của những người nhiều khả năng để duy trì nó. Những hồ sơ này có thể được sử dụng để thiết kế chương trình mục tiêu tại các trung tâm đa dạng sinh học của cây trồng. Hai trong số những yếu tố quyết định quan trọng của các cấp đa dạng sinh học cây trồng tại các trang trại đang có vị trí địa lý và tính không đồng nhất về môi trường, theo đề nghị của các lý thuyết về di truyền học dân số và địa sinh học đảo. Hơn nữa, ở hầu hết các nghiên cứu thực hiện ở các nước thu nhập thấp, sản xuất nông nghiệp được thực hiện với việc sử dụng hạn chế đầu vào, công nghệ trang trại phần lớn là những lao động gia đình, và trong một số trường hợp lực kéo động vật, kết hợp với đất và chất lượng đất. Sự chỉ đạo của các mối quan hệ chất lượng đất (xói mòn đất và khả năng sinh sản, độ ẩm nội dung) phụ thuộc vào ngữ cảnh. Một yếu tố quyết định chung là tương đối cô lập từ cơ sở hạ tầng thị trường vật lý, sẽ tạo ra những nông dân phải dựa vào sản xuất riêng của họ để đáp ứng nhu cầu thực phẩm và thức ăn của gia đình họ. Tuy nhiên, mối quan hệ phát triển thị trường và thương mại hóa để cắt giảm đa dạng sinh học tại các trang trại xuất hiện phức tạp hơn trong những nghiên cứu này khi tính năng thị trường cụ thể, khác với cách ly tuyệt đối từ cơ sở hạ tầng vật lý hoặc mật độ đường đang thảnh thơi . Ví dụ, sự tham gia thị trường như người bán tăng cường phạm vi của giống chuối đặc hữu trồng ở Uganda, trong khi tham gia như là người mua có tác dụng ngược lại (Edmeades et al. 2006) . Trên các sườn đồi của Ethiopia, các loại hình thị trường chẳng hạn như từ nhà đến đường, từ trang trại đến cửa hàng gần nhất hay đại lý đầu vào, hoặc từ làng ra thị trường huyện, dường như ảnh hưởng bởi sự phong phú của các giống theo những cách khác nhau (Benin et al. 2004; Gebremedhin et al. 2006). Đặc điểm hệ thống giống cây trồng là yếu tố quyết định quan trọng của đa dạng sinh học tại trang trại, các cấp cộng đồng ở miền nam Ấn Độ Vì lý do rõ ràng, yếu tố quyết định này đã được phân tích đầy đủ hơn trong văn học và nhân chủng học thực vật hơn trong các tài liệu kinh tế ứng dụng (Brush 2002).Nhiều người trong số những trường hợp nghiên cứu phát hiện cho rằng yếu tố có thể gắn liền với phát triển kinh tế trong ngắn hạn, làm giảm nội vụ và trong đa dạng cây trồng liên cụ thể trên các trang trại, đã quan sát thấy ở cập độ trang trại hoặc ở các cấp cao hơn của tập hợp, chẳng hạn như làng , huyện hoặc khu vực. Mặc khác những hội gia đình hiện đang duy trì đa dạng sinh học cây trồng nói chung là lớn tuổi ,bất kể hoàn cảnh thực tế. Một phần của tổng mức đầu tư công phải được thực hiện để khuyến khích nông dân duy trì các kiến thức địa phương trong cây trồng và một số mẫu giống cây trồng. Rõ ràng là đa dạng hóa dưới mọi hình thức nghiên cứu thường được gắn với sản xuất tương đối nhiều lao động. Phi nông nghiệp chuyển tiền mặt và thu nhập góp phần duy trì trong nội bộ và liên cây trồng đa dạng trong nhiều trường hợp, nhưng trường hợp Mexico (Van Dusen 2006) cho thấy tác động tiêu cực của di cư dài hạn quốc