Đề tài Quản lý các đại lý

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1:BẢN ĐỀ XUẤT DỰ ÁN QUẢN LÝ CÁC ĐẠI LÝ 1

I. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN: 1

II. VẤN ĐỀ VÀ CƠ HỘI: 1

III. CÁC YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG: 2

IV. CÁC CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ: 3

V. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI: 7

VI. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ BẢO MẬT: 8

VII. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 9

VIII. KINH PHÍ XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN: 10

CHƯƠNG II: ĐẶC TẢ CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM 14

1. Danh sách các biểu mẫu và qui định 14

II. Yêu cầu của hệ thống 17

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 18

I. Actor hệ thống 18

II. Use Case hệ thống. 18

III: Phân rã các use case hệ thống 19

IV:Biểu đồ trình tự 40

CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 45

I. Cơ sỡ dữ liệu hệ thống 45

II. Giao diện chính hệ thống 48

III. Form đăng nhập 49

IV. Các form trong menu tổ chức 50

V. Menu Lưu trữ 53

V. Menu trợ giúp 56

CHƯƠNG V: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM 58

 

 

doc70 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 3895 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quản lý các đại lý, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a này là sản phẩm được hoàn thiện trên cơ sở sửa đổi các lỗi, các điểm chưa hoàn thiện đã xác định ở pha 3. Pha 5 - Chuyển giao hệ thống: Kết quả của pha này là hệ thống phần mềm hoàn thiện cùng các tài liệu hướng dẫn sử dụng, vận hành được chuyển giao, đào tạo cho các đối tượng người sử dụng tại đại lý. Bắt đầu quá trình sử dụng chính thức phần mềm để thực hiện các nghiệp vụ quản lý các đại lý Các pha chính nói trên được dự kiến thực hiện theo kế hoạch trong vòng khoảng từ tháng 1/4/2011 đến tháng 10/5/2011 ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực như sau: Hạng mục 1/4/2011 10/5/2011 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 1 Tuần 2 Pha 1 Pha 2 Pha 3 Pha 4 Pha 5 * Ngày hoàn thành dự án dự kiến: 10 tháng 5 năm 2011 KINH PHÍ XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN: SỐ TT HẠNG MỤC ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THÀN TIỀN (VNĐ) PHÂN TÍCH THIẾT KẾ Ngày 10 520,000 5.200.000 1. Khảo sát, phân tích nhu cầu, yêu cầu Ngày 3 520,000 1.560.000 2. Thiết kế, đặc tả hoạt động phần mềm Ngày 5 520,000 2.600.000 3. Thiết kế cơ sở dữ liệu Ngày 2 520,000 1,040,000 THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG Ngày 20 520,000 27,560,000 Thiết kế đồ họa Ngày 2 520,000 2,600,000 Trang chủ Ngày 1 520,000 1,040,000 Trang thành phần Ngày 1 520,000 1,560,000 Lập trình xây dựng kênh chức năng Ngày 16 520,000 24,960,000 Trang chủ Ngày 1 520,000 1,040,000 Module Tệp Ngày 4 520,000 6,240,000 Module Hệ thống Ngày 3 520,000 4,160,000 Module Nhập dữ liệu Ngày 3 520,000 2,600,000 Modul Tổng hợp dữ liệu Ngày 2 520,000 3,120,000 Module Công cụ Ngày 2 520,000 5,200,000 Module Trợ giúp Ngày 1 520,000 520,000 KIỂM THỬ VÀ HOÀN THIỆN Ngày 2 520,000 5,200,000 1. Kiểm thử Ngày 1 520,000 3,120,000 2. Hiệu chỉnh & hoàn thiện Ngày 1 520,000 