Đề tài Thiết kế cầu dầm bê công cốt thép dự ứng lực nhịp giản đơn

Lời cảm ơn.3

Nhiệm vụ đồ án.4

Đề cương thực hiện . . .5

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn.18

Nhận xét của giáo viên chấm phản biện .19

Mục lục.20

PHẦN THỨ NHẤT

SỐ LIỆU ĐỒ ÁN THIẾT KẾ

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH

1.1 Qui mô công trình 29

1.2 nội dung và tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế: 29

1.3 Đặc điểm về địa chất: 29

1.4 Khí Tượng – Thủy Văn 31

1.4.1 Các yếu tố khí tượng đặc trưng 31

1.4.2 Các yếu tố thủy văn 33

PHẦN THỨ HAI

THIẾT KẾ SƠ BỘ VÀ SO SÁNH HAI PHƯƠNG ÁN CẦU

CHƯƠNG I: PHƯƠNG ÁN I

CẦU DẦM GIẢN ĐƠN BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC SUPER-T

1.1 Chọn sơ đồ kết cấu nhịp: 34

1.2 Mố cầu: 34

1.3 Trụ cầu: 34

1.4 Các đặc trưng vật liệu sử dụng: 35

CHƯƠNG II: PHƯƠNG ÁN 2

CẦU DẦM GIẢN ĐƠN DẦM THÉP LIÊN HỢP BÊ TÔNG CỐT THÉP

2.1 Chọn sơ đồ kết cấu nhịp: 37

2.2 Mố cầu: 37

2.3 Trụ cầu: 37

2.4 Các đặc trưng vật liệu sử dụng: 37

2.5 tính toán dầm thép liên hợp bê tông cốt thép: 40

2.5.1 Số liệu tính toán: 40

2.5.2 xác định đặc trưng hình học của tiết diện dầm: 41

2.5.3 xác định các đặc trưng hình học của tiết diện dầm (tiết diện liên hợp): 42

2.5.4 Xác định hệ số phân bố tải trọng theo phương ngang cầu: 47

2.5.5 Xác định nội lực do hoạt tải tại các mặt cắt: 51

2.5.6 Tổ hợp nội lực tại các mặt cắt theo trạng thái giới hạn: 67

2.5.7 Kiểm toán dầm thép trong giai đoạn 1: 72

2.5.8 Kiểm toán dầm thép trong giai đoạn II 74

2.6 Trình tự thi công: 78

2.7 Tổ chức thi công: 78

2.7.1 Chuẩn bị mặt bằng thi công: 78

2.7.2 Tập kết thiết bị, vật tư đến công trường: 78

2.7.3 Thi công cọc khoan nhồi: 78

2.7.4 Thi công mố, trụ: 78

2.7.5 Lao dầm: 79

2.7.6 Thi công bản mặt cầu, lan can, lề bộ hành: 79

CHƯƠNG III

SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN

3.1 Về Kinh Tế 80

3.2 Về Kỹ Thuật 80

3.3 Về Mỹ Quan 81

3.4 Về duy tu bảo dưỡng 81

3.5 Kết luận 81

PHẦN THỨ BA

THIẾT KẾ KỸ THUẬT

CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN LAN CAN - LỀ BỘ HÀNH

1.1 Tính toán lề bộ hành 82

1.1.1 Sơ đồ tính: 82

1.1.2 Tính toán cốt thép 83

1.1.3 Kiểm tra ở trạng thái giới hạn sử dụng 84

1.2 Kiểm toán va xe cho gờ chắn bánh (bó vỉa) 86

1.3Tính toán thanh lan can 90

1.3.1 Sơ đồ tính toán 90

1.3.2 Tải trọng tính toán 90

1.3.3 Kiểm toán 90

1.4Tính toán trụ lan can 92

1.4.1 Sơ đồ tính toán 92

1.4.2 Nội lực tại chân cột 92

1.4.3 Kiểm tra khả năng chịu lực của bulông tại chân cột 95

1.5 Tính lực truyền xuống bản mặt cầu: 96

CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN BẢN MẶT CẦU – DẦM NGANG

2.1 Tính Toán Bản Mặt Cầu .97

2.1.1 Khái niệm. 97

2.1.2 Số Liệu Tính Toán 97

2.1.3 tính nội lực trong bản hẫng (consol) 98

2.1.4 tính toán bản kề bản hẫng: 99

2.1.5 tính toán bản loại dầm phía trong 104

2.1.6 bảng tổng hợp nội lực cho bản mặt cầu: 107

2.1.7 thiết kế cốt thép cho bản mặt cầu: 108

2.1.8 kiểm tra ở trạng thái giới hạn sử dụng 110

2.2 tính toán dầm ngang 112

2.2.1 Tính nội lực do tĩnh tải tác dụng lên dầm ngang: 112

2.2.2 Tính nội lực do hoạt tải tác dụng lên dầm ngang 113

2.2.3 Tổng hợp nội lực: 114

2.2.4 thiết kế cốt thép cho dầm ngang 115

CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHỦ SUPER-T

3.1 Số liệu thiết kế: 124

3.2 Thiết kế cấu tạo 124

3.2.1 Lựa chọn kích thước mặt cắt ngang cầu 124

3.2.2 Cấu tạo dầm chủ: 125

3.2.3 Cấu tạo dầm ngang: 127

3.3 Tính toán đặc trưng hình học dầm Super-T 127

3.3.1 Mặt cắt trên gối : 127

3.3.2 Mặt cắt tại chỗ thay đổi tiết diện : 128

3.3.3 Mặt cắt giữa nhịp: 129

3.4 Hệ số phân bố tải trọng: 130

.............................................................

doc15 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 3044 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế cầu dầm bê công cốt thép dự ứng lực nhịp giản đơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc082-096 15T CHUONG1 LAN CAN + LE BO HANH(TUE).doc
 • dwg01 PA1.dwg
 • dwg02- BO TRI PA 2.dwg
 • dwg03 - LAN CAN-THOAT NUOC(tue).dwg
 • dwg04 - LIEN TUC NHIET-DNGANG-BMC.dwg
 • doc005-017 13T de cuong thuc hien.doc
 • dwg05 cau tao hinh hoc DAM SUPER_T.dwg
 • dwg06BO TRI THEP DAM SUPER-T.dwg
 • dwg07BO TRI THEP DAM SUPER-T BV03.dwg
 • dwg08+09 - MO(tue)(.dwg
 • dwg10 (TUE SC TRU)- TRU-TBT.dwg
 • dwg11 - COC KHOAN NHOI(LAM LAI DIM).dwg
 • dwg12+14(TUE) - THI CONG COC KHOAN NHOI - THI CONG TRU - TBT.dwg
 • dwg13 - (TUE)THI CONG MO.dwg
 • dwg15 TC KCN.dwg
 • doc020-028 9T MUC LUC (TUE).Doc
 • doc029-033 5T (tue)SOLIEU.doc
 • doc034-036 3T CHUONG1-PHAN 2.doc
 • doc037-079 43T CHUONG2-PHAN 2.doc
 • doc080-081 2T CHUONG3-PHAN2.doc
 • doc097-123 27T CHUONG2 BMC+ DAM NGANG(TUE).doc
 • doc124-200 77T CHUONG3 DAM CHU(TUE).doc
 • doc201-233 33T TRU (TUE).Doc
 • doc234-258 25T mong tru(tue).doc
 • doc259-292 34T MO.doc
 • doc293-316 24T MONG MO(TUE).doc
 • doc317-335 19T BLTN(TUE).doc
 • doc336-338 3T chuong 9 - goi cau.doc
 • doc339-361 23T THI CONG CHU DAO.DOC
 • doc362-374 13T THI CONG CHI TIET .doc
 • doc375 1T tai lieu tham khao.Doc
 • docDANH SACH BAN VE.doc