tế. Các trường hợp nghiên cứu Peru (mùa đông et al 2005). Minh họa làm thế nào sự hấp thu nhanh chóng của một hoạt động nhiều hơn khen thưởng nhiều lao động, - chăn nuôi bò sữa có thể dẫn đến sự suy giảm tính đa dạng nội vụ. Cuối cùng nhưng không kém, hồ sơ thống kê của các hộ gia đình có nhiều khả năng để duy trì đa dạng sinh học cây trồng cho rằng chương trình bảo tồn có thể được thiết kế để giải quyết các mục tiêu công bằng xã hội. Mặc dù phần lớn nông dân trên các sườn đồi của Nepal và Ethiopia có thể được xếp hạng là người nghèo theo tiêu chuẩn toàn cầu, mục tiêu của hộ gia đình tương đối nhiều khả năng để duy trì giống bản địa có giá trị ở những địa điểm không có nghĩa là tương đương với mục tiêu của người nghèo (Gauchan 2004; Benin et al. 2004 ). Trong Hungary (Birol 2004), mục tiêu các hộ gia đình có nhiều khả năng để duy trì đa dạng sinh học nông nghiệp ít nhất là chi phí tương đương với mục tiêu người nghèo, hoặc tương đối khó khăn là tương đối phổ biến. Tuy nhiên, phân tích ở cấp độ hộ gia đình không cung cấp đủ thông tin về đa dạng sinh học. Hơn nữa, sự thay đổi qua các cộng đồng có thể quan trọng cho thiết kế chương trình hơn so với biến đổi trong bất kỳ cộng đồng duy nhất. Một khuôn khổ khái niệm kinh tế sẽ cần phải được phát triển để phân tích liên quan dựa trên mô hình hộ gia đình với quy mô tập hơn lớn hơn. 1.6. Giá trị của tài nguyên di truyền cây trông cho nông dân là gì? Nông dân lựa chọn ưu tiên cho các giống cây trồng và các thuộc tính của chúng cho công nghệ sản xuất, chi tiền mặt và khó khăn khác. Họ cung cấp một phương tiện của các địa điểm xếp hạng, nông dân hoặc các tập hợp các giống theo giá trị riêng của họ, trong điều khoản sử dụng trực tiếp hiện hành .Xác định phương pháp ưu đãi đã được sử dụng, với mức độ khác nhau của sự tinh tế. Matrix xếp hạng, điểm tiện ích và cách tiếp cận khác đã được sử dụng trong nhóm tập trung và các cuộc phỏng vấn hộ gia đình (Gauchan et al 2005b;. Bela et al. 2005; Lipper et al. 2005). phương pháp kinh tế lượng đã được áp dụng cho các dữ liệu từ các thí nghiệm lựa chọn thực hiện với các cuộc điều tra mẫu để ước tính giá trị nông dân chỉ định cho các thành phần của đa dạng sinh học nông nghiệp, bao gồm cả sự phong phú của các giống cây trồng, trồng giống bản địa, sử dụng các phương pháp hữu cơ và cây trồng vật nuôi và sản xuất tích hợp (Birol et al 2004).. chúng tôi đã học được gì từ những nghiên cứu này? . Qua một loạt các loại cây trồng, mức thu nhập quốc gia và môi trường sinh thái nông nghiệp, nghiên cứu trường hợp hỗ trợ quan điểm cho rằng người nông dân giá trị kích thước khác nhau của đa dạng sinh học cây trồng (Smale 2005). Nông dân ở miền nam Italy tận hưởng một khoản hiến tặng lịch sử của sự đa dạng lúa mì địa phương, sản xuất lúa mì cứng trong một môi trường đầy thách thức đối với kiểm soát, khớp nối cao và phân biệt các thị trường. Lúa mì cứng đa dạng và đa dạng hóa cây trồngxuất hiện để đóng góp tích cực đến năng suất cây trồng và các khoản thu nông dân ở miền nam Italy (Di Falco 