2,080,000 TIẾP NHẬN, CẬP NHẬT NỘI DUNG THÔNG TIN BAN ĐẦU Ngày 4 520,000 2,600,000 1. Thu thập, tiếp nhận nội dung Ngày 2 520,000 1,040,000 2. Cập nhật nội dung Ngày 2 520,000 1,560,000 TRIỂN KHAI, ĐÀO TẠO VÀ VẬN HÀNH Ngày 5 520,000 9,880,000 1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Ngày 2 520,000 2,600,000 2. Cài đặt triển khai, đào tạo vận hành phần mềm Ngày 2 520,000 4,160,000 3. Vận hành bảo trì về sau Ngày 1 520,000 3,120,000 TỔNG THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG (I+II+III+IV+V+VI) Ngày 41 520,000 52,000,000 VI. CÁC THIẾT BỊ PHỤC VỤ VẬN HÀNH PHẦN MỀM 101,148,000 1. IBM System x3200 - M2 ( 4367 - 36A ) (Máy chủ) Dual Core Intel® Xeon® Processor E3110 (3.0GHz, 6 MB L2 Cache, Bus 1333 MHz) / 2 x 512MB DDR II / DVD - ROM / 250GB 3.5" Simple Swap SATA / Integrated Gigabit Ethernet / 400W 1/1 hot-swap redundant / RAID-0, -1, upgrade to RAID-5 / Tower 5U. Keyboard + Mouse Optical Monitor: Samsung 19’’ Bộ 01 24,598,000 24,598,000 2. Acer Aspire X1700 - 004 (Máy con) Intel Pentium Dual-Core E2200 (2*2.20GHz) / 1MB Cache / 1GB DDR / 160GB SATA HDD / DVD±RW CardReader / VGA NVIDIA GF 7100 upto 256MB / Gigabit NIC / Keyboard + Mouse Optical -Monitor: Acer 17’’ Bộ 10 7,564,000 75,640,000 3. Tp-Link Switch 16-ports 10/100M RJ45 (TL-SF1016DS) Tp-Link Switch 16-ports 10/100M RJ45 (TL-SF1016DS) , 1U 13-inch rack-mountable steel case. Auto MDI-MDIX, Auto Negotiation, Full & Half-Dupplex Bộ 01 805,000 805,000 4. Dây cáp mạng RJ45 Mét 40 1,500 60,000 5. Đầu RJ45 Cái 30 1,500 45,000 TỔNG CỘNG: 153,148,000 (Bằng chữ: Một trăm năm mươi ba triệu một trăm bốn mươi tám nghìn đồng chẵn./.) Do chưa đủ thời gian nghiên cứu nên dự án phát triển phần mềm quản lý các đại lý bước đầu chỉ phát triển với quy mô hẹp. Chúng tôi mong rằng một ngày nào đó sẽ phát triển nó rộng rãi hơn. CHƯƠNG II. ĐẶC TẢ CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM 1. Danh sách các biểu mẫu và qui định * Biểu mẫu 1 và qui định 1 BM1: HỒ SƠ ĐẠI LÝ Tên: Loại đại lý: Điện thoại: Địa chỉ: Huyện Ngày tiếp nhận: Email: QĐ1: Có 2 loại đại lý (1,2). Có 8 huyện và 1 thành phố. Trong mỗi huyện có tối đa 4 đại lý. Ví dụ: BM1: HỒ SƠ ĐẠI LÝ Tên: Vật liệu xây dựng Thanh Thảo Loại đại lý: 1………… Điện thoại: 054 34834583 Địa chỉ: 36 Mạc Đỉnh Chi Huyện (Thành phố): Huế Ngày tiếp nhận: 22/3/2011 Email: tt@yahoo.com Biểu mẫu 2 và qui định 2 BM2 : PHIẾU XUẤT HÀNG Đại lý : Ngày lập phiếu : Stt Mặt hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá QĐ2: Có 6 mặt hàng, 3 đơn vị tính. Đại lý lọai 1 có tiền nợ tối đa 50.000.000, loại 2 tối đa 4.000.000 Ví dụ: Phiếu xuất hàng của đại lý vật liệu xây dựng Minh Hải BM2 : PHIẾU XUẤT HÀNG Đại lý : Vật liệu xây dựng Thanh Thảo Ngày lập phiếu :30/04/2011 Stt Mặt hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá 1 Sắt VND 100 Kg 5000/Kg Biểu mẫu 3 : BM3 : Danh sách các đại lý Stt Đại lý Loại Huyện Tiền nợ Ví dụ: BM3 : Danh sách các đại lý Stt Đại lý Loại Huyện Tiền nợ 1 Vật liệu xây dựng Thanh Thảo 2 5 Không có Biểu mẫu 4 và qui định 4: BM4 : Phiếu thu tiền Đại lý : Địa chỉ : Điện thoại : E-mail : Ngày thu tiền: Số tiền thu: QĐ4: Số tiền thu không được vượt quá số tiền đại lý đang nợ Ví dụ: BM4 : Phiếu thu tiền Đại lý : Vật liệu xây dựng Thanh