Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị

Mục lục

1 Planing

1.1 System Request

1.2 Work plan

1.3 Risk Plan

1.4 Easibility Analysis

1.5 BFD, bảng xác định yêu cầu

2 Analysis

2.1 Usecase

2.2 DFD

2.3 DFD ngữ cảnh

2.4 ERD

2.5 RD

3 Tài liệu tham khảo

pdf29 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2762 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfphan-tich-he-thong-ban-hang-sieu-thi.pdf