Đề tài Quản lý vật tư, thiết bị, ứng dụng cho trung tâm phát triển công nghệ thông tin đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Khi khởi động chương trình sẽ xuất hiện form login, Kiểm tra user name và password truy nhập hệ thống. Nếu đúng username và password thì sẽ cho vào còn không thì cảnh báo. Sau 3 lần đăng nhập thất bại chương trình sẽ tự động tắt. Sau khi đăng nhập thành công bạn sẽ sử dụng hệ thống menu của trương trình. Để cung cấp quyền user bạn cần vào mục cập nhập quyền user với quyền admin. Chương trình cho phép thay đổi mật mã admin (nếu bạn có quyền admin) hoặc thay đổi mã số truy nhập user nếu bạn truy nhập với quyền user. (chỉ có quyền admin mới có quyền thêm và xoá user)

Mỗi lần nhập dữ liệu cho hệ thống bạn phải nhập dữ liệu ở ngoài bảng chính của các thuộc tính khoá trước. Sau đó nhập dữ liêu ở các form khoá ngoại

Các thông tin ngày tháng năm bạn phải nhập đúng theo cấu trúc ngày tháng năm của hệ thống. Nếu không chương trình sẽ báo lỗi.

Trong chương trình ở các menu tìm kiếm bạn có thể tìm kiếm dữ liệu để từ đó có thể điều trỉnh dữ liệu như thêm, xoá sửa một cách nhanh chóng.

Các thông tin báo cáo có thể giúp lập báo cáo hàng tồn, tình hình nhập xuất nhanh chóng, mà không phải tìm kiếm trong kho dữ liệu khổng lồ.

Do thời gian và điều kiên thực hiện trương thình còn hạn chế nên chương trình chỉ mang tính tượng trưng, kiểm nghiệm lại những kiến thức chúng em đã học được để viết nên chương trình.

 

doc88 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1902 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quản lý vật tư, thiết bị, ứng dụng cho trung tâm phát triển công nghệ thông tin đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDO AN _PHAM MEN.doc
  • rarquan ly vat tu1.rar