Thảo Địa chỉ : 36 Mạc Đỉnh Chi Điện thoại : 05434835483 E-mail : tt@yahoo.com Ngày thu tiền: 4/4/2011 Số tiền thu: 2540000 VND Biểu mẫu 5: BM5.1: Báo cáo danh số Tháng: Stt Đại lý Số phiếu xuất Tổng trị giá Tỷ lệ BM5.2 Báo cáo công nợ đại lý Tháng: Stt Đại lý Nợ đầu Phát sinh Nợ cuối Ví dụ: BM5.1: Báo cáo danh số Tháng:4/2005 Stt Đại lý Số phiếu xuất Tổng trị giá Tỷ lệ 1 VLXD Thanh Thảo 20 20.000.000 52,63% 2 VLXD Long Thới 15 18.000.000 47,37% BM5.2 Báo cáo công nợ đại lý Tháng: 4/2011 Stt Đại lý Nợ đầu Phát sinh Nợ cuối 1 VLXD Minh Hải Không có Không có Không có 2 VLXD 35 Không có Không có Không có QĐ6: Người dùng có thể thay đổi các qui định như sau: + QĐ1: Thay đổi số lượng các loại đại lý , số các đại lý tối đa trong một huyện. +QĐ2: Thay đổi số lượng mặt hàng cùng với đơn vị tính và đơn giá bán, tiền nợ tốiđa của từng loại đại lý II. Yêu cầu của hệ thống 2.1: Yêu cầu chức năng 2.2: Yêu cầu phi chức năng CHƯƠNG III PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG I. Actor hệ thống Actor chính của hệ thống là người quản lý đại lý. Người quản lý sau khi đăng nhập vào hệ thống thì có thể quản lý tất cả các chức năng của hệ thống như: - Tiếp nhận hồ sơ đại lý. - Quản lý mặt hàng. - Quản lý quy chế. - Lập phiếu xuất hàng. - Lập phiếu thu tiền. - Báo cáo doanh thu. - Báo cáo công nợ. II. Use Case hệ thống. III: Phân rã các use case hệ thống 3.1: Use case Đăng nhập - Tên THSD: Đăng nhập - Mô tả: Use Case “đăng nhập” cho phép người quản lý đại lý đăng nhập vào hệ thống. - Luồng sự kiện: Người quản lý hệ thống chọn chức năng đăng nhập vào hệ thống sau đó nhập tên và password để đăng nhập. - Luồng cơ sở: Không có - Luồng phụ: Người quản lý nhập sai các thông tin - Cách thoát khỏi THSD: Nhấn nút thoát - Điều kiện trước: Nhập đúng tên và password - Điều kiện sau: Không có * Sơ đồ hoạt động use case đăng nhập: 3.2 Use Case đổi password - Tên THSD: Đổi password - Mô tả:Use Case “đổi password” cho phép người quản lý đại lý đổi password. - Luồng sự kiện: Người quản lý đại lý chọn thay đổi password. Người quản lý nhập các thông tin cần thiết như tên, password cũ và password mới. Hệ thống sẽ thay đổi password. - Luồng cơ sở: Không có. - Luồng phụ: Người quản lý nhập không đúng thông tin. - Cách thoát khỏi THSD: Nhấn nút thoát. - Điều kiện trước: Không có. - Điều kiện sau: Use case thực hiện xong sẽ đổi password cho người quản lý. * Sơ đồ hoạt động: 3.3 Tiếp nhận hồ sơ 3.4: Thêm hồ sơ - Tên THSD: Thêm hồ sơ. - Mô tả: Khi khách hàng yêu cầu muốn làm đại lý con của đại lý, thì người quản lý sẽ thu thập thông tin của khách hàng như tên, loại, địa chỉ… Hệ thống sẽ kiểm tra xem loại đại lý này có thuộc “danh sách loại đại lý”, huyện nhập vào có nằm trong “danh sách huyện” và loại đại lý có nhỏ hơn hay bằng số đại lý tối đa. - Luồng sự kiện: Người quản lý nhập các thông tin mà đại lý mốn thêm. Kích chọn nút thêm Hệ thống sẽ tự động kiểm tra. Lưu vào cơ sở dữ liệu. - Luồng cơ sở: Không có. - Luồng phụ: Người quản lý nhập sai thông tin. Hệ thống thông báo không thể thêm đại lý. - Cách thoát THSD: Nhấn nút thoát. - Điều kiện trước: Người quản lý cần phải nhập thông tin về đại lý con. - Điều kiện sau: Hệ thống lưu lại thông tin. * Sơ đồ hoạt động: 3.5: Tìm hồ sơ - Tên THSD: Tìm