Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý quân số đi học của các lớp

- Các chính của quá trình khảo sát là: cán bộ lớp , cán bộ quản sinh, giáo viên giảng dạy

 

- Mỗi sinh viên sau khi nhập trường đều có mã sinh viên là xác định và thuộc về sự quản lý của 1 lớp và một khoa cũng là xác định.

 

- Việc theo dõi quân số đi học sẽ diễn ra trong từng ngày đi học của từng tuần trong mỗi lớp. Các giáo viên bộ môn có tiết dạysẽ có trách nhiệm điểm danh lớp và ghi tên những sinh viên vắng ngày hôm đó theo mẫu 3.1sau khi kết thúc tiết học giảng viên sẽ căn cứ vào bảng 3.1 để ghi danh sách những sinh viên vắng học ngày hôm đó vào mẫu 3.2 và nộp danh sách sinh viên vắng cho cán bộ quản sinh .

 

doc14 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1365 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý quân số đi học của các lớp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kế hoạch làm việc Công việc Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Người thực hiện Khảo sát 21/02/2008 04/03/2008 Nguyễn Văn Bảo Trần Thị Phượng Phân tích Thiết kế Cài đặt Kiểm thử Nộp bài Bài toán: Khảo sát bài toán theo dõi quân số đi học của các lớp. Mục đích: Tìm hiểu, thống kê quân số đi học của các lớp trong từng khoa của trường Đại học Hàng hải Việt Nam (ĐHHHVN). Đặt vấn đề : 1) :Thực trạng tình hình : Hiện tại công tác theo dõi sinh viên đến lớp đều được thực hiện thông qua việc đi kiểm tra của các cán bộ quản sinh của các khoa và dựa vào việc tổng hợp các báo cáo của cán bộ lớp và của giáo viên giảng dạy . Ưu điểm: Đơn giản , dễ thực hiện đối với khoa có ít sinh viên Nhược điểm : Hệ thống quản lý phức tạp, không khoa học Gặp trở ngại lớn khi thực hiện hình thức đào tạo tín chỉ Khó tránh khỏi sai sót trong công việc (do thất lạc tài liệu) Không tiết kiệm được chi phí trong hoạt động công tác 2) :Giải pháp : Xây dựng một hệ thống phần mềm tin học có khả năng tự động theo dõi và quản lý sinh viên đi học trên lớp. 3) :Mô tả hệ thống : Hệ thống xây dựng trên 2 nền : Windows và Web Hệ thống trên nền Windows có khả năng giúp cán bộ quản sinh dễ dàng cập nhật thông tin sau mỗi ngày học , thống kê những sinh viên nghỉ học nhiều để từ đó lập ra thông báo gửi tới các lớp để các cán bộ lớp có trách nhiệm nhắc nhở sinh viên….. Hệ thống trên nền Web có khả năng giúp sinh viên (phụ huynh) có thể theo dõi được tình hình học tập trên lớp của mình (của con em mình) 4) :Mục tiêu xây dựng phần mềm : Giúp các cán bộ quản sinh của khoa dễ dàng cập nhật và quản lý việc lên lớp của sinh viên đơn giản , nhanh chóng , đồng thời giúp cho quá trình xét hạnh kiểm cuối kỳ của sinh viên trở nên nhanh chóng và đơn giản hơn . Giúp các sinh viên có thể dễ dàng quản lý được số tiết vắng của mình để sinh viên có kế hoạch phân bố thời gian tránh nghỉ quá nhiều không đảm bảo kiến thức . Giúp cha mẹ của sinh viên có thể biết được tình hình học tập của sinh viên và có những biện pháp quản lý sinh viên tránh tình trạng nghỉ học nhiều Xác lập dự án : Dự trù trang thiết bị : Lên kế hoạch hoạt động : Nhóm khảo sát có nhiệm vụ tìm hiểu thông tin về các hoạt động của hệ thống đồng thời thu thập các biểu mẫu có liên quan . Các nhóm phân tích và thiết kế họp bàn với nhau phác thảo sơ bộ sơ đồ chức năng của hệ thống đồng thời đưa ra được sơ đồ phân cấp , sơ đồ luồng dữ liệu…. Nhóm cài đặt dựa vào sơ đồ của nhóm phân tích - thiết kế để tiến hành viết phần mềm . Sau khi các công việc đã tiến hành hoàn tất , tiến hành chuyển giao và thanh lý hợp đồng Khảo sát : Mô tả môi trường hoạt động của hệ thống : Địa điểm khảo sát: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Gồm các khoa: Khoa Điều khiển tàu biển Khoa Máy Khoa Đóng tàu Khoa Công trình Khoa Công nghệ thông tin Khoa Kinh tế Khoa Công trình thủy Khảo sát nghiệp vụ : Các chính của quá trình khảo sát là: cán bộ lớp , cán bộ quản sinh, giáo viên giảng dạy Mỗi sinh viên sau khi nhập trường