2003). Mặc dù việc sử dụng các nghiên cứu xác định giá trị ưu đãi, ứng dụng bổ sung các phương pháp ưu đãi cho rằng, với các công cụ điều tra khác nhau, là cần thiết để đánh giá những thuận lợi và bất lợi của công cụ này để định giá các nghiên cứu đa dạng sinh học nông nghiệp và các thành phần của nó ở các nước nghèo hơn có ít dân số biết chữ . Các hạn chế nổi tiếng của tất cả các phương pháp tiếp cận ưu đãi quy định chỉ mang tính chất giả thuyết của mình so với ưu đãi cho thấy, mặc dù cả hai nói và tiết lộ sở thích có lợi thế và nhược điểm. Kết hợp thử nghiệm lựa chọn và phân tích dữ liệu hộ gia đình nông dân có thể tăng cường độ tin cậy của kết quả. Ngoài ra, vai trò của sản xuất và tiêu thụ nguy cơ có liên quan đến cả hai tiết lộ và ghi ưu đãi xây dựng nhưng chưa được điều tra với một khuôn khổ lý thuyết trong văn học này. 2. Sự đa dạng di truyền vật nuôi: các phương pháp kinh tế, phát hiện và hạn chế Đánh giá các vấn đề sau đây: (i) giá trị của tài nguyên di truyền vật nuôi GR cho nông dân (ii) các chi phí phát triển nông nghiệp và sự đa dạng về lợi ích của việc bảo tồn. (iii) mục tiêu bảo tồn giống tại chỗ. (iv) các đặc điểm cần được đề cập trong chương trình chăn nuôi (V) ảnh hưởng của các chính sách bảo tồn GR để có thể duy trì, cũng như phương tiện để đánh giá ưu tiên phát triểm bền vững 2.1 Giá trị của tài nguyên di truyền vật nuôi cho nông dân là gì? Trong khi lựa chọn các thí nghiệm đã được sử dụng để xác định giá trị kinh tế của tài nguyên di truyền động vật (AnGR) cho nông dân, dựa trên nhận dạng ban đầu của phương pháp mang tính tiềm năng, Drucker et al. (2001, p.9) đã phân loại một số phương pháp tiếp cận để bổ sung cho phù hợp nhằm xác định tầm quan trọng kinh tế thực tế của một giống, bao gồm: tổng cầu và tổng cung; mặt cắt của trang trại và hộ gia đình; chia sẻ thị trường; quyền sở hữu trí tuệ (IPR) và phương pháp tiếp cận hợp đồng. Phương pháp tiếp cận này không loại trừ lẫn nhau và chúng có thể được sử dụng, tương ứng: (i) xác định giá trị của một giống cho xã hội bằng cách đo của người tiêu dùng và thặng dư sản xuất (cách tiếp cận đầu tiên); (ii) cung cấp một chỉ dấu của giá trị thị trường hiện tại cho một giống nhất định; (iii) thúc đẩy việc tạo ra thị trường và hỗ trợ cho việc chia sẻ lợi ích công bằng AnGR. Tuy nhiên, tiêu chuẩn đánh giá năng suất thông thường là không đủ để đánh giá sinh hoạt và sản xuất vật nuôi trên xu hướng ước tính lợi ích của việc thay thế giống. Đặc điểm thích nghi và thành phần không có lợi tức hình thành tổng giá trị của con giống bản địa. Ví dụ Ở Tây Phi, các đặc điểm quan trọng nhất đã được đưa vào các chương trình mục tiêu cải tiến giống đã được tìm thấy là bệnh đề kháng, sức kéo và hiệu suất sinh sản. Việc sản xuất thịt bò và sữa đã ít quan trọng. Trong Kenya, Karugia et al. (2001) cho thấy rằng trong khi lai tạo giống bò sữa đã có một tác động tích cực tổng thể về phúc lợi xã hội. Theo hệ thống sản xuất truyền thống, hiệu suất của trang trại đã được cải thiện bằng cách thay thế bò bản địa với