hồ sơ. - Mô tả: Use case tìm hồ sơ cho phép người quản lý có thể tìm thông tin của một hồ sơ một cách nhanh chóng và chính xác. Người quản lý nhập thông tin về hồ sơ, nhấn nút tìm thì hệ thống sẽ hiển thị thông tin mà người quản lý yêu cầu. - Luồng sự kiện: Nhập thông tin về hồ sơ. Nhấn chọn nút tìm Hệ thống hiển thị thông tin. - Luồng cơ sở: Không có. - Luồng phụ: Nhập sai thông tin. Hệ thống thông báo tìm kiếm không thành công. - Cách thoát THSD: Thoát. - Điều kiện trước: Nhập thông tin. - Điều kiện sau: Không có. * Sơ đồ hoạt động 3.6: Xoá hồ sơ - Tên THSD: Xoá hồ sơ. - Mô tả: Use case xóa hồ sơ cho phép người quản lý có thể xoá hồ sơ nào đó khi hệ thống không quản lý đại lý con này nữa. Người quản lý nhập thông tin về hồ sơ, nhấn nút xoá thì hệ thống sẽ xoá hồ sơ nà. - Luồng sự kiện: Nhập thông tin về hồ sơ. Nhấn chọn nút xoá Hệ thống sẽ xoá thông tin và lưu lại thông tin. - Luồng cơ sở: Không có. - Luồng phụ: Nhập sai thông tin. - Cách thoát THSD: Thoát. - Điều kiện trước: Nhập thông tin. - Điều kiện sau: Hệ thống lưu lại thông tin. * Sơ đồ hoạt động: 3.7: Cập nhật hồ sơ - Tên THSD: Cập nhật hồ sơ. - Mô tả: Use case cập nhật hồ sơ cho phép người quản lý có thể bổ sung thông tin về hồ sơ nào đó. Người quản lý nhập thông tin về hồ sơ, nhấn nút cập nhật thì hệ thống sẽ tự động cập nhật và lưu vào trong cơ sở dữ liệu. - Luồng sự kiện: Nhập thông tin về hồ sơ. Nhấn chọn nút cập nhật Hệ thống tự động cập nhật và lưu vào cơ sở dữ liệu. - Luồng cơ sở: Không có. - Luồng phụ: Nhập sai thông tin. - Cách thoát THSD: Nhấn nút thoát. - Điều kiện trước: Nhập thông tin. - Điều kiện sau: Hệ thống lưu vào cơ sở dữ liệu. * Sơ đồ hoạt động: 3.8: Thêm huyện - Tên THSD: Thêm huyện. - Mô tả: Use case thêm huyện cho phép người quản lý đại lý có thể quản lý các huyện có thể có các đại lý con. Người quản lý nhập các thông tin về huyện cần thêm, hệ thống sẻ kiểm tra huyện này đã có trong cơ sở dữ liệu và có đúng với quy chế hay không. Hệ thống lưu các thông tin về huyện cần thêm. - Luồng sự kiện: Nhập thông huyện Hệ thống kiểm tra thông tin Hệ thống lưu thông tin - Luồng cơ sở: Không có. - Luồng phụ: Không có: Hệ thống thông báo không thành công - Cách thoát THSD: Nhất nút thoát. - Điều kiện trước: Nhập thông tin huyện - Điều kiện sau: Hệ thống lưu lại thông tin. 3.9: Thêm loại đại lý - Tên THSD: Thêm loại đại lý. - Mô tả: Use case thêm đại lý cho phép người quản lý đại lý có thể quản lý các loại đại lý con. Người quản lý nhập các thông tin về huyện cần thêm, hệ thống sẻ kiểm tra huyện này đã có trong cơ sở dữ liệu và có đúng với quy chế hay không. Hệ thống lưu các thông tin về huyện cần thêm. - Luồng sự kiện: Nhập thông loại đại lý. Hệ thống kiểm tra thông tin. Hệ thống lưu thông tin. - Luồng cơ sở: Không có. - Luồng phụ: Không có: Hệ thống thông báo không thành công - Cách thoát THSD: Nhất nút thoát. - Điều kiện trước: Nhập thông tin huyện. - Điều kiện sau: Hệ thống lưu lại thông tin. 3.10: Quản lý quy chế 3.11: Quản lý quy chế tổ chức - Tên THSD: Quản lý quy chế tổ chức - Mô tả: Use case “quản lý quy chế tổ chức” cho phép người quản lý có thể cập nhật quy chế tổ chức các đại lý con của đại lý. - Luồng sự kiện: Người quản lý chọn chức năng quản lý quy chế tổ chức. Người quản lý tuỳ chọn cập nhật quy chế Hệ thống tự động lưu lại thông tin - Luồng cơ sở: Không có. - Luồng phụ: Không có. - Cách thoát khỏi THSD: Nhấn vào nút thoát. - Điều kiện trước: Người quản lý phải đăng nhập vào hệ thống. - Điều kiện sau: Sau khi thực hiện xong use case sẽ lưu lại thông tin. * sơ đồ hoạt động 3.12: Quản lý quy chế tiền nợ - Tên THSD: Quản lý quy chế tiền nợ - Mô tả: Use case “quản lý quy chế tiền nợ” cho phép người quản lý có thể cập nhật quy chế tiền nợ của các đại lý con theo các loại. - Luồng sự kiện: Người quản lý chọn chức năng quản lý quy chế tiền nợ. Người quản lý tuỳ chọn cập nhật quy chế Hệ thống tự động lưu lại thông tin - Luồng cơ sở: Không có. - Luồng phụ: Không có. - Cách thoát khỏi THSD: Nhấn vào nút thoát. - Điều kiện trước: Người quản lý phải đăng nhập vào hệ thống. - Điều kiện sau: Sau khi thực hiện xong use case sẽ lưu lại thông tin. * sơ đồ hoạt động 3.13: Quản lý quy chế mặt hàng - Tên THSD: Quản lý quy chế mặt hàng - Mô tả: Use case “quản lý quy chế mặt hàng” cho phép người quản lý có thể cập nhật quy chế mặt hàng của đại lý. - Luồng sự kiện: Người quản lý chọn chức năng quản lý quy chế mặt hàng. Người quản lý tuỳ chọn cập nhật quy chế Hệ thống tự động lưu lại thông tin - Luồng cơ sở: Không có. - Luồng phụ: Không có. - Cách thoát khỏi THSD: Nhấn vào nút thoát. - Điều kiện trước: Người quản lý phải đăng nhập vào hệ thống. - Điều kiện sau: Sau khi thực hiện xong use case sẽ lưu lại thông tin. * sơ đồ hoạt động 3.14: Quản lý mặt hàng - Tên THSD: Quản lý mặt hàng. - Mô tả: Use case “Quản lý mặt hàng” giúp cho người quản lý có thể thực hiện quản lý mặt hang một cách dễ dàng và khoa học như sau. Người quản lý có thể thêm mặt hàng mới, xoá mặt hàng nào đó và sửa mặt hàng. - Luồng sự kiện: Người quản lý chọn chức năng quản lý mặt hàng Người quản lý tuỳ chọn sửa, xoá, thêm và tìm kiếm mặt hàng nào đó. - Luồng cơ sở: Không có - Luồng phụ: Nhân viên nhập sai mặt hang. - Cách thoát khỏi THSD: Nhấn nút thoát. - Điều kiện trước: Người quản lý phải đăng nhập vào hệ thống. - Điều kiện sau: Sau khi thực hiện xong thì hệ thống tự động lưu lại thông tin. 3.15: Thêm mặt hàng - Tên THSD: Thêm mặt hàng - Mô tả: Use Case “ thêm mặt hàng” cho phép người quản lý thêm mặt hàng. - Luồng sự kiện: Người quản lý chọn thêm mặt hàng. Người quản lý nhập thông tin về mặt hàng. Hệ thống lưu thông tin. - Luồng cơ sở: Không có. - Luồng phụ: Không có. - Cách thoát khỏi hệ thống: Nhấn nút thoát. - Điều kiện trước: Người quản lý phải đăng nhập vào hệ thống và thực hiện hoạt vụ thêm mặt hàng. - Điều kiện sau: Use Case thực hiện xong sẽ lưu thông tin hàng đã thêm. * Sơ đồ hoạt động 3.16: Xóa mặt hàng - Tên THSD: Xoá mặt hàng - Mô tả: Use Case “ xóa mặt hàng ” cho phép người quản lý xóa mặt hàng nào đó. - Luồng sự kiện: Hoạt vụ bắt đầu khi người quản lý tùy chọn xóa mặt hàng. Người quản lý nhập thông tin mặt hàng để xóa. Hệ thống lưu thông tin. Luồng cơ sở: Không có. Điều kiện trước: Người quản lý phải đăng nhập vào hệ thống. - Luồng phụ: Nhập sai thông tin - Điều kiện sau: Sauk hi thực hiện hệ thống lưu lại thông tin. 3.17: Cập nhật mặt hàng - Tên THSD: Cập nhật mặt hàng - Mô tả: Use Case “ Cập nhật mặt hàng” cho phép người quản lý cập nhật lại các thông tin của mặt hàng. - Luồng