Đề tài Quản lý thư viện sách - Ngô Minh Tuấn

Mục lục

Chương 1: Khảo sát hệ thống và phân tích hiện trạng hệ thống

Chương 2: Phân tích yêu cầu

Chương 3: Phân tích hệ thống

1 Xây dựng mô hình thiết kế thực thể

2 Xây dựng mô hình quan hệ dữ liệu

3 Xây dựng mô hình dòng dữ liệu

Chương 4: Thiết kế giao diện

pdf24 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1789 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quản lý thư viện sách - Ngô Minh Tuấn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbao-cao-quan-ly-thu-vien-sach.pdf
Tài liệu liên quan