Đề tài Quản lý về lao động ở Công ty Sản xuất và Dịch vụ Dệt -May

MỤC LỤC

 

Lời mở đầu

 

Phần I Cơ sở lý luận về quản lý lao động trong doanh

nghiệp

A. Một số nội dung cơ bản của quản lý lao động

B. Sự cần thiết phải quản lý lao động trong doanh nghiệp

C. Một vài nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý lao động trong doanh nghiệp

Phần II Quá trình hình thành và phát triển của công ty

A. Một vài nét cơ bản về Viện Kinh tế – Kỹ thuật Dệt May

B. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Sản xuất và Dịch vụ Dệt -May

 

Phần III Đánh giá tình hình sử dụng và quản lý lao động của Công ty Sản xuất và Dịch vụ Dệt -May

 

A. Cấu thành cán bộ công nhân viên của Công ty

B. Các loại lao động và hình thức trả công

C. Nhận xét về tình hình quản lý lao động ở Công ty

 

Kết luận

TRANG

 

2

 

4

 

4

6

 

7

 

9

9

 

12

 

 

19

 

 

19

20

25

 

28

 

 

doc29 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1829 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quản lý về lao động ở Công ty Sản xuất và Dịch vụ Dệt -May, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuản lý về lao động ở Công ty Sản xuất và Dịch vụ Dệt -May.DOC