sự kiện: Hoạt vụ bắt đầu khi người quản lý tùy chọn cập nhật mặt hàng. Người quản lý nhập lại thông tin cần cập nhật. Hệ thống sẽ lưu thông tin. - Luồng cơ sở: Không có. - Luồng phụ: Không có. - Cách thoát khỏi THSD: Nhấn nút thoát. - Điều kiện trước: Người quản lý phải nhập thông tin. - Điều kiện sau: Use Case thực hiện xong sẽ lưu thông tin. * Sơ đồ họat động 3.18: Tìm mặt hàng - Tên THSD: Tìm mặt hàng - Mô tả: Use Case “ Tìm mặt hàng” cho phép người quản lý tìm các mặt hàng. - Luồng sự kiện: Hoạt vụ bắt đầu khi người quản lý tùy chọn tìm mặt hàng. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin. - Luồng cơ sở: Không có. - Luồng phụ: Không có. - Cách thoát khỏi THSD: Nhấn nút thoát. - Điều kiện trước: Người quản lý phải nhập thông tin. - Điều kiện sau: Không có. 3.19: Lập phiếu xuất hàng - Tên THSD: Lập phiếu xuất hàng - Mô tả: Use case “Lập phiếu xuất hàng” cho phép người quản lý thực hiện lập phiếu xuất hàng. - Luồng sự kiện: Người quản lý chọn chức năng lập phiếu xuất hàng. Nhập các thông tin cần thiết. Hệ thống sẽ lưu thông tin của phiếu xuất. Thực hiện xuất hàng. - Luồng cơ sở: Không có. - Luồng phụ: Không có. - Cáh thoát khỏi THSD: Nhấn nút thoát. - Điều kiện trước: Người quản lý phải nhập thông tin. - Điều kiện sau: Sau khi lập hoá đơn hệ thống sẽ lưu lại các thông tin. 3.20: Xoá phiếu xuất hàng - Tên THSD: Xoá phiếu xuất hang - Mô tả: Use Case “ Xoá phiếu xuất hàng ” cho phép người quản lý thực hiện thao tác xoá phiếu xuất hàng. - Luồng sự kiện: Người quản lý tuỳ chọn xoá phiếu xuất hàng. Nhập mã phiếu xuất hàng. Hệ thống xoá phiếu xuất hàng - Luồng cơ sở: Không có. - Luồng phụ: Không có. - Cách thoát khỏi THSD: Nhấn nút thoát. - Điều kiện trước: Nhập mã phiếu xuất hang. - Điều kiện sau: Use case thực hiện xong sẽ xoá phiếu xuất hang và lưu lại thông tin. * Sơ đồ hoạt động 3.21: Tìm kiếm phiếu xuất hàng - Tên THSD: Tìm kiếm phiếu xuất hàng - Mô tả: Use Case “ Tìm kiếm phiếu xuất hàng ” cho phép người quản lý thực hiện thao tác tìm kiếm phiếu xuất hàng. - Luồng sự kiện: Người quản lý tuỳ chọn tìm kiếm phiếu xuất hàng. Nhập mã phiếu xuất hàng. Hệ thống tìm kiếm phiếu xuất hàng - Luồng cơ sở: Không có. - Luồng phụ: Không có. - Cách thoát khỏi THSD: Nhấn nút thoát. - Điều kiện trước: Nhập mã phiếu xuất hàng. - Điều kiện sau: Không có. 3.22: Lập phiếu thu tiền - Tên THSD: Lập phiếu thu tiền. - Mô tả: Use case “lập phiếu thu tiền” cho phép người quản lý có thể thống kê số lượng các loại hàng được xuất và giá thành của nó. - Luồng sự kiện: Người quản lý chọn chức năng lập hoá đơn thu tiền. Nhập các thông tin cần thiết. Thực hiện lập hoá đơn. - Luồng cơ sở: Không có. - Luồng phụ: Nhập không đúng thông tin. - Cách thoát khỏi hệ thống: Nhấn nút thoát. - Điều kiện trước: Người quản lý đăng nhập vào hệ thống. - Điều kiện sau: Hệ thống sẽ lưu thông tin. * Sơ dồ hoạt động 3.23: Báo cáo doanh thu - Tên THSD: Báo cáo doanh thu tháng - Mô tả: Use Case “báo cáo doanh số” cho phép người quản lý báo cáo các doanh số. - Luồng sự kiện: Người quản lý chọn chức năng báo cáo doanh số. Người quản lý nhập vào ngày để báo cáo. Thực hiện báo cáo. Người quản lý có thể dùng tuỳ chọn in báo cáo. - Luồng cơ sở: Không có. - Luồng phụ: Không có. - Cách thoát khỏi THSD: Nhấn nút thoát. - Điều kiện trước: Người quản lý phải đăng nhập vào hệ thống. - Điều kiện sau: Use Case thực hiện xong sẽ cho kết quả báo về doanh số. * Sơ đồ hoạt động: 3. 