Đề tài Phát triển trung tâm nhắn tin đa phương tiện - MMSC cho mạng di động Việt Nam

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Giao thức truyền nhận mail đơn giản, được làm kênh mang (bearer) trên interface MM4. MMSC phải thực hiện chức năng của cả Email server và Client để gửi và nhận mail từ các Email server và các MMSC khác. Tại interface MM3, SMTP được sử dụng trực tiếp để gửi và nhận mail từ các mail server trên Internet.

HTTP (Hyper text transfer protocol):Giao thức này được dùng làm kênh mang để truyền dữ liệu trên giao tiếp MM7. MMSC cũng đóng vai trò như Web server (để các VASP kết nối vào) và Web client (để gửi các yêu cầu đến các Web Server hay các VASP)

PAP (push access protocol): Giao thức để kết nối hệ thống MMSC với Push Proxy gateway để push bản tin notify tới máy di động

SNMP (Simple network management protocol): Giao thức quản lý mạng đơn giản, được tích hợp vào hệ thống để quản trị giám sát hệ thống MMSC.

SOAP (Simple Opject Access Protocol): Giao thức hố trợ trao đổi thông tin tại giao tiếp MM7, cho phép gửi tin từ các VASP hay Content provider đến các đầu cuối di động và ngược lại

MMx: Các giao thức được định nghĩa bởi 3GPP, nó hoạt động phía trên các giao thức khác như SMTP, HTTP.

 

doc6 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1646 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phát triển trung tâm nhắn tin đa phương tiện - MMSC cho mạng di động Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhát triển trung tâm nhắn tin đa phương tiện - MMSC cho mạng di động Việt Nam.doc
Tài liệu liên quan