Đề tài Phối hợp thuốc có nguồn gốc tự nhiên với màng gelatin – alginat trong điều trị

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

Phầ n 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.Giải phẫu và chức phận của da .3

1.1.Lớp biểu bì . 3

1.2.Lớp trung bì . 5

1.3.Lớp hạ bì . 6

2.Tổn thương bỏng ở da.6

2.1.Các tác nhân gây bỏng.6

2.2.Các cấp độ bỏng.7

2.3.Các thời kỳ của bệnh bỏng .9

2.4.Viêm nhiễm khuẩn tại vết thương bỏng .9

2.4.1.Nguồn gốc sự nhiễm khuẩn, nấm tại vết thương bỏng .9

2.4.2.Vi khuẩn tại vết thương bỏng .10

2.4.3.Nấm tại vết thương bỏng.10

2.5.Sự lành hóa tổn thương bỏng .10

3.Các phương pháp điều trị tổng thương bỏng .11

3.1.Điều trị tại chỗ .11

3.2.Điều trị phẫu thuật cấy ghép da.13

3.3.Điều trị bỏng bằng các hợp chất từ thiên nhiên.13

4.Vật liệu sinh học che phủ tạm thời vết thương bỏng.15

4.1.Các dạng vật liệu sinh học che phủ tạm thời vết bỏng.15

4.1.1.Vật liệu ghép tự nhiên.15

4.1.2.Vật liệu sinh tổng hợp .15

4.2.Các ứng dụng của vật liệu sinh tổng hợp trong điều trị bỏng.16

Khóa luận tốt nghiệp

Nguyễn Thị Lệ Thủy - 3 -

4.3.Các yêu cầu đối với vật liệu sinh học che phủ tạm thời vết thương

bỏng.17

5.Tạo màng phối hợp trong điều trị bỏng .18

5.1.Gelatin.18

5.2.Alginat.19

5.3.Tác nhân khâu mạch .20

5.4.Các hợp chất tự nhiên .22

5.4.1.Dầu mù u .22

5.4.2.Tinh dầu tràm .23

5.4.3.Hợp chất chiết xuất từ rau má.25

5.4.4.Nghệ .26

5.4.5.Mỡ trăn.26

Phần 2: VẬT LIỆU – PHƯƠNG PHÁP

1.Vật liệu .27

1.1.Đối tượng nghiên cứu.27

1.2.Dụng cụ - Thiết bị .27

1.3. Nguyên vật liệu – Hoá chất .28

2.Phương pháp .30

2.1.Tạo màng gelatin- alginat .30

2.2.Khảo sát khả năng mang và thải thuốc của màng gelatin- alginat

được ngâm với các hợp chất tự nhiên .30

2.3.Bảo quản vô trùng màng gelatin- alginat .31

2.4.Kiểm tra hoạt tính kháng khuẩn của màng gelatin - alginat ngâm

thuốc sau khi chiếu xạ.32

2.5.Thử nghiệm màng gelatin- alginat ngâm thuốc trên chuột nhắt

trắng được gây bỏng.32

2.6. Xử lý số liệu.33

Khóa luận tốt nghiệp

Nguyễn Thị Lệ Thủy - 4 -

Phần 3: KẾT QUẢ – BIỆN LUẬN

1. Tạo màng gelatin – alginat .36

2.Đánh giá khả năng mang và thải thuốc của màng gelatin - alginat

được ngâm với các hợp chất tự nhiên .37

3. Kiểm tra hoạt tính của màng gelatin- alginat ngâm thuốc sau khi

chiếu xa.38

4.Thử nghiệm màng gelatin- alginat ngâm thuốc trên chuột nhắt trắng

được gây bỏng.46

Phần 4: KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ

Kết luận – đề nghị .53

TÀI LIỆU THAM KHẢO.54

pdf59 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2401 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phối hợp thuốc có nguồn gốc tự nhiên với màng gelatin – alginat trong điều trị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhối hợp thuốc có nguồn gốc tự nhiên với màng gelatin – alginat trong điều trị.pdf