Đề tài Quy trình công nghệ sản xuất xúc xích tiệt trùng

MỤC LỤC

Trang

Tổng quan . .4

Phần I: Nguyên liệu . . . . . .6

1/ nguyên liệu chính. 6

1.1/ Thịt heo. 6

1.1.1/ Phân loại. 6

1.1.2/ Cấu trúc thịt. 6

1.1.3/ Thành phần hoá học của thịt. 6

1.1.4/ các dạng hư hỏng của thịt. 8

1.2/Mỡ heo. 9

1.3/ Da heo. 9

1.4/Tiêu chuẩn đánh giá nguyên liệu. 9

2/Phụ liệu.10

2.1/nước đá vảy. 10

2.2/Protein đậu nành. 10

2.3Tinh bột. 10

3/Gia vị. 11

3.1/Muối tinh.11

3.2/Bột ngọt. 11

3.3/Đường. 11

3.4/Bột tiêu. 12

4/Phụ gia. 12

4.1/Muối Nitrite. 13

4.2/Tari.13

4.3/Vitamin C. 13

Phần II: Sơ đồ quy trình công nghệ. 14

1/Sơ đồ quy trình công nghệ sản

xuất xúc xích tiệt trùng. 15

2/Thuyết minh quy trình công nghệ. 16

2.1/ Cấp đông. 16

2.2/Rã đông. 17

2.3/Rửa. 18

2.4/Qúa trình xay thô. 18

2.5/Quá trình xay nhuyễn. 19

2.6/Quá trình nhồi & định lượng. 20

2.7/Tiệt trùng. 20

2.8/Sấy khô. 21

2.9/Hoàn thiện. 21

3/Các thiết bị sử dụng trong quy trình. 22

Phần III: Đánh giá chất lượng sản phẩm. 33

Phần IV: Các rủi ro và cách khắc phục. 37

Phần V : Tài liệu tham khảo. 39

pdf39 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 10792 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quy trình công nghệ sản xuất xúc xích tiệt trùng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQuy trình công nghệ sản xuất xúc xích tiệt trùng.pdf
Tài liệu liên quan