24: Báo cáo công nợ - Tên THSD: Báo cáo công nợ. - Mô tả: Use Case “báo cáo công nợ” cho phép người quản lý báo cáo các công nợ của các đại lý con. - Luồng sự kiện: : Người quản lý chọn chức năng báo cáo doanh số. Người quản lý nhập vào ngày để báo cáo. Thực hiện báo cáo. Người quản lý có thể dùng tuỳ chọn in báo cáo. - Luồng cơ sở: Không có. - Luồng phụ: Không có. - Cách thoát khỏi THSD: Nhấn nút thoát. - Điều kiện trước: Người quản lý phải đăng nhập vào hệ thống. - Điều kiện sau: Use Case thực hiện xong sẽ cho kết quả báo về công nợ của các đại lý con. IV:Biểu đồ trình tự 1: Biểu đồ trình tự cho chức năng cập nhật hồ sơ đại lý. 2: Biểu đồ trình tự cho chức năng tìm kiếm hồ sơ đại lý. 3: Biểu đồ trình tự cho chức năng thêm hồ sơ đại lý. 4: Biểu đồ trình tự cho chức năng xoá hồ sơ đại lý. V: Biểu đồ lớp CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG I. Cơ sỡ dữ liệu hệ thống 1. Bảng dữ liệu a. Chi tiết xuất hàng b. Công nợ c. Đăng nhập d. Doanh số e. Hồ sơ đại lý f. Huyện g. Loại đại lý h. Mặt hàng: i. Phiếu thu tiền j. Phiếu xuất hàng: k. Qui chế tổ chức l. Qui định mặt hàng n. Qui định tiền nợ; 2. Mối quan hệ II. Giao diện chính hệ thống MÔ TẢ: Menu: Tổ chức: Đại lí Mặt hàng Qui chế Lưu trữ : Phiếu xuất hàng Phiếu thu tiền Kết xuất : Báo cáo doanh số Báo cáo công nợ Trợ giúp : Hướng dẫn Sử dụng Giới thiệu Đổi mật khẩu III. Form đăng nhập Trước khi sử dụng chương trình, người dùng phải đăng nhập vào hệ thống Khi người dùng nhập đầy đủ thông tin về tên đăng nhập và mật khẩu, click vào nút đăng nhập để đăng nhập vào hệ thống. Đoạn chương trình như sau: Private Sub btdangnhap_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btdangnhap.Click If txttendangnhap.Text.Trim = "" Or txtmatkhau.Text.Trim = "" Then MessageBox.Show("Nhập đầy đủ username và password") Exit Sub End If DangnhapBindingSource.Filter = "tendangnhap='" & txttendangnhap.Text & "'" If DangnhapBindingSource.Current("matkhau") = txtmatkhau.Text Then Dim fr As New Fmain fr.tenDangNhap = txttendangnhap.Text Me.Hide() fr.Show() End If End Sub IV. Các form trong menu tổ chức 1. Form hồ sơ đại lý Form hồ sơ đại lý là nơi chứa các thong tin về đại lý. 2. Form thêm huyện 3. Form thêm loại đại lý 4. Form mặt hàng 5. Form quy chế tổ chức 6. Form quy định mặt hàng 7. Form quy định tiền nợ V. Menu Lưu trữ 1, Form phhiếu xuất hàng 2. Form phiếu thu tiền VI. Menu Kết xuất 1. Báo cáo doanh số 2. Form báo cáo công nợ V. Menu trợ giúp 1. Form hướng dẫn sử dụng 2. Lời Giới thiệu 3. Form đổi mật khẩu: Sau khi đăng nhập thành công vào chương trình chính, người dùng có thể chọn đổi mật khẩu để thay đổi mật khẩu đăng nhập của mình. * Đoạn code đổi mật khẩu Private Sub thaydoi_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles thaydoi.Click Try If txtmkcu.Text.Trim = "" Or txtpassmoi.Text.Trim = "" Or txtpassmoi_laplai.Text.Trim = "" Then MessageBox.Show("Chưa nhập đầy đủ thông tin") Exit Sub End If 'Nếu người dùng nhập xong thì tiến hành thay đổi pass If txtmkcu.Text = DangnhapBindingSource.Item(0)("matkhau") Then DangnhapBindingSource.Item(0)("matkhau") = txtpassmoi.Text 