giống di truyền. Sử dụng một phương pháp tiếp cận tổng cầu và tổng cung bao gồm cả cấp quốc gia và nông trại, họ lập luận rằng thông thường kinh tế của các chương trình lai tạo giống đã đánh giá cao lợi ích của họ bằng cách bỏ qua trợ cấp, tăng chi phí quản lý chẳng hạn như dịch vụ hỗ trợ thú y, và nâng cao rủi ro và chi phí môi trường liên quan với sự mất mát của các kiểu gen bản địa. Trong so sánh hiệu suất của các kiểu gen khác nhau Ayalew. (2003) đi đến một kết luận tương tự. Tầm quan trọng thứ hai của đặc điểm sản xuất sữa trong hệ thống sản xuất cho rằng tiêu chuẩn đánh giá năng suất thông thường là không đủ để đánh giá sản xuất chăn nuôi tự cung tự cấp, bởi vì họ không nắm bắt lợi ích với thị trường phi vật nuôi, và khái niệm cốt lõi của một đầu vào, hạn chế duy nhất là không thích hợp để sản xuất sinh nhai, như hạn chế nhiều đầu vào (vật nuôi, lao động, đất đai) đã tham gia trong quá trình sản xuất. Do đó cần được tổng hợp vào giá trị tiền tệ và liên quan đến các nguồn lực được sử dụng, không phân biệt các sản phẩm này được bán trên thị trường, cho nhà tiêu thụ hoặc duy trì để sử dụng sau này. Đánh giá mức độ chỉ số năng suất đàn dê cho sản xuất sinh hoạt ở vùng cao nguyên phía đông Ethiopia cho thấy rằng đàn dê bản địa tạo ra lợi ích ròng cao hơn đáng kể khi đã được cải thiện dưới sự quản lý truyền thống, quan niệm phổ biến thách thức rằng vật nuôi bản địa không đáp ứng đầy đủ những cải tiến trong mức độ quản lý. Hơn nữa, nó là chỉ ra rằng dưới chế độ sinh hoạt phí của sản xuất xem xét, các tiền đề cho rằng dê lai có năng suất cao hơn và có lợi hơn so với dê bản xứ là sai trái. 2.2 Chi phí và lợi ích của việc bảo tồn là gì? Drucker (2001) phân loại một số công cụ, phương pháp để xác định sự thích hợp của chương trình bảo tồn chi phí tại chỗ. Chúng bao gồm ổn định giá, ngăn ngừa thiệt hại sản xuất, chi phí cơ hội và phương pháp tiếp cận có chi phí ít nhất. Những phương pháp tiếp cận có khả năng, tương ứng: xác định của sự sẵn lòng xã hội phải trả tiền cho bảo tồn AnGR; chỉ ra mức độ thiệt hại sản xuất tiềm năng trong trường hợp không duy trì sự đa dạng AnGR; xác định chi phí duy trì sự đa dạng đó; và xác định hiệu quả các chương trình chi phí cho việc bảo tồn các AnGR . Các nghiên cứu gần đây đã thu hút trên việc xây dựng các mô hình kinh tế-sinh học để bảo tồn và sử dụng đội ngũ kỹ thuật xác định giá trị lợi ích mô hình (Cicia et al;. 2003 Drucker và Anderson 2004). Về mặt lợi ích, bao gồm những ước lượng của thị trường và chia sẻ mất mát ngăn chặn sản xuất, trong khi chi phí ít nhất để tính toán chi phí cơ hội đã được sử dụng.