Đề tài Quản lý họ kinh doanh cá thể trên địa bàn TP Lào Cai

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

I KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG. 3

I.1.Điều kiện tự nhiên và xã hội: 3

I.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 3

I.3. Hiện trạng hạ tầng: 4

I.4. Hiện trạng nguồn nhân lực: 4

I.4 Phương thức quản lý hồ sơ hiện tại: 5

I.4.1 Một số mẫu biểu: 5

I.4.2 Phương thức quản lý hồ sơ được tiến hành quản lý như sau 10

II.CƠ SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG ĐỀ TÀI 11

II.1 Sự cần thiết của đề tài: 11

II.2 Mục tiêu của đề tài 12

II.3 Phạm vi của đề tài 13

II.4 Các chức năng ứng dụng 14

 

 

doc15 trang | Chia sẻ: lynhelie | Lượt xem: 939 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản lý họ kinh doanh cá thể trên địa bàn TP Lào Cai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay Công nghệ thông tin (CNTT) đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực, góp phần vào sự tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và làm thay đổi cơ bản cách quản lý, học tập, làm việc của con người. Rất nhiều nước đã coi sự phát triển công nghệ thông tin và truyền thông là hướng ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Thế giới dưới những tác động của công nghệ thông tin và truyền thông, đang đi vào nền kinh tế tri thức, trong đó CNTT có một vai trò quyết định. Công nghệ thông tin có tác động tạo tiền đề cho việc nâng cao năng suất, hiệu quả, thúc đẩy hội nhập của quá trình kinh doanh, quản lý điều hành. CNTT là công cụ, phương tiện đắc lực không thể thiếu trong sự nghiệp CNH-HĐH, nhất là trong quá trình hội nhập quốc tế, là công cụ tất yếu trong thời đại kinh tế tri thức. Nó tác động một cách gián tiếp lên sự tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Bước vào năm 2007, với sự kiện Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), đã đem đến cho đất nước ta cả những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức. Yêu cầu đối với cải cách hành chính bây giờ càng cấp thiết hơn, nhằm đáp ứng đòi hỏi của phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế, không thể tiến nhanh với một bộ máy vận hành chậm chạp Tháng 9-2001, Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước đến năm 2010, với mục tiêu xây dựng một nền hành  chính dân chủ,  trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Cải cách hành chính được coi là khâu đột phá của phát triển. Trước các yêu cầu đó Chính phủ đã xác định phải triển khai cải cách hành chính mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Nhiệm vụ này đòi hỏi đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính. I KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG. I.1.Điều kiện tự nhiên và xã hội: Thành phố Lào Cai nơi địa đầu của Tổ quốc và nằm trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, với cặp cửa khẩu Quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu là cửa ngõ quan trọng với hành trình ngắn nhất nối Việt Nam, ASEAN với Vân Nam và từ Vân Nam đi các tỉnh miền tây Trung Quốc. Cửa khẩu quốc tế Lào Cai hội đủ các các loại hình vận tải như: Đường sắt, đường bộ, đường sông và sắp tới là hàng không. Là cửa ngõ Quốc tế duy nhất của Việt Nam có vị trí nằm ngay trong lòng thành phố, gần 10 vạn dân, có hệ thống hạ tầng và dịch vụ khá phát triển. Phát huy lợi thế đó thành phố phát triển rất nhanh các loại hình kinh doanh dịch vụ, hiện nay trên địa bàn thành phố có trên 5 nghìn hộ kinh doanh. I.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chức năng: P Phòng Tài chánh-kế hoạch là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND Thành phố chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của UBND Thành phố. Đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài Chính Thành Phố, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố. P Phòng Tài chánh-kế hoạch giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước đối với toàn bộ các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính-giá, kế hoạch và đầu tư theo thẩm quyền được UBND thành phố phân cấp, bảo đảm đúng chủ trương chính sách. Nhiệm vụ: P Đề xuất với UBND Thành phố các kế hoạch, biện pháp thực hiện chế độ, chính sách tài chính-giá trên địa bàn; theo dõi thu và quản lý, giám sát chi tài chính đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp, UBND phường trực thuộc UBND Thành phố theo đúng luật ngân sách, chủ trương, đường lối chính sách của nhà nước. P Tổ chức bộ máy tài chính - kế toán, kế hoạch giá cả ở cơ sở phù hợp với tình hình và yêu cầu công tác, thông tin giá cả và báo giá thị trường phục vụ yêu cầu quản lý của UBND Thành phố; quản lý giá các đối tượng tài sản thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố. P Tham mưu giúp UBND Thành phố về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Thành phố. Tham mưu công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định đầu tư, tổ chức thực hiện, đánh giá đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. Quyền hạn: P Được yêu cầu các đơn vị trực thuộc UBND Thàn phố cung cấp số liệu, chứng từ, sổ sách, các báo cáo kế toán - tài vụ và các tài liệu khác có liên quan làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch kinh tế, tài chính và làm cơ sở để duyệt quyết toán tài chính hằng năm. P Tham gia ý kiến về các trường hợp UBND Thành phố xét bổ nhiệm kế toán trưởng ở các ban ngành và các đơn vị cơ sở theo phân cấp quản lý cán bộ. P Tham gia các Hội đồng và Ủy ban có tính chất tư sản do UBND Thành phố thành lập nhằm giúp UBND Thành phố quyết định các vấn đề chuyên môn liên ngành. Tham gia với các đoàn thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của UBND Thành phố. I.3. Hiện trạng hạ tầng: Hạ tầng CNTT tại UBND TP Lào Cai được đánh giá khá tốt, cụ thể UBND TP đã có hệ thống tác nghiệp mạng LAN, số cán bộ được sử dụng máy tính 4 máy/6 người, số người có trình độ sử dụng tin học văn phòng là 90%.. I.4. Hiện trạng nguồn nhân lực: Nhân lực: hiện nay Phòng kế hoạch - tài chính thành phố đã có bộ phận liên thông một cửa phục vụ công dân và các doanh nghiệp, bộ phận này đã có 4 cán bộ phụ trách, phục vụt 8h/ngày và thường trực 6 ngày/tuần. I.4 Phương thức quản lý hồ sơ hiện tại: I.4.1 Một số mẫu biểu: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________ ĐƠN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH Kính gửi: Phòng Kế hoạch – Tài chính Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) Nam/Nữ: Sinh ngày: / / Dân tộc:.. Quốc tịch: .Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:ngày cấp:. Nơi cấp: . Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Chổ ở hiện tại: Điện thoại:..Fax: Đại diện theo pháp luật của công ty. Đăng ký kinh hộ kinh doanh với nội dung sau: 1. Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa) 2.Tên giao dịch: 33. Tên viết tắt: 2. Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại:..Fax: Email: 4. Ngành, nghề kinh doanh: 5. Vốn điều lệ: Tôi xin cam kết bản thân không thuộc diện quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Doanh nghiệp và liên đới hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh. , ngày tháng năm Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (ký và ghi rõ họ tên) Kèm theo đơn: - - - UBND THÀNH PHỐ LÀO CAI PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ KINH DOANH CÁ THỂ Số: .. Đăng ký lần đầu, ngày 11 tháng 3 năm 2007 Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại.. Fax: Email:.. Website: 3. Ngành nghề kinh doanh: Vốn kinh doanh: 5. Họ tên cá nhân, hoặc đại diện hộ gia đình: Giới tính: . Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch: Chứng minh nhân dân số: . Ngày cấp: Cơ quan cấp:. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .. Chỗ ở hiện tại: .. Chữ ký của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình: Thời hạn của giấy chứng nhận ĐKKD: PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH TRƯỞNG PHÒNG UBND THÀNH PHỐ LÀO CAI PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN SAO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ KINH DOANH CÁ THỂ Số: .. Đăng ký lần đầu, ngày 11 tháng 3 năm 2007 Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại.. Fax: Email:.. Website: 3. Ngành nghề kinh doanh: Vốn kinh doanh: 5. Họ tên cá nhân, hoặc đại diện hộ gia đình: Giới tính: . Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch: Chứng minh nhân dân số: . Ngày cấp: Cơ quan cấp:. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .. Chỗ ở hiện tại: .. Chữ ký của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình: Thời hạn của giấy chứng nhận ĐKKD: PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH TRƯỞNG PHÒNG HKD:        Số:.......... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH Kính gửi: Tên hộ kinh doanh:.. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .. Địa chỉ trụ sở chính: .. Điện thoại: . Email:  .      Website: .. Ngành nghề kinh doanh: . .. Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau: Thời gian tạm ngừng:............................................................................................. Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: .. Thời điểm kết thúc: Lý do tạm ngừng: . Tôi xin cam kết tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này.                                                                       Lào Cai, ngày.......tháng.......năm....... ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH I.4.2 Phương thức quản lý hồ sơ được tiến hành quản lý như sau HS không chấp nhận Làm đơn, các giấy tờ thủ tục(CMND,HK..) Công dân, doanh nghiệp Mã ĐKKD Lãnh đạo thành phố yêu cầu kết xuất báo cáo, thống kê Cán bộ một cửa liên thông - In giấy hẹn, - Kiểm tra tính hợp pháp HS được chấp nhận chuyển bằng tay HS Ký duyệt chuyển bằng tay Lấy mã HS, Lưu, báo cáo bằng giấy và các phương tiện thủ công khác Đánh giá hiện trạng: Nhìn vào sơ đồ ta thấy cách thức quản lý hồ sơ của bộ phận một cửa ta thấy đã được đơn giản hoá các khâu và thuận tiện hơn. Nhưng với phương thức xử lý bằng tay và sự phát triển nhanh các hộ kinh doanh như hiện nay thì với cách quản của những cán bộ này cũng chưa thể đáp ứng. Với hình thức quản lý hồ sơ như hiện nay các báo cáo, tra cứu, sửa đổi hồ sơ là một việc rất khó khăn gây nên việc ùn tắc lâu dài làm ảnh hưởng hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp. II.CƠ SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG ĐỀ TÀI II.1 Sự cần thiết của đề tài: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, khu vực kinh tế tư nhân bao gồm thành phần kinh tế tư nhân, kinh tế cá thể và tiểu chủ được Đảng và Nhà nước khuyến khích phát triển và thực tế cho thấy, kinh tế tư nhân đã trở thành một trong những động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội tiến nhanh. Theo số liệu của cục thống kê, năm 2008 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có trên 5 nghìn hộ được cấp GCN đăng ký kinh doanh, tăng gần 3 nghìn hộ so với năm 2004. Với trên 5 nghìn hộ KDCT đa số đang kinh doanh ở trong các làng nghề, sản xuất, buôn bán nhỏ lẻ đang đóng góp GDP hàng năm trung bình lên đến 18%, cao hơn rất nhiều so với khối doanh nghiệp tư nhân, thậm chí cao hơn cả khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Vấn đề quản lý hộ kinh doanh cá thể là một vấn đề rất phức tạp, yêu cầu quản lý vừa phải nhanh chóng, chính xác. Chính vì vậy cần có một hệ thống vừa hiện đại sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh nâng cao ý thức tuân thủ chính sách thuế đang được ngành thuế hết sức quan tâm. Đây là hệ thông tin có tính nền tảng của một hệ thống thông tin tin học hoá phục vụ quản lý hành chính Nhà nước. Công việc quản lý và sử dụng văn bản là hoạt động bao trùm mọi đơn vị cũng như mọi cán bộ từ lãnh đạo cho đến các chuyên viên. Do vậy, việc tin học hoá công tác quản lý hồ sơ có ý nghĩa rất quan trọng. Khai thác thành công hệ thống này sẽ giúp cải thiện tính hiệu quả trong luân chuyển thông tin trong nội bộ các đơn vị và giữa các đơn vị với nhau, rút ngắn thời gian tra cứu tìm kiếm văn bản, từ đó nâng cao được chất lượng xử lý thông tin, gián tiếp cải thiện chất lượng thực hiện các dịch vụ hành chính công có liên quan. Sử dựng hệ thống thống nhất này sẽ cho phép UBNDTP Lào Cai chuẩn hoá được các chỉ tiêu thông tin của văn bản, đồng thời giúp lãnh đạo nắm bắt nhanh chóng, chính xác các thông tin liên quan đến qúa trình xử lý văn bản, giúp đỡ chuyên viên nâng cao năng lực xử lý văn bản của mình. Hơn nữa hệ thống này cũng tạo lập tiền đề cần thiết cho thực hiện qui trình chuyển-nhận văn bản bằng phương pháp điện tử giữa các đơn vị trong UBNDTP, giữa UBNDTP với UBND tỉnh và các cơ quan bên ngoài có liên quan. Nhận thức được sự quí giá và tầm quan trọng của nó. Trong thời gian thực tập tại địa phương em muốn góp sức mình xây dựng một phần mềm quản lý các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố Lào Cai. II.2 Mục tiêu của đề tài - Giảm chi phí mua sắm thiết bị . - Xử lý công việc nhanh gọn, có hiệu quả. - Có thể dễ dàng tìm hồ sơ khi nhân viên bệnh, nghỉ việc riêng. - Thuận lợi cho việc chuyển giao thông tin hồ sơ khi nhân viên chuyển bộ phận, nghỉ việc - Đảm bảo cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác - Hạn chế nạn quan liêu và tình trạng tham nhũng - Tăng cường tính minh bạch của chính quyền - Tiện lợi hơn cho người dân trong giao tiếp với các cơ quan công quyền Như vậy xây dựng hệ thống phần mềm quản lý hộ kinh doanh để phục vụ điều hành, quản lý Nhà nước, giám sát tổ chức thực hiện công việc của cơ quan hành chính Nhà nước với hoạt động phục vụ nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và nhân dân khi đến giao dịch; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết công việc và tìm hiểu, trao đổi, tương tác trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính; từ đó tăng cường, củng cố lòng tin của tổ chức, công dân với cơ quan hành chính Nhà nước. II.3 Phạm vi của đề tài Trên phương diện tính chất công việc, phạm vi của đề tài xây dựng hệ thống phần mềm tác nghiệp Uỷ ban nhân dân thành phố Lào Cai năm 2009 bao gồm: - Công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo. - Các hoạt động tác nghiệp của cán bộ, công chức trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước. - Các hoạt động cung cấp dịch vụ hành chính công cho nhân dân và các doanh nghiệp. Các thành phần dưới đây là đối tượng chính được ứng dụng Công nghệ thông tin trong khuôn khổ đề tài: - Lãnh đạo UBND TP. - Các phòng ban trực thuộc văn phòng UUBNDTP Lào Cai . II.4 Các chức năng ứng dụng - Cập nhập thông tin hộ kinh doanh + Dữ liệu nhập(Số chứng nhận ĐKKD, thời điểm cấp, tên hộ, địa chỉ, vốn,.....) - Lập báo cáo ( Báo cáo tình hình KD, Tình hình các hộ bị ngừng, các hộ KD sửa đôi...) - Bảo mật: Hệ thốngphân quyền sử dụng MỤC LỤC Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc7966.doc