'Cập nhật vào Cơ sở dữ liệu Me.Validate() Me.DangnhapBindingSource.EndEdit() Me.DangnhapTableAdapter.Update(Me.QuanLiDataSet.dangnhap) 'Thông báo cho người sử dụng biết đã thay đổi và đóng form thay đổi mật khẩu MessageBox.Show("Đổi mật khẩu thành công!") Me.Close() Else MessageBox.Show("Bạn chưa nhập đúng mật khẩu đăng nhập cũ") txtmkcu.SelectAll() txtmkcu.Focus() End If Catch ex As Exception MessageBox.Show(ex.Message) End Try End Sub Private Sub DangNhapBindingNavigatorSaveItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Me.Validate() Me.DangnhapBindingSource.EndEdit() Me.DangnhapTableAdapter.Update(Me.QuanLiDataSet.dangnhap) End Sub End Sub Private Sub doimatkhau_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'TODO: This line of code loads data into the 'QuanLiDataSet.dangnhap' table. You can move, or remove it, as needed. Me.DangnhapTableAdapter.Fill(Me.QuanLiDataSet.dangnhap) DangnhapBindingSource.Filter = "tendangnhap='" & sLayUsername & "'" lblchaomung.Text = "Xin chào " + DangnhapBindingSource.Item(0)("tendangnhap") + "! Hãy nhập đầy đủ thông tin bên dưới." End Sub End Class CHƯƠNG V: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM Mã số ca sử dụng : II 1.1 Tên ca sử dụng : Thêm hồ sơ Được tạo bởi : Nhóm Cập nhật cuối cùng bởi : Ngày tạo : Ngày cập nhật cuối cùng : Tác nhân : Người quản lý đại lý Mô tả - mục tiêu ca sử dụng : Khi khách hàng yêu cầu muốn làm đại lý con của đại lý, thì người quản lý sẽ thu thập thông tin của khách hàng như tên, loại, địa chỉ… Hệ thống sẽ kiểm tra xem loại đại lý này có thuộc “danh sách loại đại lý”, huyện nhập vào có nằm trong “danh sách huyện” và loại đại lý có nhỏ hơn hay bằng số đại lý tối đa. Số ca kiểm thử : 1 2 3 4 Điều kiện trước : Người quản lý đăng nhập thành công Phần mềm QLĐL phải có chức năng thêm hồ sơ Người quản lý đăng nhập thành công Phần mềm QLĐL phải có chức năng thêm hồ sơ Người quản lý đăng nhập thành công Phần mềm QLĐL phải có chức năng thêm hồ sơ Người quản lý đăng nhập thành công Phần mềm QLĐL phải có chức năng thêm hồ sơ Tác nhân : Người quản lý Người quản lý Người quản lý Người quản lý Hành động : Chọn mục tìm kiếm hồ sơ -> Giao dịch thêm hồ sơ xuất hiện Nhập vào tên hồ sơ đại lý có trong CSDL Chọn mục tìm kiếm hồ sơ -> Giao dịch thêm hồ sơ xuất hiện Nhập vào tên hồ sơ đại lý có trong CSDL Chọn mục tìm kiếm hồ sơ -> Giao dịch thêm hồ sơ xuất hiện Nhập vào tên hồ sơ đại lý có trong CSDL Chọn mục tìm kiếm hồ sơ -> Giao dịch thêm hồ sơ xuất hiện Nhập vào tên hồ sơ đại lý có trong CSDL Kết quả mong đợi (Điều kiện sau) : Hiện các thông tin hồ sơ có mã hồ sơ nhập vào Hiện các thông tin hồ sơ có tên đại lý nhập vào Hiện các thông tin hồ sơ có loại đại lý nhập vào Hiện các thông tin hồ sơ có tên huyện nhập vào Lỗi : Ghi chú : Dữ liệu thử HS752011231514171 Anh văn Bảng mã TCVN3 Dữ liệu thử Đại lý Thanh Thảo Bảng mã TCVN3 Dữ liệu thử DL1 Bảng mã TCVN3 Dữ liệu thử H6 Bảng mã TCVN3 Thành công/thất bại/bị trở ngại : Thành công Thành công Thành công Thành công Số ca kiểm thử : 5 6 7 8 Điều kiện trước : Người quản lý đăng nhập thành công Phần mềm QLĐL

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo công nghệ phần phềm_Quản lý các đại lý.doc
Tài liệu liên quan