(Drucker và Anderson 2004; Pattison). Việc tính toán như vậy cũng đã được áp dụng trong bối cảnh dự toán chi phí của việc thiết lập một tiêu chuẩn tối thiểu cho giống gia súc an toàn như là một phần của một chương trình bảo tồn (Drucker 2006). Phát hiện chính từ các tài liệu trên là chi phí thực hiện chương trình bảo tồn giống có thể tương đối nhỏ, khi so sánh với kích thước của trợ cấp hiện đang được cung cấp cho ngành chăn nuôi thương mại. Tuy nhiên, vài sáng kiến bảo tồn như vậy tồn tại và thậm chí cả nơi mà giá trị của giống bản địa đã được công nhận và hỗ trợ thực hiện cơ chế được xác định có thiếu sót đáng kể. Tương tự như các công việc về chi phí và lợi ích của vật nuôi còn hạn chế. Theo giả thiết rằng kỹ thuật mang tính khả thi cho việc bảo tồn các loài vật nuôi để trong cùng một mức độ lớn như của thực vật phong phú, nỗ lực bảo tồn sẽ có khả năng được biện minh trên cơ sở kinh tế. Cụ thể lợi ích của việc bảo tồn sự đa dạng vật nuôi được tích luỹ liên quan đến một thực tế là vật nuôi với nông học và các sản phẩm khác nhau phù hợp với đặc điểm một loạt các nhu cầu của cộng đồng địa phương, bao gồm cả việc cung cấp các sản lượng chức năng. Chăn nuôi cung cấp phân bón để nâng cao sản lượng cây trồng, và vận chuyển cho các đầu vào và các sản phẩm, phục vụ cũng như lực kéo. Trường hợp bảo hiểm nông thôn và các thị trường tài chính cũng không phát triển, họ cho phép các gia đình nông trại biến động trong thu nhập và có mức tiêu thụ theo thời gian. Chăn nuôi cấu thành tiết kiệm và bảo hiểm, chống lại mất mùa và các mẫu liên quan đến chu kỳ thu nhập trong cây trồng . Họ cho phép các gia đình để tích lũy vốn và đa dạng hóa, phục vụ một loạt các vai trò văn hóa xã hội liên quan đến tình trạng và các nghĩa vụ đối với chủ sở hữu của họ (Anderson 2003). Đối với xã hội khi toàn bộ bảo tồn đa dạng vật nuôi có thể tạo ra các tùy chọn có ý nghĩa và giá trị tồn tại nhưng một lần nữa đã không cho các giá trị một cách có hệ thống. Trong trường hợp các nước phát triển, Cicia et al. (2003) sử dụng một mô hình kinh tế sinh học và phương pháp ưu đãi quy định để ước lượng, tương ứng, các chi phí và lợi ích của việc thiết lập một chương trình bảo tồn cho ngựa Pentro đe dọa ở Italy. Một lượng lớn giá trị hiện tại thuần liên kết tích cực với các hoạt động bảo tồn đề xuất (lợi ích / chi phí tỷ lệ> 2,9). Ngay cả khi giá trị của giống bản địa đã được công nhận và thực hiện cơ chế hỗ trợ, ưu đãi cho bảo tồn là không đủ. Trong một cuộc kiểm tra các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học động vật trang trại và các chi phí tiềm năng của họ trong Liên minh châu Âu (EU), Signorello và Pappalardo (2003) báo cáo rằng nhiều giống có nguy cơ tuyệt chủng theo Danh sách FAO World Watch không được hỗ trợ bởi các khoản thanh toán bởi vì chúng không xuất hiện trong Kế hoạch phát triển nông thôn quốc gia. Trường hợp được thực hiện, thanh toán không có tính đến các mức độ khác nhau của nguy cơ tuyệt chủng với mức thanh toán không đầy đủ. Chi phí bảo tồn tương đối nhỏ trong một vài nghiên cứu Drucker(2006). Các chi phí của việc thực hiện tiêu chuẩn an toàn tối thiểu thấp (tùy thuộc vào loài, giống và vị trí) giữa khoảng € 3,000 - € 425,000 pao), cả khi so với kích thước của trợ cấp hiện đang được cung cấp cho ngành chăn nuôi (bằng 1 phần trăm của tổng số trợ cấp) và liên quan đến các lợi ích của việc bảo tồn (tỷ lệ giữa lợi ích và chi phí là 2,9%).Phát hiện rằng chi phí trong các nước