Đề tài Phân tích diễn biến và giải pháp chỉnh trị hạ lưu sông hồng đoạn qua bãi lam sơn - Thị xã Hưng Yên

MỞ ĐẦU 5

I. Khái quát về tỉnh Hưng Yên 5

II. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. 5

III. Phương pháp tiếp cận. 6

IV. Những nội dung chính của đồ án. 6

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐOẠN SÔNG NGHIÊN CỨU. 8

I. Điều kiện tự nhiên lưu vực sông Hồng. 8

I.1. Đặc điểm vị trí địa lý, địa mạo, thổ nhưỡng. 8

1.1. Vị trí địa lý 8

1.2. Điều kiện địa hình địa mạo 8

1.3. Địa chất thổ nhưỡng 9

II. Đặc điểm địa hình, địa chất và dân sinh kinh khu vực nghiên cứu. 10

II.1. Đặc điểm địa hình 10

II.2. Đặc điểm địa chất 10

2.1. Lớp 1 10

2.2. Lớp 2 11

2.3. Lớp 3 12

2.4. Lớp 4. 12

II.3. Tình hình dân sinh, kinh tế, xã hội 13

3.1. Về giao thông vận tải 13

3.2. Về nông nghiệp 14

3.3. Về công nghiệp 15

III. Đặc điểm khí tượng, khí hậu. 15

III.1. Chế độ khí hậu chung 15

III.2. Đặc điểm khí tượng. 16

2.1. Nhiệt độ 16

2.2. Gió 17

2.3. Độ ẩm 17

2.4. Bốc hơi 17

2.5. Chế độ mưa, phân mùa mưa 18

IV. Đặc trưng thuỷ văn. 18

4.1. Đặc điểm dòng chảy 18

4.2. Mạng lưới trạm thuỷ văn 19

4.3. Tình hình tài liệu đo đạc 19

4.4. Đặc điểm thuỷ văn. 20

4.4.1. Dòng chảy năm. 20

4.4.1.a. Chế độ mực nước 20

4.4.1.b. Đặc trưng lưu lượng 25

4.4.2. Dòng chảy lũ 29

4.4.3. Dòng chảy kiệt 29

4.4.4. Chế độ bùn cát 30

4.4.4.a. Phân bố bùn cát trên sông 30

4.4.4.b. Lưu lượng bùn cát trên sông 30

CHƯƠNG II: QUAN HỆ HÌNH THÁI VÀ ĐẶC ĐIỂM DIỄN BIẾN CỦA ĐOẠN SÔNG NGHIÊN CỨU. 33

I. Tóm tắt đặc điểm đoạn sông nghiên cứu. 33

I.1. Vị trí và hiện trạng thế sông: 33

I.2. Phân tích nguyên nhân xói lở, diễn biến lòng dẫn của đoạn sông

II. Quan hệ hình thái và đặc điểm diễn biến đoạn sông nghiên cứu. 35

II.1. Xác định lưu lượng tạo lòng. 35

1.1. Lưu lượng tạo lòng 35

1.2. Các phương pháp xác định lưu lượng tạo lòng 37

1.3. Xác định lưu lượng tạo lòng bằng phương pháp Makaveep cho đoạn sông từ Hà Nội đến Hưng Yên 37

1.4. Các bước tính toán 38

1.4.1. Thời kỳ trước khi có hồ Hoà Bình 38

1.4.2. Thời kỳ sau khi có hồ Hoà Bình 43

1.4.3. Tính lưu lượng tạo lòng tại trạm Hưng Yên 48

II.2. Đánh giá sự ổn định của đoạn sông nghiên cứu. 49

2.1. Tính chỉ tiêu ổn định theo chiều dọc sông 49

2.2. Chỉ tiêu ổn định theo chiều ngang 53

2.3. Chỉ tiêu bán kính cong ổn định 53

2.4. Đánh giá chung 56

CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHỈNH TRỊ SÔNG VÀ THIẾT KẾ SƠ BỘ PHƯƠNG ÁN ĐÃ CHỌN CHO ĐOẠN SÔNG NGHIÊN CỨU 57

I. Khái quát các giải pháp chỉnh trị. 58

1.1. Khái quát về kè lát mái 58

1.2. Công trình giảm nhẹ tác động của dòng chảy 58

1.3. Công trình đập hướng dòng 58

II. Các thông số thiết kế. 58

2.1. Lưu lượng thiết kế 58

2.2. Mực nước thiết kế (HTK) và mực nước thi công (HTC) 59

2.3. Mặt cắt ngang thiết kế 60

III.Lựa chọn giải pháp. 60

IV. Xác định tuyến chỉnh trị 62

4.1. Vạch tuyến chỉnh trị 63

4.2. Các thông số thiết kế công trình chỉnh trị 64

V. Các phương án chỉnh trị. 64

5.1. Phương án 1 65

5.2. Phương án 2 . 65

5.3. Lựa chọn phương án 66

VI. Thiết kế sơ bộ theo phương án đã chọn. 66

6.1. Công trình bảo vệ dưới mực nước kiệt (HK = 1,3 m) 66

6.2. Công trình bảo vệ trên mực nước kiệt. 68

6.2.1. Chân khay 68

6.2.2. Thân kè 68

6.2.3. Đỉnh kè 70

6.2.4. Thiết kế sơ bộ mặt cắt ngang kè từ mặt cắt C7 đến mặt cắt C11 71

KẾT LUẬN 72

I. Những kết quả đạt được của đồ án 72

II. Những hạn chế của đồ án 72

III. Những tài liệu tham khảo trong quá trình thực hiện đồ án 73

 

doc73 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 3515 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích diễn biến và giải pháp chỉnh trị hạ lưu sông hồng đoạn qua bãi lam sơn - Thị xã Hưng Yên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích diễn biến và giải pháp chỉnh trị hạ lưu sông hồng đoạn qua bãi lam sơn - thị xã hưng yên.DOC
Tài liệu liên quan