đều có mã sinh viên là xác định và thuộc về sự quản lý của 1 lớp và một khoa cũng là xác định. Việc theo dõi quân số đi học sẽ diễn ra trong từng ngày đi học của từng tuần trong mỗi lớp. Các giáo viên bộ môn có tiết dạysẽ có trách nhiệm điểm danh lớp và ghi tên những sinh viên vắng ngày hôm đó theo mẫu 3.1sau khi kết thúc tiết học giảng viên sẽ căn cứ vào bảng 3.1 để ghi danh sách những sinh viên vắng học ngày hôm đó vào mẫu 3.2 và nộp danh sách sinh viên vắng cho cán bộ quản sinh . Nếu sinh viên vắng mặt trong ngày học nào đó thì sẽ bị ghi vào trong bảng vắng gồm các thông tin như: Họ tên, Tên lớp, Ngày vắng, Lý do vắng. Sau mỗi tuần học, cán bộ phụ trách của lớp sẽ ghi lại danh sách các sinh viên vắng mặt và nộp danh sách này cho quản sinh của Khoa đó. Các thông tin trên được ghi theo mẫu 3.3 Cán bộ quản sinh của khoa sẽ tổng hợp danh sách sinh viên vắng từ báo cáo của cán bộ lớp và giáo viên bộ môn để tiến hành thông báo nhắc nhở hoặc phạt điểm đối với sinh viên Nếu sinh viên vắng mặt quá nhiều trong một tuần hoặc trong một tháng liên tục thì sẽ bị phạt điểm rèn luyện Các biểu mẫu : Biểu mẫu điểm danh đoàn viờn của giỏo viờn bộ mụn Hình 3.1 Biểu mẫu ghi danh sỏch những sinh viờn vắng học trong từng buổi học do giỏo viờn giỏo viờn giảng dạy ghi Hỡnh 3.2 Biểu mẫu ghi danh sỏch những sinh viờn vắng học trong tuần do lớp phú học tậpghi Hỡnh 3.3 Sơ đồ phõn cấp chức năng : Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh : Ghi chỳ : Cập nhật sinh viờn vắng Thống kờ tỡm kiếm Cập nhật điểm phạt của sinh viờn Dữ liệu sinh viờn vắng Dữ liệu lớp thời khúa biểu Dữ liệu sinh viờn Dữ liệu lớp Dữ liệu khoa Dữ liệu mụn học Dữ liệu sinh viờn Dữ liệu khoa Dữ liệu mụn học Dữ liệu thời khúa biểu Dữ liệu sinh viờn vắng Dữ liệu sinh viờn bị phạt điểm Dữ liệu sinh viờn vắng Dữ liệu sinh viờn bị phạt điểm Dữ liệu lớp Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh : 1 : Chức năng cập nhật sinh viờn vắng Ghi chỳ : Thờm sinh viờn vắng học trong ngày Sửa thụng tin về sinh viờn vắng học trong ngày Xúa thụng tin về sinh viờn vắng học trong ngày Dữ liệu sinh viờn vắng Dữ liệu thời khúa biểu Dữ liệu về sinh viờn Dữ liệu về lớp Dữ liệu về khoa Dữ liệu về mụn học Dữ liệu sinh viờn nghỉ học Dữ liệu sinh viờn bị phạt điểm Dữ liệu sinh viờn nghỉ học Dữ liệu sinh viờn bị phạt điểm Quản sinh căn cứ vào danh sỏch những sinh viờn vắng học do giảng viờn cung cấp tiến hành cập nhật vào cơ sở dữ liệu qua cỏc chức năng : thờm , sửa , xúa 2 : Chức năng cập nhật điểm phạt Ghi chỳ : Thờm thụng tin về sinh viờn bị phạt điểm Sửa thụng tin về sinh viờn bị phạt điểm Xúa thụng tin về sinh viờn bị phạt điểm Dữ liệu sinh viờn nghỉ học Dữ liệu về sinh viờn bị phạt điểm Cỏn bộ quản sinh căn cứ vào danh sỏch sinh viờn vắng học : Nếu sinh viờn vắng học quỏ nhiều thỡ tiến hành thờm điểm phạt cho sinh viờn đú Nếu sinh viờn bị phạt điểm nhưng cú cố gắng thỡ tiến hành sửa đổi điểm phạt của sinh viờn đú 3 : Chức năng thống kờ bỏo cỏo Ghi chỳ : Thống kờ , tỡm kiếm In bỏo cỏo tổng kết Dữ liệu về sinh viờn Dữ liệu về lớp Dữ liệu về khoa Dữ liệu về mụn học Dữ liệu về thời khúa biểu Dữ liệu về sinh viờn Dữ liệu về lớp Dữ liệu về khoa Dữ liệu về mụn học Dữ liệu về danh sỏch sinh viờn bị phạt diểm Dữ liệu về danh sỏch sinh viờn vắng Sơ đồ liờn kết tập thực thể : Sơ đồ liờn kết mức hạn chế : Xỏc định những ràng buộc toàn vẹn : (giả sử 1 ngày chỉ học 1 mụn học) Một sinh viờn khụng thể vắng nhiều lần trong 1 mụn của 1 ngày nhất định √ t1,t2 € ‘DS SINH VIEN VANG’ t1[maSinhVien] = t2[maSinhVien] and t1[ngayVang] ≠ t2[ngayVang] Trong 1 kỳ học 1 lớp khụng thể cú nhiều hơn 1 thời khúa biểu Khụng thể tồn tại 2 hay nhiều sinh viờn mà tất cả cỏc thuộc tớnh đều giống nhau Khụng tồn tại 1 mụn học cho nhiều hơn 1 lớp do 1 giỏo viờn cựng dạy vào cựng 1 ngày học 1 khoa phải cú ớt nhất 1 lớp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDE5_Quan lu quan so di hoc cac lop.doc