đang phát triển là thấp nhất, cho rằng ước tính khoảng 70% giống vật nuôi hiện nay được tìm thấy ở các nước đang phát triển, nơi nguy cơ mất mát là cao nhất (Rege và Gibson năm 2003). Chi phí và lợi ích của việc bảo tồn vật nuôi vẫn còn hạn chế, Gandini Pizzi (2003) cung cấp một số đánh giá ngắn gọn mà chủ yếu cung cấp thông tin về tình hình hiện nay. Mặc dù cách tiếp cận tiêu chuẩn an toàn tối thiểu nhằm bảo tồn AnGR, các thành phần cần thiết để xác định chi phí cần phải được thực hiện trước khi chúng được áp dụng trong thực tế. Xác định giá trị kinh tế như vậy cần bao gồm cả đầy đủ các giống, loài đang được xem xét, cũng như để đảm bảo rằng càng nhiều càng tốt những yếu tố làm tăng tổng giá trị kinh tế của chúng đang chiếm. Hơn nữa, đối với bảo tồn AnGR, công nghệ cryo bảo tồn cho vật nuôi chỉ được phát triển tốt cho một số ít các loài. 2.3 Nông dân cần được tham gia các chương trình bảo tồn giống nào? Trong đó nông dân có nhiều khả năng để duy trì giống bản địa? Nông dân có nhiều khả năng để duy trì giống bản địa hay không? Một loạt các quy định và các kỹ thuật được ưu đãi có thể sử dụng nhằm liên quan các sở thích và chi phí cơ hội của sản xuất hộ gia đình. Tiền đề của những nghiên cứu này là tiếp tục bảo tồn đa dạng tài nguyên di truyền trong trang trại làm cho hầu hết những địa điểm mang ý nghĩa kinh tế mà cả xã hội và những người nông dân đang duy trì có lợi ích lớn nhất. Trong mục tiêu đối với hộ gia đình, Mendelsohn (2003) tranh luận rằng việc bảo tồn đầu tiên phải làm cho các trường hợp tại sao xã hội nên sẵn sàng trả để bảo vệ tài nguyên AnGR thua lỗ và sau đó phải thiết kế các chương trình bảo tồn có hiệu quả sẽ bảo vệ tài sản xã hội. Khoa học nói chung kết luận rằng đặc điểm hộ gia đình đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định sự khác biệt trong việc ưu tiên giống. Thông tin bổ sung này có thể được sử dụng trong việc thiết kế chương trình bảo tồn hiệu quả chi phí. Chi phí ít nhất của một chương trình bảo tồn có thể được thể hiện như chi phí cần thiết để nâng cao lợi thế so sánh giống như giống cạnh tranh, động vật hoặc các hoạt động nông nghiệp giảm, và một đầu tư tương đối nhỏ có thể đủ để duy trì lợi thế của chúng, đặc biệt là trong hệ thống canh tác. Cách tiếp cận này gần đây đã được áp dụng để ước tính chi phí bảo tồn lợn Creole ở Mexico (Drucker và Anderson 2004; Pattison báo chí) và bò Boran ở Ethiopia (Zander 2006). Scarpa (2003) cho thấy rằng đối với Creole lợn tại Mexico, độ tuổi của người trả lời, năm học, chất lượng học vấn của hộ gia đình và số lượng thành viên kinh tế trong hộ gia đình đang hoạt động là các yếu tố quan trọng trong việc giải thích các đặc điểm giống. Trẻ hơn, ít học và thu nhập thấp của hộ gia đình ảnh hưởng tương đối đến các thuộc tính của heo con bản địa. Những phát hiện của Pattison et al. (Trên báo chí) tiếp tục chứng thực các kế

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNông nghiệp phát triển và sự đa dạng tài nguyên di truyền của cây trồng và vật nuôi.doc
Tài liệu liên quan